Obsah

Komisie

Komisie pracujúce pri obecnom úrade:

1. Finančná, sociálna a bytová komisia
    
Členovia:

  • JUDr. Jaroslav Roman- predseda
  • František Klučka
  • Vladimír Tischler

2. Školstva, športu, kultúry a verejného záujmu
   
Členovia:

  • Milan Hlasica - predseda
  • Eduard Franek
  • Michal Plaček

3. Stavebná, životného prostredia a ochrana verejného poriadku
    Členovia:

  • JUDr. Marta Franeková - predseda
  • Vladimír Kupka
  • Ján Plaček