Obsah

Obnovenie prevádzky Materskej školy Zákopčie

Typ: ostatné
erb obce ZákopčiePrevádzka Materskej školy Zákopčie č. 888 po súhlase zriaďovateľa bude obnovená od utorka 03.11.2020 v čase od 6,30 – do 15,30 hod.
Výchovno - vzdelávacia činnosť sa základe opatrení MŠVVaŠ SR bude realizovať v troch triedach, kde budú zabezpečené ucelené kolektívy detí.
Rušia sa zberné triedy v ktorých dochádza ku kontaktu detí z rozličných tried.

Prosíme rodičov o súčinnosť, keď je zákonný zástupca povinný bezodkladne informovať vyučujúceho, alebo riaditeľku MŠ:

  • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo je potvrdené ochorenie na COVID-19,

  • povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu

nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva (ďalej aj „RÚVZ“). Za týchto podmienok dieťa nemôže navštevovať materskú školu.

Dieťa s podozrením na ochorenie COVID-19 nenavštevuje materskú školu do usmernenia príslušným RÚVZ, alebo všeobecným lekárom dieťaťa (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu zákonným zástupcom.

Ak dieťa absolvuje RT-PCR test a výsledok je:

  • negatívny, zákonný zástupca informuje školu, VVČ ostatných detí pokračuje v

štandardným spôsobom. Podozrivé dieťa manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár pre deti a dorast.

  • pozitívny, zákonný zástupca informuje školu. Podozrivé dieťa ďalej manažuje miestne

príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Škola prechádza sa do oranžovej fázy podľa usmernenia MŠVVaŠ SR.

V prípade že podozrivé dieťa nie je podrobené RT-PCR testu, manažuje ho miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár pre deti a dorast.

Zákonný zástupcu dieťaťa, v prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole, z dôvodu:

  • podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom);

  • ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)je povinný predložiť pri návrate dieťaťa do školského zariadenia "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

Bližšie informácie Vám budú upresnené v pondelok 02.11.2020.

 


Vytvorené: 30. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 30. 10. 2020 11:27
Autor: Správce Webu