Obsah

Všeobecné dokumenty

 

Dokumenty

CO plán evakuácie Stiahnuté: 178x | 05.04.2010

Ebola Stiahnuté: 100x | 23.11.2017

Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice Stiahnuté: 119x | 25.01.2012

Kontakty na odbor KR OU Čadca Stiahnuté: 108x | 23.11.2017

Plán varovania Stiahnuté: 147x | 05.04.2010

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska s umelou trávou Stiahnuté: 112x | 13.03.2015

Príprava na civilnú ochranu Stiahnuté: 109x | 27.11.2017

Rokovací poriadok Stiahnuté: 120x | 05.04.2011

Skladačka CO Stiahnuté: 113x | 27.11.2017

Skladačka HaZZ Stiahnuté: 104x | 27.11.2017

Skladačka ochrana pred povodňami Stiahnuté: 97x | 27.11.2017

Skladačka PZ SR Stiahnuté: 97x | 27.11.2017

Skladačka ZZS Stiahnuté: 111x | 27.11.2017

Skladačka- Mestská polícia Stiahnuté: 116x | 27.11.2017

Štatút obecnej knižnice Stiahnuté: 111x | 11.11.2011

Verejná obchodná súťaž Stiahnuté: 127x | 23.09.2016

Voľby do Národnej rady SR - Informácie pre voliča Stiahnuté: 110x | 16.11.2015

Vysoké teploty Stiahnuté: 102x | 27.11.2017

Vzor žiadosti o pridelenie nájomného bytu v obci Zákopčie Stiahnuté: 96x | 09.07.2018

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov Stiahnuté: 142x | 02.11.2015

Stránka