Obsah

Ostatné dokumenty, oznamy, rozhodnutia

2021

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za 2. štvrťrok 2021 OVPS

SUHRNNE_SPRAVY_o_zmluvach_2_2021_ovps.pdf Stiahnuté: 12x | 26.07.2021

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za 2. štvrťrok 2021 obec

SUHRNNE_SPRAVY 2Q_2021_o_zmluvach_obec.pdf Stiahnuté: 11x | 26.07.2021

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami za 2. štvrťrok 2021 obec

SUHRNNE_SPRAVY 2Q_2021_o_zakazkach_obec.pdf Stiahnuté: 13x | 26.07.2021

Vzor žiadosti o pridelenie nájomného bytu v obci Zákopčie

vzor_ziadosti_o_pridelenie_najomeho_bytu_a_suhlas_so_sprac_ou.pdf Stiahnuté: 21x | 26.05.2021

Majetkové priznanie starostu obce Jána Slanináka za rok 2020

tlacivoAB_N13e_ev J_S.pdf Stiahnuté: 34x | 12.05.2021

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods.10 a 11 za 1. štvrťrok 2021 OVPS

SUHRNNE_SPRAVY_1_stvrtrok_2021_OVPS.pdf Stiahnuté: 23x | 28.04.2021

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods.10 a 11 za 1. štvrťrok 2021 obec

SUHRNNE_SPRAVY 1Q-2021.pdf Stiahnuté: 27x | 19.04.2021

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za 4. štvrťrok 2020 č.1 obec

Suhrnna_sprava_4Q_o zmluvach podla_10_ods_10_11.pdf Stiahnuté: 38x | 14.01.2021

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za 4. štvrťrok 2020 č.2 obec

Suhrnnasprava4Q_o_zmluvach_podla_§_10_ods_10_11_2.pdf Stiahnuté: 39x | 14.01.2021

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za 4. štvrťrok 2020 obec

Suhrnna_sprava_4Q_o_zakazkach_nizkymi_hodnotami.pdf Stiahnuté: 37x | 14.01.2021

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za 4. štvrťrok 2020 OVPS

suhrnne_spravy_o_zmluvach_10_ods_10_11_4_2020_ovps.pdf Stiahnuté: 36x | 14.01.2021

Rozpočet OVPS Zákopčie na roky 2021 - 2023

Rozpocet_OVPS_2021.pdf Stiahnuté: 37x | 07.01.2021

Rozpočet obce Zákopčie na roky 2021-2023

rozpocet_obce_2021_2023.pdf Stiahnuté: 40x | 07.01.2021

2020

Kritéria prideľovania nájomných bytov

smernica_2_2020_kriteria_pridelovania_bytov.pdf Stiahnuté: 33x | 04.03.2021

Návrh rozpočtu obce Zákopčie na roky 2021-2023

navrh_rozpoctu_obce_2021.pdf Stiahnuté: 64x | 27.11.2020

Návrh rozpočtu OVPS Zákopčie na roky 2021-2023

Navrh_rozpoctu_OVPS_2021.pdf Stiahnuté: 48x | 27.11.2020

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 OVPS za 3. štvrťrok 2020

suhrnne_spravy_ovps_3_stvrtrok_2020.pdf Stiahnuté: 46x | 14.01.2021

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za 3. štvrťrok 2020 obec

SUHRNNE_SPRAVY (3Q).pdf Stiahnuté: 56x | 14.01.2021

Rozpočtové opatrenie obce č. 2/2020

rozpoctove_opatrenie_2_2020.pdf Stiahnuté: 56x | 29.09.2020

Tabuľka zberu komunálneho a separovaného odpadu na 2. polrok 2020

tabulka_TKO_2_2020.pdf Stiahnuté: 58x | 23.06.2020

Stránka