Obsah

Oznam o zápise do 1. ročníka

Typ: ostatné
ZŠ ZákopčieZápis do 1. ročníka je určený zriaďovateľom obce Zákopčie v termíne od 15. apríla 2021 do 30. apríla 2021 a bude prebiehať bez prítomnosti dieťaťa elektronickou formou.

Pre prihlásenie vášho dieťaťa do 1. ročníka našej ZŠ vyplňte prosím elektronickú prihlášku na webovom sídle školy: zszakopcie.org.edupage.org v hornom menu. Elektronické prihlášky prosíme vyplniť do 30.04.2021. Tým, ktorí sa zapíšu elektronicky, škola spätne zašle potvrdzujúci mail o doručení vypísanej prihlášky dieťaťa. V máji 2021 vás budeme kontaktovať z dôvodu overenia údajov.

V prípade, že nemáte možnosť elektronickej komunikácie, kontaktujte nás na tel. čísle 0908 838 544.

Poplatky za zošity s predtlačou sa budú vyberať až po nástupe do školy.

Pri odklade povinnej školskej dochádzky podľa novely Školského zákona zo dňa 01.01.2021 dochádza k zásadným zmenám. Ak dieťa po dovŕšení 6 rokov nedosiahne školskú spôsobilosť, bude potrebné požiadať riaditeľa materskej školy o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ. Riaditeľ MŠ o tom vydá rozhodnutie. Potrebný bude:

  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

  • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast

  • informovaný súhlas zákonného zástupcu

Takže odklad povinnej školskej dochádzky nebude už riešiť rodič s riaditeľom ZŠ ako to bolo doteraz, ale s riaditeľom MŠ. Odklad povinnej školskej dochádzky odporúčame riešiť ešte pred zápisom dieťaťa do školy, aby ZŠ už mala v čase zápisu tieto informácie k dispozícii. Rodičia dieťaťa, ktoré bude mať odklad povinnej školskej dochádzky a bude ďalší školský rok opäť navštevovať MŠ, tiež musia vyplniť elektronickú prihlášku a do poznámky na konci elektronickej prihlášky napíšu, že majú vybavený odklad, alebo žiadajú o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa.

 

 

 


Vytvorené: 26. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 26. 3. 2021 08:01
Autor: Správce Webu