Obsah

Park pod lipami - Ústredie

chodník, lavičky, zeleň, oplotenie potoka