Obsah

Obecný úrad

Obecný úrad Zákopčie                          obecný úrad Zákopčie
Stred 824
023 11 Zákopčie

E-mail: obec@zakopcie.sk

Tel.: 041/ 43 44 139

 • Organizácia verejnoprospešných služieb klapka 101
 • stavebný úsek kl. 102
 • starosta kl. 104
 • matrika kl. 105
 • ekonomické, personálne, mzdové oddelenie a bytové hospodárstvo kl. 106

IČO: 00314358
DIČ: 2020553337


Starosta obce:

Ján Slaninák

e-mail: jan.slaninak@zakopcie.sk

Tel.: 0911 270 159

 

Stavebný úsek, dane, TKO - Zdeňka Pikuliaková: 041/43 44 139 kl.102, zdenka.pikuliakova@zakopcie.sk

Stavebný úsek - Ing. Slávka Pikuliaková: 041/43 44 139 kl.102

slavka.pikuliakova@zakopcie.sk

Matrika, sociálne veci - Terézia Halušková: 041/43 44 139 kl.105, terezia.haluskova@zakopcie.sk

Ekonomické oddelenie - Anna Fongusová: 041/43 44 139 kl.106, anna.fongusova@zakopcie.sk

Personálne, mzdové oddelenie a bytové hospodárstvo - Ľubomíra Linetová:

041/43 44 139 kl.106, lubomira.linetova@zakopcie.sk

Organizácia verejnoprospešných služieb - Danica Kolosová: 041/43 44 139 kl.101,  danica.kolosova@zakopcie.sk

Knižnica, kultúra, webmaster - Silvia Kupková: 0910 644 354,       obecna.kniznica@zakopcie.sk

Úradné hodiny:

 • pondelok 7:30 - 15:30 hod.
 • utorok - Stavebný úsek: Ing. Slávka Pikuliaková 7:30 - 15:30 hod.
 • streda 7:30 - 15:30 hod.
 • štvrtok - nestránkový deň
 • piatok 7:30 - 11:30 hod.
 • od 11:30 - 12:00 hod. - obedňajšia prestávka

 

Rozloha obce: 2 963 ha

Počet obyvateľov: 1 722

Nadmorská výška: od 470 do 875 m.n.m.