Menu
Obec Zákopčie
obecZákopčie

Aktuality

Zobrazené 1-70 z 531
veľkoobjemový odpad

Zber veľkoobjemového odpadu v obci

Dátum: 30. 9. 2022

Dňa 11. októbra 2022 (utorok) sa v obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu.
(Chladničky, práčky, televízory, koberce …)

#

Rozlúčka s letom 2022

Dátum: 27. 9. 2022

V sobotu 24.9.2022, symbolicky deň po začiatku astronomickej jesene, sa na futbalovom ihrisku u Fľašíka uskutočnila Rozlúčka s letom 2022.

plagát - koncert Jadranky

Jadranka zaspieva našim jubilantom

Dátum: 26. 9. 2022

Obec Zákopčie Vás srdečne pozýva v piatok 7. októbra 2022 o 17.00 hod. do Kultúrneho domu u Tarabov na vystúpenie speváčky Jadranky Handlovskej pri príležitosti mesiaca úcty k starším a krásnych životných jubileí našich spoluobčanov, ktorí dovŕšili v rokoch 2020, 2021, 2022 - 70, 80, 90 rokov.

sevak logo

Oznam SEVAK

Dátum: 20. 9. 2022

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. oznamujú zákazníkom aktuálnu adresu Zákazníckeho centra v Čadci:
U Kyzka 751, Čadca

erb obce Zákopčie

Stavebný úrad

Dátum: 20. 9. 2022

Od 20.9.2022 je prítomná na obecnom úrade pracovníčka stavebného úradu p. Pikuliaková.

slovenská pošta logo

Oznam Slovenskej pošty

Dátum: 20. 9. 2022

Zajtra 21.9.2022 bude pošta u Fľašíka otvorená od 11:30 do 12:00 hod. a od 13:00 do 17:00 hod.

#

Oddychová zóna v centre - nové prvky

Dátum: 14. 9. 2022

V uplynulých dňoch boli v oddychovej zóne v centre obce inštalované ďalšie dva prvky v detskom ihrisku.

#

Cezpoľný beh Zakopecka 20-tka 2022

Dátum: 12. 9. 2022

Zakopecká cezpoľná 20-tka má za sebou ďalší úspešný ročník.

ostré streľby

Ostré streľby na strelnici v Rakovej

Dátum: 7. 9. 2022

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 5.9. do 27.9.2022, v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod. sa uskutočnia ostré streľby na strelnici v Rakovej.

#

Farský deň 2022

Dátum: 30. 8. 2022

Tradičný Farský deň u Holešov priniesol kultúrne i duchovné vyžitie.

materská škola Zákopčie

Oznam riaditeľky MŠ

Dátum: 25. 8. 2022

Nástup detí do materskej školy pre školský rok 2022/2023 bude v pondelok 05.09.2022.

erb obce Zákopčie

Čerpanie dovolenky na obecnom úrade

Dátum: 10. 8. 2022

Vážení občania,
Obecný úrad v Zákopčí oznamuje, že pracovníčky Mgr. Halušková, p. Linetová a p. Kolosová budú čerpať dovolenku.

erb obce Zákopčie

Čerpanie dovolenky na obecnom úrade

Dátum: 29. 7. 2022

Vážení občania,
Obecný úrad v Zákopčí oznamuje, že pracovníčka p. Pikuliaková - Úsek životného prostredia, výstavby, evidencie pozemkov a správy dane z nehnuteľnosti, bude čerpať dovolenku od 29.7.2022 do 10.8.2022.
Ďakujeme za pochopenie.

#

Členovia Jednoty dôchodcov navštívili pútnické miesto Klin

Dátum: 22. 7. 2022

Členovia Základnej organizácie JDS v Zákopčí navštívili dňa 20.7.2022 pútnické miesto Klin, ich cesta potom viedla na trhy v Jablonke a po drobných nákupoch nasledoval relax.

erb obce Zákopčie

Oznam - Stavebný úrad

Dátum: 19. 7. 2022

Od 26.7.2022 nebude vybavovať agendu Stavebný úrad obecného úradu z dôvodu dlhodobej PN.
Ďakujeme za pochopenie.

očkovanie psov 2022

Očkovanie psov 22.7.2022

Dátum: 18. 7. 2022

Obec Zákopčie oznamuje, že očkovanie psov proti besnote sa uskutoční 22. júla 2022, t. j. v piatok

podvody na senioroch

Podvody na senioroch

Dátum: 4. 7. 2022

Policajný zbor upozorňuje občanov na páchanie podvodov a krádeží najmä na senioroch.

zber papiera

Zber papiera formou výmeny

Dátum: 27. 6. 2022

Dňa 1. júla 2022 (piatok) sa v našej obci uskutoční
zber papiera formou výmeny.

