Obsah

Obec Zákopčie

rozhľadňa ZákopčieZákopčie je obec v okrese Čadca, skladá sa z desiatok osád roztrúsených po kopcoch. Obec leží v severovýchodnej časti Javorníkov, v pramennej oblasti pravostranných prítokov rieky Kysuce. Kataster obce Zákopčie sa rozprestiera na ploche 2 963 ha. Rozlohou je jedna z najväčších kysuckých obcí. Člení sa na doliny: Holovskú, Kordišovskú, Rulcovskú, Polievkovskú a Kľukovskú. Nadmorská výška je od 470 do 875 m.n.m. Najvyšším miestom je Jakubovský vrch. Na Marťakovskom kopci sa nachádza rozhľadňa. Prvá písomná zmienka je z roku 1662. Obec vznikla valašskou kolonizáciou. Dominantou obce je kostol sv. Jána Krstiteľa z roku 1791 postavený v barokovo-klasicistickom slohu. Kostol dal postaviť knieža Anton Esterházy, nemal krypty a bol s ním spojený starý cintorín. Fara bola v obci zriadená v roku 1749 a tiež ju dal postaviť knieža Esterházy.

Základné info

Samosprávny kraj Žilinský
Okres Čadca
Región Kysuce
Počet obyvateľov 1722
Rozloha 2963 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1662
Adresa obecného úradu Obecný úrad Zákopčie
Stred 824
023 11 Zákopčie
Email obec@zakopcie.sk
Telefon: 041/ 43 44 139

 

Aktuality

21.01.2021

mliečny expres

Mliečny expres

V piatok 22.01.2021 do našej obce nepríde predávať pojazdný Mliečny expres z dôvodu PN šoféra.

Detail

19.01.2021

Celoplošné testovanie bude v našej obci v sobotu 23.1.2021 1

Celoplošné testovanie bude v našej obci v sobotu 23.1.2021

Obec Zákopčie umožní svojim občanom dať sa bezplatne otestovať antigénovými testami v rámci 1. kola celoplošného testovania, ktoré potrvá od pondelka 18.1.2021 do utorka 26.1.2021.

Detail

18.01.2021

Oznam riaditeľky MŠ Zákopčie

Materská škola Zákopčie č. 888, v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa 08.01.2021 a po prerokovaní so zriaďovateľom, bude od pondelka 18.01.2021naďalej sprístupnenálen pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

Detail

15.01.2021

zimná údržba

Výzva majiteľom motorových vozidiel

Obecný úrad Zákopčie žiada občanov, aby neparkovali svoje motorové vozidlá na obecných komunikáciách, chodníkoch a tiež na prístupových cestách do odľahlých osád. Ak budú aj naďalej na týchto komunikáciách alebo okolo nich odstavené motorové vozidlá nebude sa na nich vykonávať zimná údržba.

Detail

13.01.2021

erb obce Zákopčie

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov – bývalé pohostinstvo u Moniky

Obec Zákopčie v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 9) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok. Predmetom prenájmu sú nebytové priestory vo vlastníctve obce Zákopčie nachádzajúce sa v bývalom Pohostinstve u Moniky č. 838 vrátane terasy a skladových priestorov. Výmera priestorov na prenájom je 496 m² . Vo výmere nie je započítana plocha terasy.

Detail

12.01.2021

pandemické ošetrovné

Nárok na pandemické ošetrovné od 11. januára 2021

Sociálna poisťovňa v súvislosti s avizovanými opatreniami pri prevádzke materských škôl a základných škôl od 11.1.2021 do 18.1.2021 informuje verejnosť, že nárok na pandemické ošetrovné budú mať všetci rodičia, ktorí splnia stanovené podmienky. Nárok na pandemické ošetrovné budú mať všetci rodičia, ktorí splnia nasledovné podmienky:

Detail

12.01.2021

erb obce Zákopčie

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja - zaslanie záverečného stanoviska

Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad“), bol predložený odborný posudok a návrh záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Detail

11.01.2021

vodomer

Ochrana vodomerov v zimnom období

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie si vzhľadom k prebiehajúcim mrazom dovoľuje opätovne upozorniť svojich odberateľov na riziko zamrznutia nezabezpečených vodomerov a vnútorných vodovodných inštalácií. Odporúča, aby si odberatelia skontrolovali vodomerné šachty a suterény nehnuteľností a vykonali potrebné opatrenia. Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie ďakuje za pochopenie.

