Obsah

Verejný priestor a verejná infraštruktúra pre rok 2019

Ako ste si možno všimli, začali sme v obci realizovať oddychovú zónu. Ako prvé sme vysadili 30ks stromov typu Javor globosa. Zakúpenie a výsadbu týchto drevín finančne podporil Žilinský samosprávny kraj v rámci výzvy: 3/2019 – podprogram „Verejný priestor a verejná infraštruktúra pre rok 2019“.

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie života obyvateľov Žilinského kraja a vzhľadu obce Zákopčie a to formou úpravy a tvorby verejného priestoru  v obci. Priestor bude využívaný širokou verejnosťou všetkých vekových kategórií.