Obsah

Všeobecné dokumenty

 

Dokumenty

CO plán evakuácie Stiahnuté: 332x | 05.04.2010

Ebola Stiahnuté: 177x | 23.11.2017

Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice Stiahnuté: 202x | 25.01.2012

Kontakty na odbor KR OU Čadca Stiahnuté: 183x | 23.11.2017

Plán varovania Stiahnuté: 308x | 05.04.2010

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska s umelou trávou Stiahnuté: 200x | 13.03.2015

Príprava na civilnú ochranu Stiahnuté: 191x | 27.11.2017

Rokovací poriadok Stiahnuté: 194x | 05.04.2011

Skladačka CO Stiahnuté: 186x | 27.11.2017

Skladačka HaZZ Stiahnuté: 175x | 27.11.2017

Skladačka ochrana pred povodňami Stiahnuté: 173x | 27.11.2017

Skladačka PZ SR Stiahnuté: 173x | 27.11.2017

Skladačka ZZS Stiahnuté: 181x | 27.11.2017

Skladačka- Mestská polícia Stiahnuté: 197x | 27.11.2017

Štatút obecnej knižnice Stiahnuté: 186x | 11.11.2011

Verejná obchodná súťaž Stiahnuté: 214x | 23.09.2016

Voľby do Národnej rady SR - Informácie pre voliča Stiahnuté: 187x | 16.11.2015

Vysoké teploty Stiahnuté: 183x | 27.11.2017

Vzor žiadosti o pridelenie nájomného bytu v obci Zákopčie Stiahnuté: 223x | 09.07.2018

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov Stiahnuté: 292x | 02.11.2015

Stránka