Obsah

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

Typ: ostatné
logoVážený odberateľ,
v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme,
že v termíne od:
22.10.2019 07:30 do: 22.10.2019 15:15
05.11.2019 07:30 do: 05.11.2019 16:30
13.11.2019 07:30 do: 13.11.2019 15:30
13.11.2019 07:30 do: 13.11.2019 17:30
14.11.2019 07:30 do: 14.11.2019 17:30
bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do Vášho odberného miesta, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s ust. § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, t.j. ak bolo obmedzenie, alebo prerušenie distribúcie elektriny vykonané v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Dispečing prevádzkovateľa

distribučnej sústavy

Stredoslovenská distribučná, a.s.

V prípade ďalších dotazov kontaktujte prevadzkovatel@ssd.sk

Odberné miesta 22.10.2019

Odberné miesta 5.11.2019

Odberné miesta 13.11.2019

Odberné miesta 13.11.2019 2


Prílohy

Vytvorené: 24. 9. 2019
Posledná aktualizácia: 21. 10. 2019 12:13
Autor: Správce Webu