Obsah

Uznesenia a zápisnice zo zasadnutia OZ

2021

Uznesenia č. 59-64-2021 Stiahnuté: 24x | 02.07.2021

Zápisnica č. 5/2021 Stiahnuté: 41x | 02.07.2021

Zápisnica č. 4/2021 Stiahnuté: 6x | 26.07.2021

Uznesenia č. 47-58-2021 Stiahnuté: 38x | 16.06.2021

Zápisnica č. 3/2021 Stiahnuté: 103x | 04.05.2021

Uznesenia č. 18-46-2021 Stiahnuté: 46x | 30.04.2021

Uznesenia č. 8-17-2021 Stiahnuté: 66x | 17.03.2021

Zápisnica č. 2/2021 Stiahnuté: 57x | 29.03.2021

Zápisnica zo zasadnutia KŠ obce Zákopčie zo dňa 12.3.2021 Stiahnuté: 61x | 15.03.2021

Uznesenie KŠ k prevádzke školského vyučovania zo dňa 12.3.2021 Stiahnuté: 30x | 15.03.2021

Uznesenia č. 1-7-2021 Stiahnuté: 67x | 26.02.2021

Zápisnica č. 1/2021 Stiahnuté: 67x | 08.03.2021

2020

Uznesenia č. 69-95-2020 Stiahnuté: 90x | 07.01.2021

Zápisnica č. 6/2020 Stiahnuté: 128x | 07.01.2021

Výpis uznesenia č. 56/2020 - oprava Stiahnuté: 124x | 23.11.2020

Uznesenia č. 50-68-2020 Stiahnuté: 116x | 26.10.2020

Zápisnica č. 5/2020 Stiahnuté: 115x | 12.11.2020

Uznesenia č. 46-49-2020 Stiahnuté: 120x | 14.08.2020

Zápisnica č. 4/2020 Stiahnuté: 124x | 14.08.2020

Zápisnica č. 1/2020 Stiahnuté: 143x | 18.02.2020

Stránka