Obsah

Všeobecné dokumenty

 

Dokumenty

CO plán evakuácie Stiahnuté: 316x | 05.04.2010

Ebola Stiahnuté: 170x | 23.11.2017

Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice Stiahnuté: 195x | 25.01.2012

Kontakty na odbor KR OU Čadca Stiahnuté: 178x | 23.11.2017

Plán varovania Stiahnuté: 294x | 05.04.2010

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska s umelou trávou Stiahnuté: 190x | 13.03.2015

Príprava na civilnú ochranu Stiahnuté: 183x | 27.11.2017

Rokovací poriadok Stiahnuté: 186x | 05.04.2011

Skladačka CO Stiahnuté: 179x | 27.11.2017

Skladačka HaZZ Stiahnuté: 169x | 27.11.2017

Skladačka ochrana pred povodňami Stiahnuté: 167x | 27.11.2017

Skladačka PZ SR Stiahnuté: 168x | 27.11.2017

Skladačka ZZS Stiahnuté: 176x | 27.11.2017

Skladačka- Mestská polícia Stiahnuté: 191x | 27.11.2017

Štatút obecnej knižnice Stiahnuté: 181x | 11.11.2011

Verejná obchodná súťaž Stiahnuté: 207x | 23.09.2016

Voľby do Národnej rady SR - Informácie pre voliča Stiahnuté: 182x | 16.11.2015

Vysoké teploty Stiahnuté: 176x | 27.11.2017

Vzor žiadosti o pridelenie nájomného bytu v obci Zákopčie Stiahnuté: 213x | 09.07.2018

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov Stiahnuté: 277x | 02.11.2015

Stránka