Obsah

Uznesenia a zápisnice zo zasadnutia OZ

2018

Zápisnica č. 1/2018 Stiahnuté: 100x | 23.03.2018

Zápisnica č. 2/2018 Stiahnuté: 44x | 22.06.2018

Uznesenia č. 1-24-2018 Stiahnuté: 68x | 23.03.2018

Uznesenia č. 25 - 43/2018 Stiahnuté: 41x | 22.06.2018

2017

Uznesenie 1-12-2017 Stiahnuté: 66x | 09.01.2018

Uznesenie 13-27-2017 Stiahnuté: 42x | 09.01.2018

Uznesenie 28-42-2017 Stiahnuté: 53x | 09.01.2018

Uznesenia 43-63-2017 Stiahnuté: 56x | 09.01.2018

Zápisnica č. 1/2017 Stiahnuté: 52x | 09.01.2018

Zápisnica č. 2/2017 Stiahnuté: 252x | 09.01.2018

Zápisnica č. 3/2017 Stiahnuté: 177x | 09.01.2018

Zápisnica č. 4/2017 Stiahnuté: 212x | 09.01.2018

2016

Uznesenia 31-37-2016 Stiahnuté: 41x | 21.09.2016

Uznesenia 38-43-2016 Stiahnuté: 36x | 11.10.2016

Uznesenia 9-18-2016 Stiahnuté: 57x | 15.04.2016

Uznesenie 1-8-2016 Stiahnuté: 37x | 11.02.2016

Uznesenie 19-30-2016 Stiahnuté: 35x | 24.06.2016

Uznesenie 44-63-2016 Stiahnuté: 44x | 21.12.2016

Uznesenie 57-73-2015 Stiahnuté: 39x | 11.02.2016

Zápisnica č. 1/2016 Stiahnuté: 39x | 05.01.2018

Stránka