Menu
Obec Zákopčie
obecZákopčie

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo - 14.3.2022

erb obce Zákopčie

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. marca 2022.

Starosta obce Zákopčie
                                                                                   V Zákopčí 07.03.2022
 
POZVÁNKA
na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. 03. 2022 pondelok o 15:00 hod. v spoločenskej sále bývalej požiarnej zbrojnice v Zákopčí.
 
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, navrhovateľov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z posledného OZ
4. Návrh dodatku č. 2 k VZN obce Zákopčie č. 3/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Zákopčie
5. Žiadosť o vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov réžie ŠJ za kalendárny rok 2021
6. Žiadosť Mäsiarstvo SK, s.r.o. o prenájom priestorov v obecnej budove č.s.838 (bývalé pohostinstvo u Moniky)
7. Žiadosť firmy K. R. D. Company s. r. o. (bod napojenia, prípojka, predĺženie nájmu, dodatok)
8. Žiadosť p. Kapusniaka o odkúpenie podielov na parcele KN-E č.3948
9. Smernica o tvorbe a čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytových domoch v Zákopčí obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania
10. Správa o kontrolnej činnosti HKO za rok 2021
11. Rôzne, diskusia
12. Záver
Ján Slaninák
 
Účasť verejnosti na zasadnutí obecného zastupiteľstva je zabezpečená konaním zasadnutia v priestoroch obecnej budovy č.833 (sála požiarnej zbrojnice u Fľašíka) v Zákopčí. Počas celého rokovania bude k dispozícii zvuková technika. Každý účastník zasadnutia musí mat' ochranné rúško a ďalšie ochranné prvky (rukavice) v zmysle odporúčaní hlavného hygienika SR a prijatých opatrení ÚVZ SR s cieľom predchádzaniu a eliminácií šírenia nákazy vírusom COVID 19.
Sála bude pred zasadnutím obecného zastupiteľstva a tiež aj po zasadnutí vydezinfikovaná. Počet zástupcov verejnosti bude limitovaný kapacitou miestnosti z hľadiska zabezpečenia minimálne 2 m odstupov a ostatných preventívnych opatrení.
 

Prílohy

Pozvanka OZ 14.03.2022.pdf

Pozvanka OZ 14.03.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,53 kB
Dátum vloženia: 9. 3. 2022 12:29
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 3. 2022 12:37
Autor: Správce Webu

Život v obci

Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

Posledný vyhlásený oznam v obecnom rozhlase si môžete vypočuť na tel. čísle: 0911 844 206

Zasielanie oznamov formou SMS

mobil_sms

Získajte aktuálne oznamy, ktoré boli vyhlásené v obecnom rozhlase priamo do mobilného telefónu formou SMS.

Je potrebné vytlačiť Súhlas so spracovaním osobných údajov, podpísať a doručiť na Obecný úrad v Zákopčí.

Súhlas dotknutej osoby

Spoznajte

Kysuce

Aerovizuálna prehliadka

Sviatok

Meniny má Mikuláš, Nikita, Niko, Nikolas, Mikuláška

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:752
TÝŽDEŇ:2539
CELKOM:1585332

Partneri