Obsah

Ostatné dokumenty, oznamy, rozhodnutia

2021

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za 4. štvrťrok 2020 č.1 obec

Suhrnna_sprava_4Q_o zmluvach podla_10_ods_10_11.pdf Stiahnuté: 21x | 14.01.2021

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za 4. štvrťrok 2020 č.2 obec

Suhrnnasprava4Q_o_zmluvach_podla_§_10_ods_10_11_2.pdf Stiahnuté: 19x | 14.01.2021

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za 4. štvrťrok 2020 obec

Suhrnna_sprava_4Q_o_zakazkach_nizkymi_hodnotami.pdf Stiahnuté: 18x | 14.01.2021

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za 4. štvrťrok 2020 OVPS

suhrnne_spravy_o_zmluvach_10_ods_10_11_4_2020_ovps.pdf Stiahnuté: 17x | 14.01.2021

Rozpočet OVPS Zákopčie na roky 2021 - 2023

Rozpocet_OVPS_2021.pdf Stiahnuté: 21x | 07.01.2021

Rozpočet obce Zákopčie na roky 2021-2023

rozpocet_obce_2021_2023.pdf Stiahnuté: 20x | 07.01.2021

2020

Kritéria prideľovania nájomných bytov

smernica_2_2020_kriteria_pridelovania_bytov.pdf Stiahnuté: 14x | 04.03.2021

Návrh rozpočtu obce Zákopčie na roky 2021-2023

navrh_rozpoctu_obce_2021.pdf Stiahnuté: 45x | 27.11.2020

Návrh rozpočtu OVPS Zákopčie na roky 2021-2023

Navrh_rozpoctu_OVPS_2021.pdf Stiahnuté: 30x | 27.11.2020

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 OVPS za 3. štvrťrok 2020

suhrnne_spravy_ovps_3_stvrtrok_2020.pdf Stiahnuté: 28x | 14.01.2021

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za 3. štvrťrok 2020 obec

SUHRNNE_SPRAVY (3Q).pdf Stiahnuté: 36x | 14.01.2021

Rozpočtové opatrenie obce č. 2/2020

rozpoctove_opatrenie_2_2020.pdf Stiahnuté: 37x | 29.09.2020

Zásady o úhradách za služby poskytované obcou Zákopčie - Sadzobník cien za služby a za krátkodobý nájom majetku

zasady_uhrad_poskytovane_obcou_sadzobnik_cien.pdf Stiahnuté: 40x | 21.07.2020

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za 2. štvrťrok 2020 obec

SUHRNNE_SPRAVY_o_zmluvach_2_stvrtrok_2020_OU.pdf Stiahnuté: 39x | 13.07.2020

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami za 2. štvrťrok 2020 obec

SUHRNNE_SPRAVY_o_zakazkach_s_nizkymi_hodnotami_2_stvrtrok_2020_OU.pdf Stiahnuté: 35x | 13.07.2020

Súhrnné správy o zákazkách z e-Trhoviska za 2. štvrťrok 2020 obec

SUHRNNE_SPRAVY_o_zakazkach_e_trhoviska_2_stvrtrok_2020_OU.pdf Stiahnuté: 43x | 13.07.2020

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za 2. štvrťrok 2020 OVPS

suhrnne_spravy_2_stvrtrok_2020_OVPS.pdf Stiahnuté: 39x | 13.07.2020

Návrh záverečného účtu obce Zákopčie za rok 2019

navrh_zaverecny_ucet_obce_2019.pdf Stiahnuté: 43x | 26.06.2020

Návrh rozpočtu obce Zákopčie 2020

rozpocet_obce_zakopcie-2020.pdf Stiahnuté: 80x | 17.01.2020

Tabuľka zberu komunálneho a separovaného odpadu na 2. polrok 2020

tabulka_TKO_2_2020.pdf Stiahnuté: 42x | 23.06.2020

Stránka