Menu
Obec Zákopčie
obecZákopčie

CHANDOGA Milan

Doc. Ing. Milan Chandoga, PhD.

Doc. Ing. Milan Chandoga, PhD.
pedagóg, vedec, podnikateľ

* 29.10.1948 Zákopčie - + 9.11.2021 Bratislava

Vyštudoval fakultu stavebného inžinierstva na Slovenskej technickej univerzite v roku 1972. V rokoch 1972-75 absolvoval doktorandské štúdium na katedre betónových konštrukcií a mostov. Po ukončení štúdia nastúpil do pozície odborného asistenta. V roku 1978 mu bol udelený titul PhD za prácu s názvom "Optimalizácia napätosti v zavesených mostoch". V roku 1985 bol menovaný za docenta pre odbor betónovej konštrukcie a mosty na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

V rokoch 1980-1 absolvoval 5 mesačný študijný pobyt na The University of Sheffield. V rokoch 1985- 89 vykonával funkciu prodekana pre vedu-výskum a zahraničie na Stavebnej fakulte STU. Na univerzite pracoval až do odchodu do dôchodku v roku 2010.

V roku 1990 založil firmu PROJSTAR -PK, ktorá sa špecializuje na výrobu, navrhovanie, diagnostiku a monitoring predpätých konštrukcií. Pre firmu vyvinul kotevný systém PROJSTAR -CH a v spolupráci s doc.RNDr.A. Jaroševičom elastomagnetický monitorovací systém napätosti v predpínacej výstuži DYNAMAG a PROJSTAR-PSS. V rokoch 1997-2001 firma spolupracovala s Univerzitou Illinois Chicago (UIC) na vedeckom projekte „EM Stress Sensor“. Na financovaní projektu sa tiež podieľal National Science Foundation USA. V rámci tohto projektu absolvoval M.Chandoga niekoľko študijných pracovných pobytov na UIC.

Milan Chandoga bol spoluzakladateľom a v r. 1990 – 1994 prvým viceprezidentom Slovenského zväzu stavebných inžinierov. Podieľal sa na založení komory stavebných inžinierov SR a na obnove vydávania časopisu Inžinierske stavby,  v rokoch 1994 – 2002 bol jeho prvým šéfredaktorom. Časopis sa stal platformou pre prezentáciu Národných správ Slovenska na medzinárodných kongresoch FIP/fib.

Milan Chandoga je spoluzakladateľom Slovenského národného komitétu fib (fib -je medzinárodná organizácia pre betón), ktorý vznikol v roku 1993 po osamostatnení sa Slovenska a od roku 2004 vykonáva funkciu prezidenta. Od roku 1998 pravidelne pôsobí ako predseda organizačného a vedeckého výboru predkongresových národných konferencií „Betón na Slovensku“ na ktorých sa hodnotia výsledky prác slovenských betonárov za príslušné 4- ročne obdobie. Významne sa zaslúžil sa o organizáciu post kongresových kolokvií „Poznatky z kongresu fib“ , na ktorých slovenskí účastníci kongresov prezentujú najnovšie kongresové poznatky širokej komunite slovenských betonárov.

Aj vďaka jeho úsiliu je SNK fib jedna z malo členských organizácii, ktorá od roku 1994 na každom kongrese prezentovala vlastnou národnou správou „Concrete in Slovakia“, ktoré sa vydáva ako zvláštne číslo magazínu Inžinierske stavby. Milan Chandoga je od roku 2000 členom fib Commission 9 „Reinforcing and Prestressing materials and systems“, a od roku 2004 je členom General Assembly a Technical Council fib .

