Obsah

Stav chodníkov pred výstavbou

Fľašík, Ústredie