Obsah

Ostatné dokumenty, oznamy, rozhodnutia

2018

Návrh rozpočtu obce na rok 2019

navrh_rozpoctu_obec_2019.pdf Stiahnuté: 35x | 26.11.2018

Návrh rozpočtu OVPS 2019

navrh_rozpoctu_OVPS_2019.pdf Stiahnuté: 31x | 26.11.2018

Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2019 - príjmy

navrh_rozpoctu_zs2019_prijmy.pdf Stiahnuté: 33x | 26.11.2018

Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2019 - výdavky

navrh_rozpoctu_zs2019_vydavky.pdf Stiahnuté: 27x | 26.11.2018

2017

Oznámenie SKUEV0836 Zákopčianske lúky

Oznamenie_SKUEV0836 zakopcianske luky.pdf Stiahnuté: 125x | 21.04.2017

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

rozhodnutie.pdf Stiahnuté: 100x | 30.06.2017

Správa MŠ za rok 2015/2016

sprava_ms_2015_2016.pdf Stiahnuté: 110x | 12.01.2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 1. štvrťrok 2017

suhrnna_sprava_za_1_stvrtrok_2017.pdf Stiahnuté: 114x | 20.04.2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2. štvrťrok 2016

suhrnna_sprava_za_2_stvrtrok_2016.pdf Stiahnuté: 114x | 20.04.2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 3. štvrťrok 2016

suhrnna_sprava_za_3_stvrtrok_2016.pdf Stiahnuté: 117x | 20.04.2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 4. štvrťrok 2016

suhrnna_sprava_za_4_stvrtrok_2016.pdf Stiahnuté: 110x | 20.04.2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2017

suhrnna_sprava_2_stvrtrok_2017.pdf Stiahnuté: 120x | 18.08.2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2017

suhrnna_sprava_3_stvrtrok_2017.pdf Stiahnuté: 123x | 06.10.2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Oprava miestnych komunikácií v k. ú. Zákopčie"

vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky.pdf Stiahnuté: 119x | 04.10.2017

VÝZVA na zateplenie OU Zákopčie

Vyzva_na_zateplenie_OU_Zakopcie.pdf Stiahnuté: 122x | 18.08.2017

Zoznam parciel reg. C SKUEV0836 Zákopčianske lúky

Zoznam parciel_reg C_SKUEV0836 Zakopcianske_luky.pdf Stiahnuté: 127x | 21.04.2017

Zoznam parciel reg. E SKUEV0836 Zákopčianske lúky

Zoznam parciel_reg E_SKUEV0836 Zakopcianske_luky.pdf Stiahnuté: 108x | 21.04.2017

Žiadosť o povolenie na úpravu hrobového miesta

ziadost_o_upravu_hroboveho_miesta.pdf Stiahnuté: 164x | 14.06.2017

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania MŠ za škol. rok 2016/2017

sprava_ms_2016_2017.pdf Stiahnuté: 147x | 10.01.2018

Rozpočet obce rok 2018 - 2020

zverejňené 19.12.2017

rozpocet_ou_2018.pdf Stiahnuté: 614x | 10.01.2018

Stránka