Detail

11.01.2021

erb obce Zákopčie

Potvrdenie o žití

Česká správa sociálního zabezpečení v Prahe oznamuje svojim klientom, že bude akceptovať zaslanie aj úradne neoverených potvrdení o žití. K potvrdeniu je v tom prípade nutné pripojiť krátke vyjadrenie svojej situácie, ktorá znemožňovala podpis overiť. (Napríklad: obmedzenie služieb príslušných inštitúcií, úradov či poštových služieb, domáca karanténa, zákaz vychádzania a pod.)

Detail

08.01.2021

MŠ Zákopčie

Oznam riaditeľky MŠ Zákopčie

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR a po súhlase zriaďovateľa bude prevádzka materskej školy od pondelka 11.01.2021 len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorých povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

Detail

07.01.2021

erb obce Zákopčie

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie bude obecný úrad ZATVORENÝ.

Vážení občania, Obec Zákopčie Vám oznamuje, že v súvislosti s Uznesením vlády SR zo dňa 31.12.2020 ako aj z dôvodu aktuálnych epidemiologických opatrení bude Obecný úrad a jeho úseky t.j. aj stavebný úrad pre verejnosť až do odvolania ZATVORENÝ.

Detail

07.01.2021

erb obce Zákopčie

Uznesenie vlády SR č. 808/2020 z 31.12.2020 - sprísnenie opatrení a obmedzenie pohybu

Na základe uznesenia vlády SR č. 808/2020 sa sprísňujú opatrenia a obmedzuje pohyb obyvateľov z dôvodu zhoršenia pandemickej situácie na území SR.

Detail

07.01.2021

erb obce Zákopčie

Uznesenie vlády SR č. 807/2020 z 29.12.2020 - predĺženie NÚDZOVÉHO STAVU

Na základe uznesenia Vlády SR č. 807 zo dňa 29.12.2020 sa predlžuje na obdobie 40 dní na celom území SR NÚDZOVÝ STAV.

Detail

22.12.2020

erb obce Zákopčie

Obecný úrad bude počas vianočných sviatkov zatvorený

Obecný úrad v Zákopčí oznamuje občanom, že z dôvodu Vianočných sviatkov ako aj preventívnych opatrení pred šírením koronavírusu bude obecný úrad od stredy 23.12.2020. do 31.12.2020 pre verejnosť ZATVORENÝ.

Detail

21.12.2020

SODB 2021

Informácie pre sčítanie obyvateľov SODB 2021

Všetky informácie o sčítaní obyvateľov, ktoré bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021., nájdete na domovskej stránke www.scitanie.sk

Detail

18.12.2020

opatrenia

Vyhlášky UVZ SR k režimu sociálnych a zdravotníckych zariadení, prevádzok, vstupu do SR zo zahraničia

43. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb. 44. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. 45. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

Detail

18.12.2020

logo SSD

Elektrická prípojka sa už dá vybaviť rýchlejšie a bez papierov. SSD spustila nové online služby

Žiadne tlačenie a vypisovanie papierových formulárov, žiadne státie v rade na pošte a žiadne čakanie na obálku s vyjadrením. Odteraz sa dá s distribútorom elektriny komunikovať elektronicky a kedykoľvek skontrolovať v akom štádiu je proces.

Detail

16.12.2020

Mikuláš v materskej škole

Mikuláš v materskej škole

Deti z našej materskej školy s napätím očakávali, či ich aj tento rok navštívi Mikuláš. Dňa 9. decembra 2020 za zvuku zvončeka vstúpil do škôlky aj so svojím pomocníkom anjelikom. Mikuláš postupne navštívil všetky triedy, v ktorých mu deti zaspievali, zarecitovali a s radosťou každé dieťa prijalo dva balíčky plné dobrôt /jeden od pána starostu a druhý zabezpečil výbor ZRŠ/. Veľké poďakovanie patrí pánovi starostovi Jánovi Slaninákovi za to, že prišiel potešiť detské srdiečka v maske Mikuláša.

Detail

14.12.2020

sčítanie obyvateľov

Kontaktné miesto pre sčítanie obyvateľov

Prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Nemôžete sa sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby? Navštívte kontaktné miesto, kde Vám náš asistent rád pomôže.

Detail

14.12.2020

štatistické zisťovanie

Štatistický úrad SR oznamuje: Od 7.12.2020 do 11.1.2022 bude prebiehať zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

Štatistický úrad SR realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Účelom zisťovania je získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 7. decembra 2020 do 11. januára 2022. 

Detail