Menu
Obec Zákopčie
obecZákopčie

Oznámenie o opakovanej dražbe

Oznámenie o opakovanej dražbe

(D 201814)

LICITOR group, a.s. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,, zákon o dobrovoľných dražbách“) zverejňuje na základe návrhu záložného veriteľa v zmysle ustanovenia § 17 zákona o dobrovoľných dražbách nasledovné Oznámenie o opakovanej dražbe:

 

Dražobník:           LICITOR group, a.s.

Sídlo:                   Sládkovičova 6, 010 01 Žilina

IČO:                     36 421 561

Zapísaný:            Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka: 10476/L.

V zastúpení:        JUDr. Tomáš Šufák, prokurista spoločnosti

E-mail:                 drazby@licitor.sk

 

Navrhovateľ:        Prima banka Slovensko, a.s.

Sídlo:                   Hodžova 11, 010 11 Žilina

IČO:                     31 575 951

Zapísaný:            Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka: 148/L.

 

Miesto konania dražby: sídlo dražobníka- Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina

                                      (dražobná miestnosť - na 2. poschodí)

 

Dátum konania dražby: 10.04.2019

 

Čas otvorenia dražby:   11:00 hod.

                                      (účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby)

 

Dražba:                          4. kolo dražby

 

Predmet dražby:            Predmetom dražby sú nasledujúce nehnuteľnosti so všetkými

                                      ich súčasťami a príslušenstvom:

 

LV č.               Katastrálne územie                   Okresný úrad,

                                                                           katastrálny odbor

1110                Zákopčie                                     Čadca

Pozemky parcely registra „C“

Parc.č.            Druh pozemku                          Výmera Číslo           LV

2825                Orná pôda                                  451 m2                     1110

2830                Orná pôda                                  493 m2                     1110

2831                Orná pôda                                  473 m2                     1110

2832                Orná pôda                                  730 m2                     1110

2833/1             Orná pôda                                  616 m2                     1110

2833/2             Zastavaná plocha a nádvorie     106 m2                     1110

2891/2             Ostatná plocha                           36 m2                       1110

Stavby:

Súpisné číslo              Na parcele č.             Popis stavby           Poznámka

893                               2833/2                        Rodinný dom

Výška spoluvlastníckeho podielu:              1/1

Oznámenie o opakovanej dražbe

Zodpovedá: Správce Webu

Zverejňovanie

Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

Posledný vyhlásený oznam v obecnom rozhlase si môžete vypočuť na tel. čísle: 0911 844 206

Zasielanie oznamov formou SMS

mobil_sms

Získajte aktuálne oznamy, ktoré boli vyhlásené v obecnom rozhlase priamo do mobilného telefónu formou SMS.

Je potrebné vytlačiť Súhlas so spracovaním osobných údajov, podpísať a doručiť na Obecný úrad v Zákopčí.

Súhlas dotknutej osoby

Spoznajte

Kysuce

Aerovizuálna prehliadka

Sviatok

Meniny má Mikuláš, Nikita, Niko, Nikolas, Mikuláška

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:752
TÝŽDEŇ:2539
CELKOM:1585332

Partneri