Obsah

Komisie

Komisie pracujúce pri obecnom úrade:

1. Finančná, sociálna a bytová komisia
    
Členovia:

2. Školstva, športu, kultúry a verejného záujmu
   
Členovia:

3. Stavebná, životného prostredia a ochrana verejného poriadku
    Členovia: