Obsah

Všeobecné dokumenty

 

Dokumenty

CO plán evakuácie Stiahnuté: 145x | 05.04.2010

Ebola Stiahnuté: 79x | 23.11.2017

Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice Stiahnuté: 89x | 25.01.2012

Kontakty na odbor KR OU Čadca Stiahnuté: 80x | 23.11.2017

Plán varovania Stiahnuté: 110x | 05.04.2010

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska s umelou trávou Stiahnuté: 87x | 13.03.2015

Príprava na civilnú ochranu Stiahnuté: 81x | 27.11.2017

Rokovací poriadok Stiahnuté: 93x | 05.04.2011

Skladačka CO Stiahnuté: 81x | 27.11.2017

Skladačka HaZZ Stiahnuté: 75x | 27.11.2017

Skladačka ochrana pred povodňami Stiahnuté: 71x | 27.11.2017

Skladačka PZ SR Stiahnuté: 73x | 27.11.2017

Skladačka ZZS Stiahnuté: 79x | 27.11.2017

Skladačka- Mestská polícia Stiahnuté: 85x | 27.11.2017

Štatút obecnej knižnice Stiahnuté: 86x | 11.11.2011

Verejná obchodná súťaž Stiahnuté: 99x | 23.09.2016

Voľby do Národnej rady SR - Informácie pre voliča Stiahnuté: 81x | 16.11.2015

Vysoké teploty Stiahnuté: 75x | 27.11.2017

Vzor žiadosti o pridelenie nájomného bytu v obci Zákopčie Stiahnuté: 68x | 09.07.2018

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov Stiahnuté: 105x | 02.11.2015

Stránka