#

Kopaničiarske hody 2022

Dátum: 27. 6. 2022

Obec Zákopčie má po dvojročnej pauze spôsobenej covidovou pandémiou za sebou úspešný 13. ročník Kopaničiarskych hodov, ktorý bol zároveň aj oslavou 360. výročia prvej písomnej zmienky o obci Zákopčie (1662 - 2022).

logo - stredoslovenská distribučná

Oznámenie o prerušení distribúcie EE 27.7.2022

Dátum: 24. 6. 2022

Dňa 27.7.2022 od 07:15 hod. do 18:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa Stredoslovenská distribučná, a.s.

logo - stredoslovenská distribučná

Oznámenie o prerušení distribúcie EE 26.7.2022

Dátum: 22. 6. 2022

Dňa 26.7.2022 od 07:15 hod. do 18:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa Stredoslovenská distribučná, a.s.

logo -Stredoslovenská distribučná

Oznámenie o prerušení distribúcie EE 25.7.2022

Dátum: 21. 6. 2022

Dňa 25.7.2022 od 07:15 hod. do 18:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa Stredoslovenská distribučná, a.s.

#

Obec Zákopčie opäť zasiahla blesková povodeň

Dátum: 17. 6. 2022

Včera 16.6.2022, krátko po 17:00 hodine sa prehnala obcou silná búrka s intenzívnymi lejakmi a krúpami, čo spôsobilo vybreženie potoka, upchanie priepustov a voda následne zatopila pivnice rodinných domov, záhrady a poškodila cesty.

očkovanie psov 2022

Očkovanie psov 22.7.2022

Dátum: 15. 6. 2022

Obec Zákopčie oznamuje, že očkovanie psov proti besnote sa uskutoční 22. júla 2022, t. j. v piatok

erb obce Zákopčie

Formulár pre obyvateľov potrebný pre vypracovanie PHSR obce Zákopčie

Dátum: 10. 6. 2022

Cieľom dotazníka je zistiť potreby občanov v jednotlivých oblastiach ich života na ďalšie obdobie.

erb obce Zákopčie

Pozvánka na OZ 13.6.2022

Dátum: 6. 6. 2022

Dňa 13. júna 2022 sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva.

#

Deň detí 2022

Dátum: 6. 6. 2022

V peknom letnom počasí sa v nedeľu 5.6.2022 na farskom ihrisku v Ústredí uskutočnilo zábavné nedeľné popoludnie pri príležitosti Dňa detí, ktoré pripravila Obec Zákopčie v spolupráci s Farským úradom Zákopčie.

streľby

Ostré streľby na strelnici v Rakovej

Dátum: 1. 6. 2022

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 1.6 do 3.6.2022 a od 6.6. do 7.6. 2022, v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod. sa uskutočnia ostré streľby na strelnici v Rakovej.

#

Odovzdávanie publikácie - Richtári obce Zákopčie

Dátum: 1. 6. 2022

Dňa 30. mája 2022 bola v Obecnej knižnici v Zákopčí odovzdaná starostovi obce Jánovi Slaninákovi publikácia – Richtári obce Zákopčie od založenia obce po súčasnosť.

odpočet vodomerov

Odpočet vodomerov v našej obci

Dátum: 31. 5. 2022

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. Žilina oznamujú občanom obce Zákopčie, že od 1.6.2022 do 3.6.2022 vrátane budú pracovníci spoločnosti vykonávať odpočet vodomerov.

erb obce Zákopčie

Výzva na dodržiavanie starostlivosti o poľnohospodársku pôdu

Dátum: 31. 5. 2022

Výzva na dôsledné dodržiavanie ustanovení §3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy - starostlivosť o poľnohospodársku pôdu.

zber použitého kuchynského oleja

Zber použitého kuchynského oleja

Dátum: 30. 5. 2022

Obec Zákopčie začína od 1. júna 2022 so zberom použitého kuchynského oleja a tukov.
Oleje sa budú v našej obci zbierať každý mesiac s ostatným separovaným odpadom.

#

Jabĺčkovo

Dátum: 25. 5. 2022

Vďaka sponzorskému daru 7 ks jabloní, starosta obce Ján Slaninák, deti z našej materskej školy a pani učiteľky tieto jablone vysadili do oddychovej zóny v centre obce.

#

Parkovisko pred poštou

Dátum: 18. 5. 2022

Obec za pomoci pracovníkov OVPS vybudovala parkovaciu plochu pred poštou u Fľašíka.

erb obce Zákopčie

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov – bývalé pohostinstvo u Moniky

Dátum: 18. 5. 2022

Obec Zákopčie v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 9) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok.

