Obsah

Ostatné dokumenty, oznamy, rozhodnutia

2019

rozpočtové opatrenie 1/2019

rozpočtové opatrenie.pdf Stiahnuté: 20x | 29.03.2019

Rozpočtové opatrenie OVPS 2019

Rozpoctove_opatrenie_OVPS_2019.pdf Stiahnuté: 16x | 01.04.2019

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za 1. štvrťrok 2019

Suhrna sprava 012019.pdf Stiahnuté: 33x | 10.04.2019

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Zákopčí

zasady_odmenovania_poslancov.pdf Stiahnuté: 12x | 09.05.2019

Návrh - Záverečný účet obce za rok 2018

Zaverecny_ucet_obce_za_rok_2018.pdf Stiahnuté: 7x | 24.05.2019

Tabuľka TKO na 2. polrok 2019

tabulka_TKO_2_2019.pdf Stiahnuté: 8x | 07.06.2019

2018

Návrh rozpočtu obce na rok 2019

navrh_rozpoctu_obec_2019.pdf Stiahnuté: 64x | 26.11.2018

Návrh rozpočtu OVPS 2019

navrh_rozpoctu_OVPS_2019.pdf Stiahnuté: 54x | 26.11.2018

Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2019 - príjmy

navrh_rozpoctu_zs2019_prijmy.pdf Stiahnuté: 56x | 26.11.2018

Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2019 - výdavky

navrh_rozpoctu_zs2019_vydavky.pdf Stiahnuté: 52x | 26.11.2018

2017

Oznámenie SKUEV0836 Zákopčianske lúky

Oznamenie_SKUEV0836 zakopcianske luky.pdf Stiahnuté: 160x | 21.04.2017

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

rozhodnutie.pdf Stiahnuté: 136x | 30.06.2017

Správa MŠ za rok 2015/2016

sprava_ms_2015_2016.pdf Stiahnuté: 143x | 12.01.2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 1. štvrťrok 2017

suhrnna_sprava_za_1_stvrtrok_2017.pdf Stiahnuté: 152x | 20.04.2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2. štvrťrok 2016

suhrnna_sprava_za_2_stvrtrok_2016.pdf Stiahnuté: 149x | 20.04.2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 3. štvrťrok 2016

suhrnna_sprava_za_3_stvrtrok_2016.pdf Stiahnuté: 153x | 20.04.2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 4. štvrťrok 2016

suhrnna_sprava_za_4_stvrtrok_2016.pdf Stiahnuté: 149x | 20.04.2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2017

suhrnna_sprava_2_stvrtrok_2017.pdf Stiahnuté: 159x | 18.08.2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2017

suhrnna_sprava_3_stvrtrok_2017.pdf Stiahnuté: 163x | 06.10.2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Oprava miestnych komunikácií v k. ú. Zákopčie"

vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky.pdf Stiahnuté: 159x | 04.10.2017

Stránka