Obsah

Všeobecné dokumenty

 

Dokumenty

CO plán evakuácie Stiahnuté: 204x | 05.04.2010

Ebola Stiahnuté: 116x | 23.11.2017

Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice Stiahnuté: 138x | 25.01.2012

Kontakty na odbor KR OU Čadca Stiahnuté: 123x | 23.11.2017

Plán varovania Stiahnuté: 177x | 05.04.2010

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska s umelou trávou Stiahnuté: 132x | 13.03.2015

Príprava na civilnú ochranu Stiahnuté: 127x | 27.11.2017

Rokovací poriadok Stiahnuté: 133x | 05.04.2011

Skladačka CO Stiahnuté: 130x | 27.11.2017

Skladačka HaZZ Stiahnuté: 118x | 27.11.2017

Skladačka ochrana pred povodňami Stiahnuté: 111x | 27.11.2017

Skladačka PZ SR Stiahnuté: 114x | 27.11.2017

Skladačka ZZS Stiahnuté: 126x | 27.11.2017

Skladačka- Mestská polícia Stiahnuté: 138x | 27.11.2017

Štatút obecnej knižnice Stiahnuté: 127x | 11.11.2011

Verejná obchodná súťaž Stiahnuté: 143x | 23.09.2016

Voľby do Národnej rady SR - Informácie pre voliča Stiahnuté: 127x | 16.11.2015

Vysoké teploty Stiahnuté: 116x | 27.11.2017

Vzor žiadosti o pridelenie nájomného bytu v obci Zákopčie Stiahnuté: 127x | 09.07.2018

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov Stiahnuté: 160x | 02.11.2015

Stránka