Obsah

Život v obci

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu a do Obecného zastupiteľstva v Zákopčí

Typ: ostatné
Obec Zákopčie u v e r e j ň u j e podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

Poradové číslo, meno, priezvisko,1) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany2)

 

1. František Hažík Ing., 55 r., starosta obce, Slovenská národná strana

 

2. Ján Slaninák, 45 r., prevádzkar hotela, nezávislý kandidát

 

 

 

Obec Zákopčie u v e r e j ň u j e podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva pre jeden volebný obvod:

 

Volebný obvod č. 1

Poradové číslo, meno, priezvisko,1) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany2)

 

1. Marek Bednár, 25 r., servisný technik, nezávislý kandidát

2. Eduard Franek, 64 r., živnostník, Slovenská národná strana

3. Jozef Franek, 57 r., elektrotechnik, Slovenská národná strana

4. Milan Franek, 41 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát

5. Pavol Franek, 44 r., operátor centrálnych zariadení, Slovenská národná strana

6. Katarína Greňová, 31 r., administratívna pracovníčka, Sme rodina – Boris Kollár

7. Milan Hlasica, 50 r., strojár, Slovenská národná strana

8. Jana Jandziková, 56 r., lektorka, nezávislá kandidátka

9. Tibor Jopčík, 25 r., odborný predajca, nezávislý kandidát

10. František Klučka, 63 r., prevádzkar, Slovenská národná strana

11. Vladimír Kupka, 47 r., odborný referent, nezávislý kandidát

12. František Linet Mgr., 50 r., zamestnanec samosprávy, nezávislý kandidát

13. Michal Plaček, 40 r., obchodný zástupca, Kresťanskodemokratické hnutie

14. Jaroslav Roman JUDr., 42 r., policajt, nezávislý kandidát

15. Vladimír Tischler, 45 r., vodič, nezávislý kandidát

 

 

Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.

 

 

 

 

 

V Zákopčí

 

Dátum: 26.9.2018

 

                                       

 

                                                                                        Jana Franeková

                                                                                                podpis

                                                                                    odtlačok pečiatky obce

 


Vytvorené: 1. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 2. 10. 2018 10:38
Autor: Správce Webu