Obsah

Park pred kostolom

drevený most, zeleň, lavičky, priestor pre deti