študujem doma

Spustenie novej štipendijnej schémy

Dátum: 16. 5. 2022

V utorok, 4.5. 2022, oznámilo Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu spustenie novej štipendijnej schémy, ktorej zámerom je podporiť najtalentovanejších absolventov stredných škôl v pokračovaní štúdia na slovenských vysokých školách.

#

Verejné osvetlenie

Dátum: 16. 5. 2022

Keďže v niektorých osadách nie je možné montovať elektrické verejné osvetlenie, boli z rozpočtu obce vyčlenené finančné prostriedky na solárne svietidlá.

mapa

1. ročník súťaže O NAJ BÚDKU SLOVENSKA pre rok 2022.

Dátum: 16. 5. 2022

Občianske združenie MALÁ LEHOTA BIELE MORE vyhlasuje
1. ročník súťaže O NAJ BÚDKU SLOVENSKA pre rok 2022.

Deň vedy

Deň vedy v ZŠ

Dátum: 16. 5. 2022

Základná škola Zákopčie Vás pozýva na Deň vedy, ktorý sa uskutoční dňa 25. mája 2022 v telocvični Základnej školy Zákopčie.

parkovisko pri ZŠ

Opravy ciest v obci

Dátum: 16. 5. 2022

V uplynulých dňoch obec realizovala ďalšiu etapu opráv miestnych komunikácii v obci.

#

Deň rodiny 2022

Dátum: 16. 5. 2022

V Kultúrnom dome u Tarabov sa v nedeľu 15. mája, pri príležitosti Dňa rodiny, stretli mamy, babky a celé rodiny.

stredoslovenská distribučná

Oznámenie o prerušení distribúcie EE 9.6.2022

Dátum: 9. 5. 2022

Dňa 9.6.2022 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa Stredoslovenská distribučná, a.s..

sociálna poisťovňa

13. dôchodok: Oznamovanie dôchodku zo zahraničia treba stihnúť do 5. júna

Dátum: 6. 5. 2022

Sociálna poisťovňa tento rok vyplatí dôchodcom 13. dôchodok skôr, a to v júli 2022.

stredoslovenská distribučná

Oznámenie o prerušení distribúcie EE 30.5.2022

Dátum: 4. 5. 2022

Dňa 30.5.2022 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa Stredoslovenská distribučná, a.s..

mliečny expres

Oznam - Mliečny expres

Dátum: 29. 4. 2022

Dnes, t. j. 29.04.2022 nepríde do našej obce predávať pojazdný mliečny expres.

streľby

Ostré streľby na strelnici v Rakovej

Dátum: 22. 4. 2022

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 25. apríla do 29. apríla 2022, v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod. sa uskutočnia ostré streľby na strelnici v Rakovej.

pozdrav

Veľkonočné prianie

Dátum: 13. 4. 2022

Prianie starostu obce.

materská škola Zákopčie

Oznam o zápise detí do MŠ

Dátum: 4. 4. 2022

Termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie: od 02. mája do 06. mája 2022.

mliečny expres

Mliečny expres

Dátum: 1. 4. 2022

Dnes 01.04.2022 nepríde do našej obce predávať pojazdný Mliečny expres z dôvodu PN pána šoféra.

pomoc Ukrajine

Poskytujete ubytovanie - takto získate príspevok za ubytovanie utečencov

Dátum: 1. 4. 2022

Poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska upravuje novela zákona o azyle. Tento príspevok budú ubytovateľom vyplácať samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra.

odvolanie času ZNVP

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 1. 4. 2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci ODVOLÁVA
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto
od 01.04.2022 od 10:00 hod.

veľkoobjemový odpad

Zber veľkoobjemového odpadu

Dátum: 29. 3. 2022

Dňa 26. apríla 2022 (utorok) sa v obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu.
(Chladničky, práčky, televízory, koberce …)

logo Slovenská pošta

Oznam Slovenskej pošty

Dátum: 28. 3. 2022

Zajtra 28.3.2022 bude z prevádzkových dôvodov celý deň ZATVORENÁ Pošta u Fľašíka.

erb obce Zákopčie

Upozornenie pre občanov - Nevhadzujte horúci popol do kontajnerov!

Dátum: 28. 3. 2022

Vážení občania,
touto cestou Vás žiadame, aby ste do kontajnerov, resp. nádob na komunálny a iný odpad nevysýpali horúci popol.

čisté Kysuce 2022

Akcia Čisté Kysuce - pridajte sa k nám!

