Obsah

Všeobecné dokumenty

 

Dokumenty

CO plán evakuácie Stiahnuté: 350x | 05.04.2010

Ebola Stiahnuté: 185x | 23.11.2017

Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice Stiahnuté: 211x | 25.01.2012

Kontakty na odbor KR OU Čadca Stiahnuté: 194x | 23.11.2017

Plán varovania Stiahnuté: 323x | 05.04.2010

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska s umelou trávou Stiahnuté: 213x | 13.03.2015

Príprava na civilnú ochranu Stiahnuté: 199x | 27.11.2017

Rokovací poriadok Stiahnuté: 201x | 05.04.2011

Sadzobník poplatkov za pracovné úkony vykonávané obcou Zákopčie Stiahnuté: 7x | 24.01.2020

Skladačka CO Stiahnuté: 193x | 27.11.2017

Skladačka HaZZ Stiahnuté: 183x | 27.11.2017

Skladačka ochrana pred povodňami Stiahnuté: 181x | 27.11.2017

Skladačka PZ SR Stiahnuté: 183x | 27.11.2017

Skladačka ZZS Stiahnuté: 189x | 27.11.2017

Skladačka- Mestská polícia Stiahnuté: 207x | 27.11.2017

Štatút obecnej knižnice Stiahnuté: 195x | 11.11.2011

Verejná obchodná súťaž Stiahnuté: 223x | 23.09.2016

Voľby do Národnej rady SR - Informácie pre voliča Stiahnuté: 196x | 16.11.2015

Vysoké teploty Stiahnuté: 193x | 27.11.2017

Vzor žiadosti o pridelenie nájomného bytu v obci Zákopčie Stiahnuté: 243x | 09.07.2018

Stránka