Obsah

VZN obce

2013

VZN o miestnych daniach 2013

vzn_o_miestnych_daniach_2013.pdf Stiahnuté: 183x | 18.12.2012

VZN o určovaní podmienok prenajímania nájomných bytov

vzn_najom_byty.pdf Stiahnuté: 189x | 13.12.2013

2012

Dodatok č. 1 k VZN Obce Zákopčie č. 2/2012 o dani z nehnuteľností

dodatok_c.1_k_vzn_o_dani_2014.pdf Stiahnuté: 176x | 10.12.2014

Dodatok č. 2 k VZN č.4/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dodatok c. 2_vzn_odpady_2016.pdf Stiahnuté: 179x | 12.12.2016

VZN o dani z nehnuteľnosti 2012

vzn_rok_2012.pdf Stiahnuté: 177x | 21.12.2011

VZN o určení výšky dotácie pre MŠ a škol. zariadenia

vzn_o_urceni_vysky_dotacie_pre_ms.pdf Stiahnuté: 210x | 18.12.2012

VZN č. 4/2012 o miestnom poplatku za komunálny odpad

vzn_poplatok_tko_2013.pdf Stiahnuté: 181x | 19.07.2019

2011

VZN - 2011

vzn_rok_2011.pdf Stiahnuté: 204x | 05.04.2011

VZN - čistenie a údržba

vzn_cistenie_udrzba.pdf Stiahnuté: 175x | 05.04.2011

VZN - hroby

vzn_hroby.pdf Stiahnuté: 226x | 05.04.2011

VZN - o správnych poplatkoch

vzn_o_spravnych_poplatkoch.pdf Stiahnuté: 193x | 21.09.2011

VZN - ochrana detí

vzn_ochrana_deti_a_soc_pravna kuratela.pdf Stiahnuté: 169x | 05.04.2011

VZN - opatrovateľské služby

vzn_opatrovatelske-sluzby.pdf Stiahnuté: 176x | 05.04.2011

VZN - referendum

vzn_referendum.pdf Stiahnuté: 200x | 16.08.2011

VZN - využívanie miestnych komunikácií

vzn_vyuzivanie_miestnych_komunikacii.pdf Stiahnuté: 205x | 14.09.2011

VZN - zápis detí

vzn_zapis_deti.pdf Stiahnuté: 250x | 05.04.2011

VZN povodňové plány pre podnikateľov

vzn_povodnove_plany_ podnikatelov.pdf Stiahnuté: 169x | 21.12.2011

VZN príspevok v školách a školských zariadeniach

vzn_prispevok_skoly_skolske_zariadenia.pdf Stiahnuté: 245x | 21.09.2011

2010

Dodatok k VZN o TKO č. 8/2010

tko_dodatok_k_vzn_8_2010.pdf Stiahnuté: 209x | 16.12.2011

VZN - TKO

vzn_tko.pdf Stiahnuté: 277x | 12.11.2010

Stránka