Obsah

Obec Zákopčie

Zákopčie StredZákopčie je obec v okrese Čadca, skladá sa z desiatok osád roztrúsených po kopcoch. Obec leží v severovýchodnej časti Javorníkov, v pramennej oblasti pravostranných prítokov rieky Kysuce. Kataster obce Zákopčie sa rozprestiera na ploche 2 963 ha. Rozlohou je jedna z najväčších kysuckých obcí. Člení sa na doliny: Holovskú, Kordišovskú, Rulcovskú, Polievkovskú a Kľukovskú. Nadmorská výška je od 470 do 875 m.n.m. Najvyšším miestom je Jakubovský vrch. Na Marťakovskom kopci sa nachádza rozhľadňa. Prvá písomná zmienka je z roku 1662. Obec vznikla valašskou kolonizáciou. Dominantou obce je kostol sv. Jána Krstiteľa z roku 1791 postavený v barokovo-klasicistickom slohu. Kostol dal postaviť knieža Anton Esterházy, nemal krypty a bol s ním spojený starý cintorín. Fara bola v obci zriadená v roku 1749 a tiež ju dal postaviť knieža Esterházy.

Základné info

Samosprávny kraj Žilinský
Okres Čadca
Región Kysuce
Počet obyvateľov 1726
Rozloha 2963 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1662
Adresa obecného úradu Obecný úrad Zákopčie
Stred 824
023 11 Zákopčie
Email obec@zakopcie.sk
Telefon: 041/ 43 44 139

 

Aktuality

21.10.2020

erb obce Zákopčie

OZNAMY - Materská škola Zákopčie

So súhlasom zriaďovateľa bude prevádzka MŠ zabezpečená od 29.10. do 30.10.2020 iba pre prihlásené deti. Bežná prevádzka začne 02.11.2020 /v pondelok/.

Detail

19.10.2020

erb obce Zákopčie

Zámer odpredaja pozemkov a odpredaja časti obecného pozemku

Zámer odpredaja pozemkov KN-C 449/7 a 449/8 a časti parcely 449/2 p. Silvii Hrčkovej, bytom Zákopčie Stred 927, v k. ú. Zákopčie, ktoré sú vedené na LV č. 1122, vo vlastníctve obce Zákopčie, spôsobom hodným osobitného zreteľa podľa § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Detail

16.10.2020

opatrenia

Nové opatrenia ÚVZ SR - rúška, prevádzky

Od 15.10.2020 platia nové opatrenia ohľadom nosenia rúšok na verejnosti v exteriéroch a interiéroch a opatrenia pre prevádzky a zariadenia.

Detail

14.10.2020

povinná registrácia ošípaných

Oznam pre chovateľov: Povinná registrácia chovu ošípaných už od 1 ks

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca (ďalej len “RVPS ”) v zmysle § 16 ods. 1. a ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte AMO (afrického moru ošípaných) v okolitých krajinách a s tým súvisiace možné zavlečenie nákazy aj na územie SR je jedným z elementov v rámci aktivít a krokov týkajúcich sa pripravenosti na nákazu mať prehľad o súčasnom stave počtu chovov ošípaných.

Detail

14.10.2020

optika

Bezplatné meranie zraku

Dňa 19.10.2020 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžete si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pri obecnom úrade, v čase od 9:00 do 10:00 hod, v prípade záujmu aj dlhšie.

Detail

14.10.2020

logo_ posta

Oznam - Slovenská pošta v Zákopčí

Vo štvrtok (15.10.2020) bude pošta v Zákopčí otvorená až od 10:00 hod.

Detail

13.10.2020

opatrenia

Na Slovensku sa sprísnia protiepidemické opatrenia

O nových sprísnených opatreniach informovali členovia Ústredného krízového štábu po jeho zasadnutí v nedeľu 11. októbra. Od štvrtka 15. októbra 2020 budú platiť tieto opatrenia:

Detail

12.10.2020

erb obce Zákopčie

Zmena úradných hodín na Obecnom úrade v Zákopčí

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na Slovensku sa od 12.10.2020 menia úradné hodiny až do odvolania.

