Obsah

Všeobecné dokumenty

 

Dokumenty

CO plán evakuácie Stiahnuté: 63x | 05.04.2010

Ebola Stiahnuté: 33x | 23.11.2017

Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice Stiahnuté: 36x | 25.01.2012

Kontakty na odbor KR OU Čadca Stiahnuté: 38x | 23.11.2017

Plán varovania Stiahnuté: 33x | 05.04.2010

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska s umelou trávou Stiahnuté: 39x | 13.03.2015

Príprava na civilnú ochranu Stiahnuté: 36x | 27.11.2017

Rokovací poriadok Stiahnuté: 38x | 05.04.2011

Skladačka CO Stiahnuté: 31x | 27.11.2017

Skladačka HaZZ Stiahnuté: 34x | 27.11.2017

Skladačka ochrana pred povodňami Stiahnuté: 29x | 27.11.2017

Skladačka PZ SR Stiahnuté: 31x | 27.11.2017

Skladačka ZZS Stiahnuté: 35x | 27.11.2017

Skladačka- Mestská polícia Stiahnuté: 36x | 27.11.2017

Štatút obecnej knižnice Stiahnuté: 39x | 11.11.2011

Verejná obchodná súťaž Stiahnuté: 37x | 23.09.2016

Voľby do Národnej rady SR - Informácie pre voliča Stiahnuté: 39x | 16.11.2015

Vysoké teploty Stiahnuté: 33x | 27.11.2017

Vzor žiadosti o pridelenie nájomného bytu v obci Zákopčie Stiahnuté: 6x | 09.07.2018

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov Stiahnuté: 35x | 02.11.2015

Stránka