Obsah

Ostatné dokumenty, oznamy, rozhodnutia

2020

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 OVPS za 3. štvrťrok 2020

suhrnne_spravy_ovps_3_stvrtrok_2020.pdf Stiahnuté: 58x | 14.01.2021

Návrh rozpočtu OVPS Zákopčie na roky 2021-2023

Navrh_rozpoctu_OVPS_2021.pdf Stiahnuté: 61x | 27.11.2020

Návrh rozpočtu obce Zákopčie na roky 2021-2023

navrh_rozpoctu_obce_2021.pdf Stiahnuté: 80x | 27.11.2020

Kritéria prideľovania nájomných bytov

smernica_2_2020_kriteria_pridelovania_bytov.pdf Stiahnuté: 45x | 04.03.2021

2019

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za 1. štvrťrok 2019

Suhrna sprava 012019.pdf Stiahnuté: 141x | 10.04.2019

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Zákopčí

zasady_odmenovania_poslancov.pdf Stiahnuté: 118x | 09.05.2019

Návrh - Záverečný účet obce za rok 2018

Zaverecny_ucet_obce_za_rok_2018.pdf Stiahnuté: 126x | 24.05.2019

Súhrnná správa OVPS o zákazkách z e-trhoviska za 2. štvrťrok 2019

suhrnna_sprava_ovps_2_stvrtrok2019_e_trhovisko.pdf Stiahnuté: 100x | 29.07.2019

Súhrnná správa OVPS o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za 2. štvrťrok 2019

suhrnna_sprava_OVPS_2_stvrtrok_2019_podla_10.pdf Stiahnuté: 102x | 29.07.2019

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za 2. štvrťrok 2019

suhrna_sprava_2Q.pdf Stiahnuté: 108x | 03.07.2019

Rozpočtové opatrenie OVPS 2019

Rozpoctove_opatrenie_OVPS_2019.pdf Stiahnuté: 110x | 01.04.2019

rozpočtové opatrenie 1/2019

rozpočtové opatrenie.pdf Stiahnuté: 127x | 29.03.2019

Tabuľka TKO na 2. polrok 2019

tabulka_TKO_2_2019.pdf Stiahnuté: 121x | 07.06.2019

2018

Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2019 - výdavky

navrh_rozpoctu_zs2019_vydavky.pdf Stiahnuté: 151x | 26.11.2018

Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2019 - príjmy

navrh_rozpoctu_zs2019_prijmy.pdf Stiahnuté: 160x | 26.11.2018

Návrh rozpočtu OVPS 2019

navrh_rozpoctu_OVPS_2019.pdf Stiahnuté: 145x | 26.11.2018

Návrh rozpočtu obce na rok 2019

navrh_rozpoctu_obec_2019.pdf Stiahnuté: 168x | 26.11.2018

2017

Zoznam parciel reg. E SKUEV0836 Zákopčianske lúky

Zoznam parciel_reg E_SKUEV0836 Zakopcianske_luky.pdf Stiahnuté: 231x | 21.04.2017

Žiadosť o povolenie na úpravu hrobového miesta

ziadost_o_upravu_hroboveho_miesta.pdf Stiahnuté: 326x | 14.06.2017

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Zákopčie na roky 2015 - 2020

zverejnené 10.5.2017

Program hospodarskeho a socialneho rozvoja obce Zakopcie na roky 2015 - 2022.doc.pdf Stiahnuté: 610x | 10.01.2018

Stránka