Menu
Obec Zákopčie
obecZákopčie

Zákaz vypaľovania suchých trávnatých porastov v jarnom období

zákaz vypaľovania trávy

Vážení spoluobčania!
Požiare v jarnom období každoročne spôsobujú nie len materiálne škody, ale aj nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova požiarom zničených lesných porastov predstavuje dlhodobý proces.

Vzhľadom k príchodu teplých jarných dní a požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej  trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci dôrazne upozorňuje   všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov na prísny zákaz:

 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
 • zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,
 • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva  vzniku požiaru,

Fyzická osoba nesmie

 • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom  vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 • zakladať oheň v  priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,

ďalej je občan povinný

 • dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred  požiarmi
 • dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným   nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku  požiaru.

        Požiar je každé nežiadúce horenie, pri ktorom sú bezprostredne ohrozené životy alebo zdravie fyzických osôb alebo zvierat, majetok alebo životné prostredie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom prostredí alebo ktorého následkom je zranená alebo usmrtená osoba alebo zviera. 

Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru:

 • vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,
 • uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
 • ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar alebo zabezpečiť jeho uhasenie,
 • poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce.

     Každý je povinný na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného riaditeľstva alebo obce poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov.

       Na základe súčasnej požiarnobezpečnostnej situácie v okrese Čadca a Kysucké Nové  Mesto sú vo zvýšenej miere zo strany kompetentných úradov vykonávané kontroly  dodržiavania platných právnych predpisov ochrany pred požiarmi a v prípade zistenia ich  porušenia budú vyvodzované postihy.

 

                                                                                       Oddelenie požiarnej prevencie

                                                                                              Okresného riaditeľstva

                                                                                Hasičského a záchranného zboru v Čadci

zákaz vypaľovania

Dátum vloženia: 18. 3. 2024 10:09
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 3. 2024 10:13
Autor: Správce Webu

Život v obci

Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

Posledný vyhlásený oznam v obecnom rozhlase si môžete vypočuť na tel. čísle: 0911 844 206

Zasielanie oznamov formou SMS

mobil_sms

Získajte aktuálne oznamy, ktoré boli vyhlásené v obecnom rozhlase priamo do mobilného telefónu formou SMS.

Je potrebné vytlačiť Súhlas so spracovaním osobných údajov, podpísať a doručiť na Obecný úrad v Zákopčí.

Súhlas dotknutej osoby

Spoznajte

Kysuce

Aerovizuálna prehliadka

Sviatok

Meniny má Magdaléna, Magda, Mahuliena, Majda

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:197
TÝŽDEŇ:197
CELKOM:2070683

Partneri