Obsah

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

Typ: ostatné
logo_stredoslovenská_distribučnáVážený odberateľ,
v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme,
že v termíne od:
04.12.2019 7:30 do 4.12.2019 14:30
bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.
Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do Vášho odberného miesta, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s ust. § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, t.j. ak bolo obmedzenie, alebo prerušenie distribúcie elektriny vykonané v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.
 

Dispečing prevádzkovateľa
distribučnej sústavy
Stredoslovenská distribučná, a.s.

V prípade ďalších dotazov kontaktujte prevadzkovatel@ssd.sk

Zoznam odberných miest 4.12.2019


Príloha

Vytvorené: 8. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 8. 11. 2019 10:32
Autor: Správce Webu