Obsah

Všeobecné dokumenty

 

Dokumenty

CO plán evakuácie Stiahnuté: 471x | 05.04.2010

Ebola Stiahnuté: 216x | 23.11.2017

Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice Stiahnuté: 248x | 25.01.2012

Kontakty na odbor KR OU Čadca Stiahnuté: 239x | 23.11.2017

Plán varovania Stiahnuté: 406x | 05.04.2010

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska s umelou trávou Stiahnuté: 257x | 13.03.2015

Príprava na civilnú ochranu Stiahnuté: 236x | 27.11.2017

Rokovací poriadok Stiahnuté: 242x | 05.04.2011

Sadzobník poplatkov za pracovné úkony vykonávané obcou Zákopčie Stiahnuté: 43x | 24.01.2020

Skladačka CO Stiahnuté: 227x | 27.11.2017

Skladačka HaZZ Stiahnuté: 215x | 27.11.2017

Skladačka ochrana pred povodňami Stiahnuté: 270x | 27.11.2017

Skladačka PZ SR Stiahnuté: 215x | 27.11.2017

Skladačka ZZS Stiahnuté: 225x | 27.11.2017

Skladačka- Mestská polícia Stiahnuté: 313x | 27.11.2017

Štatút obecnej knižnice Stiahnuté: 233x | 11.11.2011

Verejná obchodná súťaž Stiahnuté: 263x | 23.09.2016

Voľby do Národnej rady SR - Informácie pre voliča Stiahnuté: 234x | 16.11.2015

Vysoké teploty Stiahnuté: 233x | 27.11.2017

Vzor žiadosti o pridelenie nájomného bytu v obci Zákopčie Stiahnuté: 343x | 09.07.2018

Stránka