Obsah

Danica Kolosová

klapka 101: 0414344139
Mobilný telefón: 0911315606
E-mail: danica.kolosova@zakopcie.sk
vCard

Úloha v org. štruktúre

Obecný úrad Zákopčie - Úsek správy a údržby majetku Organizácia verejnoprospešných služieb Úsek verejnoprospešných prác a krízového riadenia