Obsah

Všeobecné dokumenty

 

Dokumenty

CO plán evakuácie Stiahnuté: 510x | 05.04.2010

Ebola Stiahnuté: 231x | 23.11.2017

Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice Stiahnuté: 270x | 25.01.2012

Kontakty na odbor KR OU Čadca Stiahnuté: 277x | 23.11.2017

Kritéria prideľovania nájomných bytov Stiahnuté: 18x | 04.03.2021

Plán varovania Stiahnuté: 443x | 05.04.2010

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska s umelou trávou Stiahnuté: 278x | 13.03.2015

Príprava na civilnú ochranu Stiahnuté: 252x | 27.11.2017

Rokovací poriadok Stiahnuté: 262x | 05.04.2011

Sadzobník poplatkov za pracovné úkony vykonávané obcou Zákopčie Stiahnuté: 60x | 24.01.2020

Skladačka CO Stiahnuté: 246x | 27.11.2017

Skladačka HaZZ Stiahnuté: 232x | 27.11.2017

Skladačka ochrana pred povodňami Stiahnuté: 286x | 27.11.2017

Skladačka PZ SR Stiahnuté: 229x | 27.11.2017

Skladačka ZZS Stiahnuté: 245x | 27.11.2017

Skladačka- Mestská polícia Stiahnuté: 334x | 27.11.2017

Štatút obecnej knižnice Stiahnuté: 253x | 11.11.2011

Verejná obchodná súťaž Stiahnuté: 284x | 23.09.2016

Voľby do Národnej rady SR - Informácie pre voliča Stiahnuté: 250x | 16.11.2015

Vysoké teploty Stiahnuté: 249x | 27.11.2017

Stránka