Obsah

Oznámenie o prerušení distribúcie EE 10.9.2021

Typ: ostatné
logo SSDDňa 10.09.2021 od 08:30:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 7214429 EIC 24ZSS7214429000C (Zákopčie) z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je 10.9.2021 o 13:30 hod. a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.

Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do Vášho odberného miesta, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s ust. § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, t.j. ak bolo obmedzenie, alebo prerušenie distribúcie elektriny vykonané v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Dispečing prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s.

V prípade ďalších otázok kontaktujte prevadzkovatel@ssd.sk

V prílohe nájdete zoznam čísel rodinných domov, v ktorých nebude fungovať elektrická energia v určenom dni.

Odberné miesta 10.9.2021


Príloha

Vytvorené: 8. 9. 2021
Posledná aktualizácia: 8. 9. 2021 09:37
Autor: Správce Webu