Obsah

Ostatné dokumenty, oznamy, rozhodnutia

2020

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 OVPS za 3. štvrťrok 2020

suhrnne_spravy_ovps_3_stvrtrok_2020.pdf Stiahnuté: 3x | 21.10.2020

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za 3. štvrťrok 2020

SUHRNNE_SPRAVY (3Q).pdf Stiahnuté: 4x | 16.10.2020

Rozpočtové opatrenie obce č. 2/2020

rozpoctove_opatrenie_2_2020.pdf Stiahnuté: 7x | 29.09.2020

Zásady o úhradách za služby poskytované obcou Zákopčie - Sadzobník cien za služby a za krátkodobý nájom majetku

zasady_uhrad_poskytovane_obcou_sadzobnik_cien.pdf Stiahnuté: 20x | 21.07.2020

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za 2. štvrťrok 2020 obec

SUHRNNE_SPRAVY_o_zmluvach_2_stvrtrok_2020_OU.pdf Stiahnuté: 14x | 13.07.2020

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami za 2. štvrťrok 2020 obec

SUHRNNE_SPRAVY_o_zakazkach_s_nizkymi_hodnotami_2_stvrtrok_2020_OU.pdf Stiahnuté: 14x | 13.07.2020

Súhrnné správy o zákazkách z e-Trhoviska za 2. štvrťrok 2020 obec

SUHRNNE_SPRAVY_o_zakazkach_e_trhoviska_2_stvrtrok_2020_OU.pdf Stiahnuté: 14x | 13.07.2020

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za 2. štvrťrok 2020 OVPS

suhrnne_spravy_2_stvrtrok_2020_OVPS.pdf Stiahnuté: 14x | 13.07.2020

Návrh záverečného účtu obce Zákopčie za rok 2019

navrh_zaverecny_ucet_obce_2019.pdf Stiahnuté: 20x | 26.06.2020

Návrh rozpočtu obce Zákopčie 2020

rozpocet_obce_zakopcie-2020.pdf Stiahnuté: 53x | 17.01.2020

Návrh rozpočtu OVPS 2020

Rozpocet_OVPS_2020.pdf Stiahnuté: 34x | 16.01.2020

Kalendár zvozu komunálneho a separovaného odpadu na 1. polrok 2020

tabulka_TKO_1_2020.pdf Stiahnuté: 52x | 24.01.2020

Tabuľka zberu komunálneho a separovaného odpadu na 2. polrok 2020

tabulka_TKO_2_2020.pdf Stiahnuté: 22x | 23.06.2020

2019

Súhrnná správa OVPS o zákazkách z e-trhoviska za 2. štvrťrok 2019

suhrnna_sprava_ovps_2_stvrtrok2019_e_trhovisko.pdf Stiahnuté: 60x | 29.07.2019

Súhrnná správa OVPS o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za 2. štvrťrok 2019

suhrnna_sprava_OVPS_2_stvrtrok_2019_podla_10.pdf Stiahnuté: 60x | 29.07.2019

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za 2. štvrťrok 2019

suhrna_sprava_2Q.pdf Stiahnuté: 62x | 03.07.2019

Tabuľka TKO na 2. polrok 2019

tabulka_TKO_2_2019.pdf Stiahnuté: 69x | 07.06.2019

Návrh - Záverečný účet obce za rok 2018

Zaverecny_ucet_obce_za_rok_2018.pdf Stiahnuté: 70x | 24.05.2019

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Zákopčí

zasady_odmenovania_poslancov.pdf Stiahnuté: 77x | 09.05.2019

rozpočtové opatrenie 1/2019

rozpočtové opatrenie.pdf Stiahnuté: 91x | 29.03.2019

Stránka