Obsah

Všeobecné dokumenty

 

Dokumenty

CO plán evakuácie Stiahnuté: 530x | 05.04.2010

Ebola Stiahnuté: 239x | 23.11.2017

Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice Stiahnuté: 280x | 25.01.2012

Kontakty na odbor KR OU Čadca Stiahnuté: 283x | 23.11.2017

Kritéria prideľovania nájomných bytov Stiahnuté: 25x | 04.03.2021

Plán varovania Stiahnuté: 478x | 05.04.2010

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska s umelou trávou Stiahnuté: 292x | 13.03.2015

Príprava na civilnú ochranu Stiahnuté: 261x | 27.11.2017

Rokovací poriadok Stiahnuté: 271x | 05.04.2011

Sadzobník poplatkov za pracovné úkony vykonávané obcou Zákopčie Stiahnuté: 70x | 24.01.2020

Skladačka CO Stiahnuté: 259x | 27.11.2017

Skladačka HaZZ Stiahnuté: 240x | 27.11.2017

Skladačka ochrana pred povodňami Stiahnuté: 294x | 27.11.2017

Skladačka PZ SR Stiahnuté: 237x | 27.11.2017

Skladačka ZZS Stiahnuté: 256x | 27.11.2017

Skladačka- Mestská polícia Stiahnuté: 341x | 27.11.2017

Štatút obecnej knižnice Stiahnuté: 264x | 11.11.2011

Verejná obchodná súťaž Stiahnuté: 296x | 23.09.2016

Voľby do Národnej rady SR - Informácie pre voliča Stiahnuté: 257x | 16.11.2015

Vysoké teploty Stiahnuté: 261x | 27.11.2017

Stránka