Obsah

Uznesenia a zápisnice zo zasadnutia OZ

2019

Uznesenia č.14-26-2019 Stiahnuté: 43x | 26.04.2019

Zápisnica č. 2/2019 Stiahnuté: 64x | 26.04.2019

Uznesenia č. 1-13-2019 Stiahnuté: 119x | 06.02.2019

Zápisnica č. 1/2019 Stiahnuté: 216x | 06.02.2019

2018

Zápisnica z UOZ č.1_I_2018 Stiahnuté: 142x | 17.12.2018

Uznesenia 1-I 2018 - 4-I 2018 Stiahnuté: 164x | 18.12.2018

Zápisnica č. 1/2018 Stiahnuté: 374x | 23.03.2018

Zápisnica č. 2/2018 Stiahnuté: 324x | 22.06.2018

Zápisnica č. 3/2018 Stiahnuté: 233x | 04.10.2018

Zápisnica č. 4/2018 - Upravená Stiahnuté: 121x | 03.01.2019

Uznesenia č. 1-24-2018 Stiahnuté: 277x | 23.03.2018

Uznesenia č. 25-43-2018 Stiahnuté: 159x | 05.10.2018

Uznesenia č. 44-59-2018 Stiahnuté: 209x | 04.10.2018

Uznesenia č. 60-77-2018-Upravené Stiahnuté: 114x | 03.01.2019

2017

Uznesenie 1-12-2017 Stiahnuté: 213x | 09.01.2018

Uznesenie 13-27-2017 Stiahnuté: 198x | 09.01.2018

Zápisnica č. 3/2017 Stiahnuté: 793x | 09.01.2018

Zápisnica č. 4/2017 Stiahnuté: 936x | 09.01.2018

Uznesenie 28-42-2017 Stiahnuté: 357x | 09.01.2018

Uznesenia 43-63-2017 Stiahnuté: 254x | 09.01.2018

Stránka