Detail

12.10.2020

akadémia ozbrojených síl

Príprava študentov na prijímacie skúšky a na vysokoškolské štúdium na slovenské a české vysoké školy a na Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Cieľ, obsah a organizačné zabezpečenie prípravy Záujemcovia o vysokoškolské štúdium môžu využiť informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši (nie sú v právnom vzťahu s Akadémiou OS), ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu študentov na vysokoškolské štúdium. Príprava prebieha v predmetoch matematika, fyzika, psychodiagnostické testy, Študent si môže vybrať, o ktoré predmety má záujem a v akom rozsahu.

Detail

05.10.2020

slávenie svätých omší

Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách

Dišpenz platí od 1. októbra 2020, až do odvolania. O udelení dišpenzu biskupi informovali svojich kňazov v diecézach. Kňazov zároveň požiadali, aby najmä veriacich, ktorí sú vo vyššej miere ohrození poprosili, nech uprednostnia sledovania bohoslužieb prostredníctvom médií či internetu. Ide najmä o ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď.

Detail

01.10.2020

opatrenia

Nové opatrenie pre prevádzky a organizovanie hromadných podujatí od 1.10.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal nové opatrenie pre prevádzky a organizovanie hromadných podujatí. Nové opatrenia sa týkajú aj samosprávnych orgánov.

Detail

01.10.2020

erb obce Zákopčie

Núdzový stav na území SR a nové opatrenia ÚVZ SR

Na základe uznesenia vlády č. 587/2020, vláda SR vyhlasuje v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov dňom 1. októbra 2020 na postihnutom území Slovenskej republiky núdzový stav.

Detail

25.09.2020

SODB

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Domy a byty sčítavali aj počas leta Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami.

Detail

25.09.2020

erb obce Zákopčie

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo - 9.10.2020

Starosta obce Zákopčie V Zákopčí 25.09.2020 POZVÁNKA na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 09.10.2020 (piatok) o 13,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Zákopčí.

Detail

18.09.2020

opatrenia

Opatrenie ÚVZ SR pre vstup na územie SR účinné od 18.9.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje nové opatrenia pre osoby, ktoré vstúpia na územie SR platné od 18.9.2020.

Detail

16.09.2020

Zakopecká 20-tka 2020

Zakopecká cezpoľná 20-tka 2020

V sobotu 12.9.2020 sa po druhýkrát uskutočnil beh amatérskych bežcov Zakopecká cezpoľná 20-tka 2020, ktorý organizovala za prísnych hygienických opatrení Obec Zákopčie, so štartom a cieľom v Zákopčí - Ústredí v celkovej dĺžke 20 700 m. Behu naprieč Zákopčím a jeho nádhernou prírodnou scenériou sa tento rok zúčastnilo celkovo 43 pretekárov.

Detail

16.09.2020

nosenie rúšok

Aktuálne opatrenia ÚVZ SR k noseniu rúšok

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:

Detail

16.09.2020

Veľkoobjemový odpad 2020

Zber veľkoobjemového odpadu v obci

Dňa 29.9.2020 (utorok) sa v obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu. (Chladničky, práčky, televízory, koberce …)

Detail

11.09.2020

erb obce Zákopčie

ÚVZ zmena organizácie hromadných podujatí

ÚVZ SR vydal 9. septembra 2020 nové Opatrenie č. OLP/7092/2020, ktorým s účinnosťou od 10. septembra 2020 až do odvolania zakazuje právnickým osobám usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb.

Detail

07.09.2020

Farský deň u Holešov 2020

Farský deň u Holešov 2020

V utorok 1. septembra sa konal v našej obci Farský deň. Kvôli nepriaznivému počasiu sa neuskutočnila púť od kostola a program začal svätou omšou v kaplnke u Holešov, počas ktorej vystúpil náš spevácky zbor sv. Jána Krstiteľa a FS Svrčinka zo Svrčinovca.

Detail