Milan Chandoga bol predsedom a členom komisii pre obhajobu záverečných skúšok, školiteľom ašpirantov, členom v technických normalizačných komisiách SR, posudzovateľom SNAZ. Ako autor, resp. spoluautor publikoval viac ako 160 vedeckých a odborných článkov. Je riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých vedeckovýskumných, vývojových, expertíznych a projektových úloh a technologických predpisov. Vyprofiloval sa na špecialistu pre predpäté konštrukcie a najmä zosilňovanie betónových konštrukcii a mostov vonkajším predpätím. Z ktorých najvýznamnejšie sú:

Vývoj technológie výroby lán Monostrand; Vývoj konštrukcie a experimentálne overenie prvkov vonkajšieho predpätia mosta Lafranconi; Návrh konštrukcie a prvkov kotevného systému PROJSTAR-CH; Návrh konštrukcie a prvkov technológie PROJSTAR-VK (pomocou tohto systému boli sanované a zosilnené desiatky nádrží ČOV ako aj 150m železobetónový komín ENO Nováky); Návrh multilanového senzora sily PMJS13 - Projstar Multi Jack Sensor pre predpínacie lisy PAUL TENSA 3000 kN ( senzor sily PMJS13 zabudovaný v predpínacom lise umožnil kontrolovať individuálnu napätosť lán počas napínania čiastočne poškodených 13-lanových predpínacích káblov. Pre firmu DSI bol spolu s výrobcom lisov firmou PAUL vyvinutý a odskúšaný 55 lanový senzor ); Mostné prefabrikáty IST-EN/08 pre rozpätia 18-32m; Mostné prefabrikáty a VHP-PTMN2010/2016 pre rozpätia 9-42m; Zaťažovacia skúška lamely a monitoring napätosti závesov extradosovej estakády v Považskej Bystrici; Komplexne projekty predpínacich liniek pre výrobne vopred predpätých prefabrikátov Prefa Senec, Prefa Kysak, Prefa Šaľa;

Spolupracoval na projekte prvého závesného mosta v ČSSR (Most cez rybník Jordán v Tábor -1985), na ktorom bolo prvýkrát vo svete realizované meranie síl v závesoch EM metódou. V roku 2001 navrhol konštrukciu závesov pre prvý extradosový most na Slovensku cez rieku Hron v Banskej Bystrici.

V rokoch 2000 a 2001 spolupracoval s UI Chicago na monitoringu závesov pre Pre The Second Yangtze River Bridge Nanjing, s firmou Keisoku reseach consultant co.,Japonsko na monitoringu mosta Ashidagawa. V rokoch 2004-17 spolupracoval na vývoji a realizácii komplexného monitoringu síl kábloch a v závesoch mosta Apollo- Bratislava, MANISES -Valencia, ED estakáda- Považská Bystrica, železničný most - Trenčín, Zavesený most cez Vltavu - Nymburgu, a ďalšie.

V súťažiach SZSI, KSI a SNK fib „Najlepšia betónová konštrukcia Slovenska v rokoch 1990-94 a 1994-98“ získal ocenenia za projekt a realizáciu prvých dodatočne predpätých parkovacích a základových dosiek s výstužou Monostrand. Ocenený bol aj za vývoj multilanového EM snímača PMS37 a monitoring napätosti na estakáde v Považskej Bystrici v súťaži za roky 1998-2010.

Milan Chandoga bol pri príležitosti 60-narodenín ocenený medailou SNK fib za celoživotnú prácu.

 

Doc. Chandoga ocenený na sympóziu fib v Krakowe.

Medzinárodná organizácia fib International udelila 27.5.2019 čestné členstvo (Honorary Life Member) doc. Ing. Milanovi Chandogovi, PhD. za jeho celoživotný príspevok k rozvoju betónových konštrukcií na Slovensku a v zahraničí. Toto významné ocenenie sa udeľuje raz ročne pričom získať ho môže v daný rok len jedna osoba spomedzi viacerých nominovaných odborníkov z celého Sveta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vloženia: 4. 11. 2017 11:34
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2022 9:19
Autor:

Obec

Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

Posledný vyhlásený oznam v obecnom rozhlase si môžete vypočuť na tel. čísle: 0911 844 206

Zasielanie oznamov formou SMS

mobil_sms

Získajte aktuálne oznamy, ktoré boli vyhlásené v obecnom rozhlase priamo do mobilného telefónu formou SMS.

Je potrebné vytlačiť Súhlas so spracovaním osobných údajov, podpísať a doručiť na Obecný úrad v Zákopčí.

Súhlas dotknutej osoby

Spoznajte

Kysuce

Aerovizuálna prehliadka

Sviatok

Meniny má Vladislav, Vladivoj, Eufrozina, Fruzína, Vladislava

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:182
TÝŽDEŇ:182
CELKOM:1921989

Partneri