Obsah

Pozvánka na OZ - 12.3.2021

Typ: ostatné
erb obce ZákopčieStarosta obce Zákopčie
V Zákopčí 05.03.2021
POZVÁNKA na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 12.03.2021 (piatok) o 15,00 hod.
v priestoroch obecnej budovy č.833 (sála požiarnej zbrojnice u Fľašíka) v Zákopčí.
 
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
Predkladá: Ján Slaninák
2. Určenie zapisovateľa, navrhovateľov a overovateľov zápisnice
Predkladá: Ján Slaninák
3. Kontrola plnenia uznesení z posledného OZ
Predkladá: Ján Slaninák
4. ZŠ Zákopčie žiadosť o schválenie rozpočtového opatrenia č.1
Predkladá: Ján Slaninák
5. Žiadosť o schválenie rozpočtového opatrenia obce Zákopčie č.1/2021
Predkladá: Ján Slaninák
6. Žiadosť DHZ Zákopčie Tarabov o predĺženie doby zníženia nájomného a odpustenie nájmu počas uzatvorenia prevádzky z dôvodu COVID-19
Predkladá: Ján Slaninák
7. Žiadosť p. Ladislava Mravca o prenájom nebytových priestorov – bývalé pohostinstvo u Moniky
Predkladá: Ján Slaninák
8. Voľba HKO
Predkladá: Ján Slaninák
9. Správa o kontrolnej činnosti HKO
Predkladá: HKO
10. Rôzne, diskusia
11. Záver
 
                                                                          Ján Slaninák
 
 

 

Účasť verejnosti na zasadnutí obecného zastupiteľstva je zabezpečená konaním zasadnutia v priestoroch obecnej budovy č.833 (sála požiarnej zbrojnice u Fľašíka) v Zákopčí . Počas celého rokovania bude k dispozícii zvuková technika. Každý účastník zasadnutia musí mat' ochranné rúško a ďalšie ochranné prvky (rukavice) v zmysle odporúčaní hlavného hygienika SR a prijatých opatrení ÚVZ SR s cieľom predchádzaniu a eliminácií šírenia nákazy vírusom COVID 19.
Sála bude pred zasadnutím obecného zastupiteľstva a tiež aj po zasadnutí vydezinfikovaná. Počet zástupcov verejnosti bude limitovaný kapacitou miestnosti z hľadiska zabezpečenia minimálne 2 m odstupov a ostatných preventívnych opatrení.
 
 

Príloha

Vytvorené: 8. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 8. 3. 2021 15:25
Autor: Správce Webu