Obsah

Všeobecné dokumenty

 

Dokumenty

CO plán evakuácie Stiahnuté: 578x | 05.04.2010

Ebola Stiahnuté: 253x | 23.11.2017

Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice Stiahnuté: 297x | 25.01.2012

Kontakty na odbor KR OU Čadca Stiahnuté: 309x | 23.11.2017

Kritéria prideľovania nájomných bytov Stiahnuté: 39x | 04.03.2021

Plán varovania Stiahnuté: 511x | 05.04.2010

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska s umelou trávou Stiahnuté: 307x | 13.03.2015

Príprava na civilnú ochranu Stiahnuté: 287x | 27.11.2017

Rokovací poriadok Stiahnuté: 287x | 05.04.2011

Sadzobník poplatkov za pracovné úkony vykonávané obcou Zákopčie Stiahnuté: 83x | 24.01.2020

Skladačka CO Stiahnuté: 279x | 27.11.2017

Skladačka HaZZ Stiahnuté: 269x | 27.11.2017

Skladačka ochrana pred povodňami Stiahnuté: 308x | 27.11.2017

Skladačka PZ SR Stiahnuté: 253x | 27.11.2017

Skladačka ZZS Stiahnuté: 270x | 27.11.2017

Skladačka- Mestská polícia Stiahnuté: 356x | 27.11.2017

Štatút obecnej knižnice Stiahnuté: 281x | 11.11.2011

Verejná obchodná súťaž Stiahnuté: 312x | 23.09.2016

Voľby do Národnej rady SR - Informácie pre voliča Stiahnuté: 272x | 16.11.2015

Vysoké teploty Stiahnuté: 274x | 27.11.2017

Stránka