Obsah

Všeobecné dokumenty

 

Dokumenty

CO plán evakuácie Stiahnuté: 426x | 05.04.2010

Ebola Stiahnuté: 207x | 23.11.2017

Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice Stiahnuté: 236x | 25.01.2012

Kontakty na odbor KR OU Čadca Stiahnuté: 230x | 23.11.2017

Plán varovania Stiahnuté: 382x | 05.04.2010

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska s umelou trávou Stiahnuté: 243x | 13.03.2015

Príprava na civilnú ochranu Stiahnuté: 226x | 27.11.2017

Rokovací poriadok Stiahnuté: 230x | 05.04.2011

Sadzobník poplatkov za pracovné úkony vykonávané obcou Zákopčie Stiahnuté: 33x | 24.01.2020

Skladačka CO Stiahnuté: 216x | 27.11.2017

Skladačka HaZZ Stiahnuté: 204x | 27.11.2017

Skladačka ochrana pred povodňami Stiahnuté: 260x | 27.11.2017

Skladačka PZ SR Stiahnuté: 206x | 27.11.2017

Skladačka ZZS Stiahnuté: 212x | 27.11.2017

Skladačka- Mestská polícia Stiahnuté: 305x | 27.11.2017

Štatút obecnej knižnice Stiahnuté: 222x | 11.11.2011

Verejná obchodná súťaž Stiahnuté: 251x | 23.09.2016

Voľby do Národnej rady SR - Informácie pre voliča Stiahnuté: 223x | 16.11.2015

Vysoké teploty Stiahnuté: 222x | 27.11.2017

Vzor žiadosti o pridelenie nájomného bytu v obci Zákopčie Stiahnuté: 309x | 09.07.2018

Stránka