Obsah

Výstavba bytovky č. 961

v miestnej časti u Fľašíka