Menu
Obec Zákopčie
obecZákopčie

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

erb obce ZákopčieStarosta obce Zákopčie 

                                                                     V Zákopčí 04.06.2019 
 

                                                        POZVÁNKA 
na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 07.06.2019 (piatok) o 15,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Zákopčí. 
 

Program:

1.   Otvorenie zasadnutia

      Predkladá: Ján Slaninák

2.   Určenie zapisovateľa, navrhovateľov a overovateľov zápisnice

      Predkladá: Ján Slaninák

3.   Kontrola plnenia uznesení z OZ z 12.04.2019

      Predkladá: Ján Slaninák, kontrolórka obce

4.   Pridelenie bytov v bytovom dome č.961, byt č.3 a byt č.11

      Predkladá: Ing. Anna Magátová

5.   Záverečný účet obce Zákopčie za rok 2018 a stanovisko HKO

      Predkladá: Anna Fongusová, Helena Machovčáková

6.   Návrh VZN Obce Zákopčie č.1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov  

      v školách a školských zariadeniach Obcou Zákopčie

      Predkladá: Ján Slaninák

7.   Žiadosť RŠ pri ZŠ Zákopčie č.957 o riešení problému spolupráce s MŠ Zákopčie

      Predkladá: Mgr. Chomová Emília

8.   Schválenie POH obce Zákopčie pre roky 2016-2020

      Predkladá: Ján Slaninák

9.   Žiadosť p. Ladislava Strýčka, Zákopčie Stred č.913 o odpredaj časti obecného 

      pozemku

      Predkladá: Ján Slaninák

10. Žiadosť TJ Slávia Zákopčie-stolnotenisový oddiel o navýšenie finančného rozpočtu pre 

      rok 2019

      Predkladá: Ján Slaninák

11. Žiadosť OZ Múzeum ozbrojených zložiek Slovenskej republiky 1939-1945 o podporu 

      pri obnove slovenského vojnového cintorína

      Predkladá: Ján Slaninák

12. Žiadosť p. Zuzany Kozovej o prenájom nebytových priestorov v budove č.838

      Predkladá: Ján Slaninák

13. Sťažnosť občanov Zákopčia-Tarabov na prevádzku pohostinstva Tarabov

      Predkladá: Ján Slaninák

14. Návrh znenia zápisu do obecnej kroniky za rok 2018

      Predkladá: Ján Slaninák

15. Správa zo zasadnutia vyraďovacej komisie

      Predkladá: Michal Plaček

16. Správa HKO o kontrolnej činnosti za rok 2018

      Predkladá: Helena Machovčáková

17. Rôzne, diskusia

18. Záver

 

                                                      Ján Slaninák

                                                      starosta obce

 

Pozvánka na OZ

Zodpovedá: Správce Webu

Zverejňovanie

Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

Posledný vyhlásený oznam v obecnom rozhlase si môžete vypočuť na tel. čísle: 0911 844 206

Zasielanie oznamov formou SMS

mobil_sms

Získajte aktuálne oznamy, ktoré boli vyhlásené v obecnom rozhlase priamo do mobilného telefónu formou SMS.

Je potrebné vytlačiť Súhlas so spracovaním osobných údajov, podpísať a doručiť na Obecný úrad v Zákopčí.

Súhlas dotknutej osoby

Spoznajte

Kysuce

Aerovizuálna prehliadka

Sviatok

Meniny má Mikuláš, Nikita, Niko, Nikolas, Mikuláška

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:752
TÝŽDEŇ:2539
CELKOM:1585332

Partneri