Dátum: 25. 3. 2022

Zapojte sa aj vy do akcie "Čisté Kysuce" a pomôžte tak vyčistiť svoje okolie od voľne pohodeného odpadu v prírode.

erb obce Zákopčie

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Dátum: 25. 3. 2022

Obec Zákopčie oznamuje, že dňa 24.03.2022 začala na základe žiadosti konanie o vydanie súhlasu na výrub 4 ks dreviny - breza a 1 ks dreviny - jabloň, v miestnej časti u Sihelníka v k. ú. Raková.

nebezpečenstvo vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 23.3.2022

Dátum: 22. 3. 2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto.

streľby

Ostré streľby na strelnici v Rakovej

Dátum: 18. 3. 2022

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 21.3. do 25.3.2022, v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod. sa uskutočnia ostré streľby na strelnici v Rakovej.

#

Starosta čítal deťom rozprávky

Dátum: 18. 3. 2022

Aj tento rok starosta obce Ján Slaninák dodržal tradíciu a zavítal do materskej školy, aby pri príležitosti mesiaca knihy prečítal deťom pár rozprávok.

majáles 2022

Pozývame Vás na Zákopecký majáles

Dátum: 14. 3. 2022

Obec Zákopčie Vás pozýva 28. mája 2022 do spoločenskej sály bývalej požiarnej zbrojnice u Fľašíka na Zákopecký majáles.

hotel Severka Zákopčie

Ponuka práce - hotel Severka

Dátum: 11. 3. 2022

Hotel Severka v Zákopčí príjme do pracovného pomeru čašníka/čašníčku, kuchára/kuchárku a údržbára.

zákaz vypaľovania

Zákaz vypaľovania suchých trávnatých porastov v jarnom období

Dátum: 10. 3. 2022

Vážení spoluobčania!
Požiare v jarnom období každoročne spôsobujú nie len materiálne škody, ale aj nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova požiarom zničených lesných porastov predstavuje dlhodobý proces.

erb obce Zákopčie

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo - 14.3.2022

Dátum: 9. 3. 2022

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. marca 2022.

erb obce Zákopčie

Ponuka vol'ného bytu

Dátum: 7. 3. 2022

Obec Zákopčie disponuje s voľným bytom v bytovom dome č. 825 v časti u Tarabov.

#

Dobrovoľní hasiči pomáhali na slovensko - ukrajinskej hranici v obci Ubľa.

Dátum: 7. 3. 2022

Členovia dobrovoľných hasičských zborov Zákopčie - Tarabov a Zákopčie - Ústredie spolu so starostom obce Jánom Slaninákom v sobotu 5.3.2022 pomáhali na slovensko - ukrajinskej hranici v obci Ubľa ľuďom, ktorých konflikt v ich domovine prinútil opustiť svoje príbytky.

streľby

Ostré streľby na strelnici v Rakovej

Dátum: 4. 3. 2022

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 7.3. do 11.3.2022, v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod. sa uskutočnia ostré streľby na strelnici v Rakovej.

ZŠ Zákopčie

Oznam o zápise detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2022/2023

Dátum: 4. 3. 2022

Oznam o zápise detí do 1. ročníka ZŠ
Riaditeľka Základnej školy, Zákopčie č. 957
v súlade s legislatívou a VZN Obce Zákopčie č. 1/2018
o určení miesta a času určuje

erb obce Zákopčie

Dočasné útočisko štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom

Dátum: 4. 3. 2022

Slovenská republika Vám dočasne poskytne: ubytovanie, stravu, zdravotnú starostlivosť, hygienické potreby.

erb obce Zákopčie

Špecifiká evidovania žiadateľa o dočasné útočisko

Dátum: 4. 3. 2022

Uznesením č. 144 z 28.2.2022 vláda SR schválila návrh na vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska podľa § 29 ods. 2 zákona zákon o azyle štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, ktorý spôsobil hromadný prílev cudzincov na územie SR.

erb obce Zákopčie

Evidencia počtu osôb utečencov z Ukrajiny

Dátum: 3. 3. 2022

Za účelom evidencie pobytu osôb – utečencov z Ukrajiny a 3. krajín a s tým spojenými ďalšími procedurálnymi úkonmi je nevyhnutné získať prehľad osôb, ktoré sú ubytované po obciach v našom okrese.

Zobrazené 1-70 z 531

Život v obci

Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

Posledný vyhlásený oznam v obecnom rozhlase si môžete vypočuť na tel. čísle: 0911 844 206

Zasielanie oznamov formou SMS

mobil_sms

Získajte aktuálne oznamy, ktoré boli vyhlásené v obecnom rozhlase priamo do mobilného telefónu formou SMS.

Je potrebné vytlačiť Súhlas so spracovaním osobných údajov, podpísať a doručiť na Obecný úrad v Zákopčí.

Súhlas dotknutej osoby

Spoznajte

Kysuce

Aerovizuálna prehliadka

Sviatok

Meniny má Arnold, Remig, Remus, Arnolda, Belina

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE: 12
DNES: 178
TÝŽDEŇ: 2302
CELKOM: 1544778

Partneri