Obsah

Ostatné dokumenty, oznamy, rozhodnutia

2016

Nebuďme leniví, trieďme odpad!

nebudme lenivi, triedme odpad_SK_ENVI-PAK.pdf Stiahnuté: 131x | 04.11.2016

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania MŠ 2014/2015

sprava_ms_2014_2015.pdf Stiahnuté: 256x | 13.01.2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za rok 2015

suhrnna_sprava_zakazky_2015.pdf Stiahnuté: 126x | 22.04.2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za rok 2016

suhrnna_sprava_zakazky_2016.pdf Stiahnuté: 141x | 22.04.2016

Tabulka STK a EK

tabulka_STK_EK.pdf Stiahnuté: 177x | 26.02.2016

Verejná vyhláška pre občanov - ukončenie prác

verejna_vyhlaska_pre_obcanov.pdf Stiahnuté: 219x | 26.02.2016

Vyjadrenie vlastníkov pre CHKO Kysuce

vyjadrenie-vlastnikov.pdf Stiahnuté: 146x | 21.11.2016

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie na rok 2015

zverejnené 2.6.2016

zaverecny_ucet_obce_za_rok_2015.pdf Stiahnuté: 153x | 10.01.2018

2015

Oznam pre pacientov

drexlerova_zmena.pdf Stiahnuté: 147x | 30.10.2015

Rozpočet obce 2015 - 2017

rozpocet-2015-obec.pdf Stiahnuté: 158x | 08.09.2015

Rozpočet obce Zákopčie na roky 2016 - 2018

rozpocet_obce_2016.pdf Stiahnuté: 151x | 14.12.2015

Rozpočet OVPS 2015 - 2017

Rozpocet-2015-ovps.pdf Stiahnuté: 150x | 08.09.2015

Rozpočet OVPS Zákopčie na roky 2016 - 2018

rozpocet_2016_OVPS.pdf Stiahnuté: 162x | 14.12.2015

Správa MŠ za rok 2013/2014

sprava_ms_2013_2014.pdf Stiahnuté: 168x | 23.01.2015

Uznané kredity MŠ Zákopčie

uznane_kredity_ms_zakopcie.pdf Stiahnuté: 193x | 30.09.2015

Žiadosť o zaradenie rodiny s nezaopatrenými deťmi

ziadost_rodiny_s_detmi.pdf Stiahnuté: 127x | 14.10.2015

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie na rok 2014

zverejnené 11.6.2015

zaverecny_ucet_obce_za_rok_2014.pdf Stiahnuté: 140x | 10.01.2018

Správne konanie podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

zverejnené 20.11.2015

spravne_konania_2015.pdf Stiahnuté: 147x | 10.01.2018

2014

Brána 1 - oplotenie cintorína

brana_B1.pdf Stiahnuté: 136x | 10.07.2014

Brána 2,3,7 - oplotenie cintorína

brana_B2_B3_B7.pdf Stiahnuté: 131x | 10.07.2014

Stránka