Obsah

Verejné obstarávanie-archív

 

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

 

V zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje obec Zákopčie na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Obec Zákopčie

štatutárny zástupca: Ján Slaninák - starosta obce

IČO:00314358

DIČ: 2020553337

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., č.ú.: SK76 5600 0000 0056 0102 5003

Kontakt:

Obec Zákopčie
Stred 824
023 11 Zákopčie

Tel.: 041/4344139, 43 44 121

e-mail: obec@zakopcie.sk

Internetová adresa: www.zakopcie.sk

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 2016 - TU

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2016 - TU
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2016 - TU
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2016 - TU

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za rok 2012

 

Informácie o zverejnení zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona 25/2006:

 

VÝZVA na predloženie ponuky na dodávku prác - Rekonštrukcia podláh v budove 824 v Zákopčí - TU
 

VÝZVA na predloženie ponuky na dodávku služby - Projektová dokumentácia na rekonštrukciu školskej kuchyne - TU

 

VÝZVA na predloženie ponuky na dodávku tovaru - Dodanie konferenčných stoličiekTU
 

VÝZVA na predloženie ponuky na dodávku prác - Rekonštrukcia a dobudovanie oplotenia cintorína v Zákopčí - TU

Prílohy k výzve - Rekonštrukcia a dobudovanie oplotenia cintorína: Rozpočet , Správa , Pohľad , Rez , Situácia ,

Situácia - širšie vzťahy , Brána1 , Brána2,3,7 , Brána4 , Brána5 , Brána6VÝZVA na predloženie ponuky na dodávku prác - Výmena okien a dverí na budove Obecného úradu v Zákopčí - TU

Slepý rozpočet na výmenu okien a dverí - TU

Výkresová dokumentácia - TU


VÝZVA na predloženie ponuky na dodávku tovaru - INFORMAČNÝ SYSTÉM V OBCI ZÁKOPČIE - TU

NÁVRH informačného systému - TU

 

 

VÝZVA na predloženie ponuky na poskytnutie služby - PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA - pre stavebné povolenie a realizačná projektová dokumentácia s názvom: Technická vybavenosť k stavbe "Bytový dom - Novostavba na parcele CKN 446 v Zákopčí.

VÝZVA na predloženie ponuky na poskytnutie služby - STAVEBNÝ DOZOR - na stavbe s názvom "Bytový dom - Novostavba na parcele CKN 446 v Zákopčí.