Obsah

Uznesenia a zápisnice zo zasadnutia OZ

2021

Zápisnica č. 3/2021 Stiahnuté: 27x | 04.05.2021

Uznesenia č. 18-46-2021 Stiahnuté: 22x | 30.04.2021

Uznesenia č. 8-17-2021 Stiahnuté: 59x | 17.03.2021

Zápisnica č. 2/2021 Stiahnuté: 45x | 29.03.2021

Zápisnica zo zasadnutia KŠ obce Zákopčie zo dňa 12.3.2021 Stiahnuté: 50x | 15.03.2021

Uznesenie KŠ k prevádzke školského vyučovania zo dňa 12.3.2021 Stiahnuté: 25x | 15.03.2021

Uznesenia č. 1-7-2021 Stiahnuté: 55x | 26.02.2021

Zápisnica č. 1/2021 Stiahnuté: 56x | 08.03.2021

2020

Uznesenia č. 69-95-2020 Stiahnuté: 78x | 07.01.2021

Zápisnica č. 6/2020 Stiahnuté: 114x | 07.01.2021

Výpis uznesenia č. 56/2020 - oprava Stiahnuté: 109x | 23.11.2020

Uznesenia č. 50-68-2020 Stiahnuté: 108x | 26.10.2020

Zápisnica č. 5/2020 Stiahnuté: 104x | 12.11.2020

Uznesenia č. 46-49-2020 Stiahnuté: 111x | 14.08.2020

Zápisnica č. 4/2020 Stiahnuté: 112x | 14.08.2020

Uznesenia č. 25-45-2020 Stiahnuté: 101x | 24.07.2020

Zápisnica č. 3/2020 Stiahnuté: 101x | 29.07.2020

Uznesenia č. 13-24-2020 Stiahnuté: 115x | 06.05.2020

Zápisnica č. 2/2020 Stiahnuté: 119x | 19.05.2020

Zápisnica č. 1/2020 Stiahnuté: 132x | 18.02.2020

Stránka