Menu
Obec Zákopčie
obecZákopčie

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák.č. 282/2015.

Okresný úrad Žilina

Odbor výstavby a bytovej politiky

Oddelenie štátnej stavebnej správy

Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina

 

 

Žilina 26.3.2019

 

 

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák.č. 282/2015.

 

Okresný úrad Žilina odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán) v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní) v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní informuje verejnosť

 

o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu

Zásobovanie vodou a odkanalizovanie regiónu Horné Kysuce Makovská dolina“

 

Podľa ust. § 10 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovné onformácie:

a) účel vyvlastnenia. Obmadzenie vlastníckeho práva pre zriadenie vecného bremena pre

    líniovú stavbu „Zásobovanie vodou a odkanalizovanie regiónu Horné Kysuce Makovská 

    dolina“

b) údaje o vyvlastniteľovi: Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta 1960,

    010 57 Žilina, 36 672 297

c) katastrálne územie: Zákopčie

d) parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: KNE č. 14659/26

 

Podľa ust. § 10 ods. 3 zákona o vyvlastňovaní, informácie podľa ods. 2 cit. Paragrafu zverejní na svojej úradnej tabulo a na svojom webovom sídle ak ho má zriadené obec, v ktorej katastrálnom území sa vyvlastňované pozemky nachádzajú.

 

 

                                                       RNDr. Ivana Žureková

                                                            vedúca odboru

 

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

 

 

 

 

Zodpovedá: Správce Webu

Zverejňovanie

Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

Posledný vyhlásený oznam v obecnom rozhlase si môžete vypočuť na tel. čísle: 0911 844 206

Zasielanie oznamov formou SMS

mobil_sms

Získajte aktuálne oznamy, ktoré boli vyhlásené v obecnom rozhlase priamo do mobilného telefónu formou SMS.

Je potrebné vytlačiť Súhlas so spracovaním osobných údajov, podpísať a doručiť na Obecný úrad v Zákopčí.

Súhlas dotknutej osoby

Spoznajte

Kysuce

Aerovizuálna prehliadka

Sviatok

Meniny má Mikuláš, Nikita, Niko, Nikolas, Mikuláška

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:788
TÝŽDEŇ:2575
CELKOM:1585368

Partneri