Obsah

Život v obci

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu

Typ: ostatné
voľby_EPROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 1. februára 2019

o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona

č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov

v y h la s u je

voľby do Európskeho parlamentu a

u r č u je

1. deň ich konania na sobotu 25.mája 2019,

2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 22.februára 2019,

3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 1.apríla 

    2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do 15. apríla 2019.


Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 14 poslancov.

 

                                                                 Andrej Danko v. r.

Rozhodnutie predsedu NR SR


Príloha

Vytvorené: 4. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 10. 4. 2019 14:52
Autor: Správce Webu