Obsah

Ostatné dokumenty, oznamy, rozhodnutia

2019

Súhrnná správa OVPS o zákazkách z e-trhoviska za 2. štvrťrok 2019

suhrnna_sprava_ovps_2_stvrtrok2019_e_trhovisko.pdf Stiahnuté: 21x | 29.07.2019

Súhrnná správa OVPS o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za 2. štvrťrok 2019

suhrnna_sprava_OVPS_2_stvrtrok_2019_podla_10.pdf Stiahnuté: 22x | 29.07.2019

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za 2. štvrťrok 2019

suhrna_sprava_2Q.pdf Stiahnuté: 21x | 03.07.2019

Tabuľka TKO na 2. polrok 2019

tabulka_TKO_2_2019.pdf Stiahnuté: 30x | 07.06.2019

Návrh - Záverečný účet obce za rok 2018

Zaverecny_ucet_obce_za_rok_2018.pdf Stiahnuté: 29x | 24.05.2019

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Zákopčí

zasady_odmenovania_poslancov.pdf Stiahnuté: 36x | 09.05.2019

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za 1. štvrťrok 2019

Suhrna sprava 012019.pdf Stiahnuté: 68x | 10.04.2019

Rozpočtové opatrenie OVPS 2019

Rozpoctove_opatrenie_OVPS_2019.pdf Stiahnuté: 43x | 01.04.2019

rozpočtové opatrenie 1/2019

rozpočtové opatrenie.pdf Stiahnuté: 47x | 29.03.2019

2018

Návrh rozpočtu obce na rok 2019

navrh_rozpoctu_obec_2019.pdf Stiahnuté: 89x | 26.11.2018

Návrh rozpočtu OVPS 2019

navrh_rozpoctu_OVPS_2019.pdf Stiahnuté: 78x | 26.11.2018

Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2019 - príjmy

navrh_rozpoctu_zs2019_prijmy.pdf Stiahnuté: 86x | 26.11.2018

Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2019 - výdavky

navrh_rozpoctu_zs2019_vydavky.pdf Stiahnuté: 75x | 26.11.2018

2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Oprava miestnych komunikácií v k. ú. Zákopčie"

vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky.pdf Stiahnuté: 184x | 04.10.2017

VÝZVA na zateplenie OU Zákopčie

Vyzva_na_zateplenie_OU_Zakopcie.pdf Stiahnuté: 179x | 18.08.2017

Zoznam parciel reg. C SKUEV0836 Zákopčianske lúky

Zoznam parciel_reg C_SKUEV0836 Zakopcianske_luky.pdf Stiahnuté: 178x | 21.04.2017

Zoznam parciel reg. E SKUEV0836 Zákopčianske lúky

Zoznam parciel_reg E_SKUEV0836 Zakopcianske_luky.pdf Stiahnuté: 162x | 21.04.2017

Žiadosť o povolenie na úpravu hrobového miesta

ziadost_o_upravu_hroboveho_miesta.pdf Stiahnuté: 247x | 14.06.2017

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Zákopčie na roky 2015 - 2020

zverejnené 10.5.2017

Program hospodarskeho a socialneho rozvoja obce Zakopcie na roky 2015 - 2022.doc.pdf Stiahnuté: 162x | 10.01.2018

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 2017

suhrnna_sprava_4_stvrtrok_2017.pdf Stiahnuté: 158x | 13.02.2018

Stránka