Obsah

Všeobecné dokumenty

 

Dokumenty

CO plán evakuácie Stiahnuté: 501x | 05.04.2010

Ebola Stiahnuté: 227x | 23.11.2017

Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice Stiahnuté: 263x | 25.01.2012

Kontakty na odbor KR OU Čadca Stiahnuté: 271x | 23.11.2017

Kritéria prideľovania nájomných bytov Stiahnuté: 14x | 04.03.2021

Plán varovania Stiahnuté: 425x | 05.04.2010

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska s umelou trávou Stiahnuté: 271x | 13.03.2015

Príprava na civilnú ochranu Stiahnuté: 248x | 27.11.2017

Rokovací poriadok Stiahnuté: 256x | 05.04.2011

Sadzobník poplatkov za pracovné úkony vykonávané obcou Zákopčie Stiahnuté: 57x | 24.01.2020

Skladačka CO Stiahnuté: 242x | 27.11.2017

Skladačka HaZZ Stiahnuté: 226x | 27.11.2017

Skladačka ochrana pred povodňami Stiahnuté: 281x | 27.11.2017

Skladačka PZ SR Stiahnuté: 225x | 27.11.2017

Skladačka ZZS Stiahnuté: 238x | 27.11.2017

Skladačka- Mestská polícia Stiahnuté: 327x | 27.11.2017

Štatút obecnej knižnice Stiahnuté: 247x | 11.11.2011

Verejná obchodná súťaž Stiahnuté: 277x | 23.09.2016

Voľby do Národnej rady SR - Informácie pre voliča Stiahnuté: 246x | 16.11.2015

Vysoké teploty Stiahnuté: 245x | 27.11.2017

Stránka