Obsah

Zakúpenie vozidla MAN a kontajnerov

na zber komunálneho odpadu