Obsah

Ostatné dokumenty, oznamy, rozhodnutia

2017

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Zákopčie na roky 2015 - 2020

zverejnené 10.5.2017

Program hospodarskeho a socialneho rozvoja obce Zakopcie na roky 2015 - 2022.doc.pdf Stiahnuté: 613x | 10.01.2018

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 2017

suhrnna_sprava_4_stvrtrok_2017.pdf Stiahnuté: 222x | 13.02.2018

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania MŠ za škol. rok 2016/2017

sprava_ms_2016_2017.pdf Stiahnuté: 296x | 10.01.2018

Rozpočet obce rok 2018 - 2020

zverejňené 19.12.2017

rozpocet_ou_2018.pdf Stiahnuté: 970x | 10.01.2018

Oznámenie SKUEV0836 Zákopčianske lúky

Oznamenie_SKUEV0836 zakopcianske luky.pdf Stiahnuté: 256x | 21.04.2017

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

rozhodnutie.pdf Stiahnuté: 195x | 30.06.2017

Správa MŠ za rok 2015/2016

sprava_ms_2015_2016.pdf Stiahnuté: 226x | 12.01.2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 1. štvrťrok 2017

suhrnna_sprava_za_1_stvrtrok_2017.pdf Stiahnuté: 219x | 20.04.2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2. štvrťrok 2016

suhrnna_sprava_za_2_stvrtrok_2016.pdf Stiahnuté: 207x | 20.04.2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 3. štvrťrok 2016

suhrnna_sprava_za_3_stvrtrok_2016.pdf Stiahnuté: 223x | 20.04.2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 4. štvrťrok 2016

suhrnna_sprava_za_4_stvrtrok_2016.pdf Stiahnuté: 211x | 20.04.2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2017

suhrnna_sprava_2_stvrtrok_2017.pdf Stiahnuté: 227x | 18.08.2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2017

suhrnna_sprava_3_stvrtrok_2017.pdf Stiahnuté: 230x | 06.10.2017

Rozpočet OVPS rok 2018 - 2020

zverejnené 19.12.2017

Rozpocet_OVPS_2018.pdf Stiahnuté: 224x | 10.01.2018

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie na rok 2016

zverejnené 26.5.2017

zaverecny_ucet_obce_za_rok_2016.pdf Stiahnuté: 210x | 10.01.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Oprava miestnych komunikácií v k. ú. Zákopčie"

vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky.pdf Stiahnuté: 299x | 04.10.2017

VÝZVA na zateplenie OU Zákopčie

Vyzva_na_zateplenie_OU_Zakopcie.pdf Stiahnuté: 251x | 18.08.2017

Zoznam parciel reg. C SKUEV0836 Zákopčianske lúky

Zoznam parciel_reg C_SKUEV0836 Zakopcianske_luky.pdf Stiahnuté: 254x | 21.04.2017

2016

Generálny pardón pre vozidlá bez platnej technickej a emisnej kontroly

generalny_pardonpre_vozidla_bez platnej_technickej.pdf Stiahnuté: 140x | 11.01.2016

Mapa Zákopčie lúky

mapa_zakopcie-luky.pdf Stiahnuté: 160x | 21.11.2016

Stránka