Obsah

Uznesenia a zápisnice zo zasadnutia OZ

2019

Uznesenia č. 1-13-2019 Stiahnuté: 76x | 06.02.2019

Zápisnica č. 1/2019 Stiahnuté: 126x | 06.02.2019

2018

Zápisnica z UOZ č.1_I_2018 Stiahnuté: 125x | 17.12.2018

Uznesenia 1-I 2018 - 4-I 2018 Stiahnuté: 132x | 18.12.2018

Zápisnica č. 1/2018 Stiahnuté: 339x | 23.03.2018

Zápisnica č. 2/2018 Stiahnuté: 278x | 22.06.2018

Zápisnica č. 3/2018 Stiahnuté: 212x | 04.10.2018

Zápisnica č. 4/2018 - Upravená Stiahnuté: 101x | 03.01.2019

Uznesenia č. 1-24-2018 Stiahnuté: 252x | 23.03.2018

Uznesenia č. 25-43-2018 Stiahnuté: 128x | 05.10.2018

Uznesenia č. 44-59-2018 Stiahnuté: 183x | 04.10.2018

Uznesenia č. 60-77-2018-Upravené Stiahnuté: 92x | 03.01.2019

2017

Uznesenie 1-12-2017 Stiahnuté: 194x | 09.01.2018

Uznesenie 13-27-2017 Stiahnuté: 176x | 09.01.2018

Uznesenie 28-42-2017 Stiahnuté: 337x | 09.01.2018

Uznesenia 43-63-2017 Stiahnuté: 230x | 09.01.2018

Zápisnica č. 1/2017 Stiahnuté: 246x | 09.01.2018

Zápisnica č. 2/2017 Stiahnuté: 734x | 09.01.2018

Zápisnica č. 3/2017 Stiahnuté: 727x | 09.01.2018

Zápisnica č. 4/2017 Stiahnuté: 826x | 09.01.2018

Stránka