Obsah

Všeobecné dokumenty

 

Dokumenty

CO plán evakuácie Stiahnuté: 276x | 05.04.2010

Ebola Stiahnuté: 151x | 23.11.2017

Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice Stiahnuté: 176x | 25.01.2012

Kontakty na odbor KR OU Čadca Stiahnuté: 160x | 23.11.2017

Plán varovania Stiahnuté: 249x | 05.04.2010

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska s umelou trávou Stiahnuté: 167x | 13.03.2015

Príprava na civilnú ochranu Stiahnuté: 166x | 27.11.2017

Rokovací poriadok Stiahnuté: 166x | 05.04.2011

Skladačka CO Stiahnuté: 163x | 27.11.2017

Skladačka HaZZ Stiahnuté: 153x | 27.11.2017

Skladačka ochrana pred povodňami Stiahnuté: 150x | 27.11.2017

Skladačka PZ SR Stiahnuté: 150x | 27.11.2017

Skladačka ZZS Stiahnuté: 158x | 27.11.2017

Skladačka- Mestská polícia Stiahnuté: 174x | 27.11.2017

Štatút obecnej knižnice Stiahnuté: 161x | 11.11.2011

Verejná obchodná súťaž Stiahnuté: 189x | 23.09.2016

Voľby do Národnej rady SR - Informácie pre voliča Stiahnuté: 163x | 16.11.2015

Vysoké teploty Stiahnuté: 155x | 27.11.2017

Vzor žiadosti o pridelenie nájomného bytu v obci Zákopčie Stiahnuté: 183x | 09.07.2018

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov Stiahnuté: 227x | 02.11.2015

Stránka