Obsah

Komisie

Komisie pracujúce pri obecnom úrade:

 

1. Finančná, sociálna a bytová:

    Predseda: Mgr. František Linet

    Členovia:  Vladimír Kupka

                     Marek Bednár

                     JUDr. Marta Franeková

           

2. Školstva, kultúry a športu:

    Predseda: Tibor Jopčík

    Členovia:  Milan Franek

                     Milan Hlasica

 

3. Verejného záujmu a ochrany verejného poriadku:

    Predseda: JUDr. Jaroslav Roman

    Členovia:  Michal Plaček

                     Vladimír Tischler