Obsah

Obec Zákopčie

rozhľadňa Zákopčie360. výročie prvej písomnej zmienky o obci ZÁKOPČIE (1662 - 2022) Zákopčie je obec v okrese Čadca, skladá sa z desiatok osád roztrúsených po kopcoch. Obec leží v severovýchodnej časti Javorníkov, v pramennej oblasti pravostranných prítokov rieky Kysuce. Kataster obce Zákopčie sa rozprestiera na ploche 2 963 ha. Rozlohou je jedna z najväčších kysuckých obcí. Člení sa na doliny: Holovskú, Kordišovskú, Rulcovskú, Polievkovskú a Kľukovskú. Nadmorská výška je od 470 do 875 m.n.m. Najvyšším miestom je Jakubovský vrch. Na Marťakovskom kopci sa nachádza rozhľadňa. Prvá písomná zmienka je z roku 1662. Obec vznikla valašskou kolonizáciou. Dominantou obce je kostol sv. Jána Krstiteľa z roku 1791 postavený v barokovo-klasicistickom slohu. Kostol dal postaviť knieža Anton Esterházy, nemal krypty a bol s ním spojený starý cintorín. Fara bola v obci zriadená v roku 1749 a tiež ju dal postaviť knieža Esterházy.

Základné info

Samosprávny kraj Žilinský
Okres Čadca
Región Kysuce
Počet obyvateľov 1721
Rozloha 2963 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1662
Adresa obecného úradu Obecný úrad Zákopčie
Stred 824
023 11 Zákopčie
Email obec@zakopcie.sk
Telefon: 041/ 43 44 139

 

Aktuality

25.05.2022

Jabĺčkovo

Jabĺčkovo

Vďaka sponzorskému daru 7 ks jabloní, starosta obce Ján Slaninák, deti z našej materskej školy a pani učiteľky tieto jablone vysadili do oddychovej zóny v centre obce.

Detail

18.05.2022

Parkovisko pred poštou

Parkovisko pred poštou

Obec za pomoci pracovníkov OVPS vybudovala parkovaciu plochu pred poštou u Fľašíka.

Detail

18.05.2022

erb obce Zákopčie

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov – bývalé pohostinstvo u Moniky

Obec Zákopčie v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 9) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok.

Detail

18.05.2022

Zakopecká 20-tka 2022

Zakopecká cezpoľná 20-tka 2022

Obec Zákopčie aj tento rok organizuje beh amatérskych bežcov Zakopecká cezpoľná 20-tka 2022.

Detail

18.05.2022

Majáles 2022 - zrušený

Zrušený Majáles

Oznamujeme, že z dôvodu nízkeho záujmu o Zákopecký Majáles je táto akcia ZRUŠENÁ.

Detail

16.05.2022

študujem doma

Spustenie novej štipendijnej schémy

V utorok, 4.5. 2022, oznámilo Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu spustenie novej štipendijnej schémy, ktorej zámerom je podporiť najtalentovanejších absolventov stredných škôl v pokračovaní štúdia na slovenských vysokých školách.

Detail

16.05.2022

Verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie

Keďže v niektorých osadách nie je možné montovať elektrické verejné osvetlenie, boli z rozpočtu obce vyčlenené finančné prostriedky na solárne svietidlá.

Detail

16.05.2022

mapa

1. ročník súťaže O NAJ BÚDKU SLOVENSKA pre rok 2022.

Občianske združenie MALÁ LEHOTA BIELE MORE vyhlasuje 1. ročník súťaže O NAJ BÚDKU SLOVENSKA pre rok 2022.

Detail

16.05.2022

Deň vedy

Deň vedy v ZŠ

Základná škola Zákopčie Vás pozýva na Deň vedy, ktorý sa uskutoční dňa 25. mája 2022 v telocvični Základnej školy Zákopčie.

Detail

16.05.2022

parkovisko pri ZŠ

Opravy ciest v obci

V uplynulých dňoch obec realizovala ďalšiu etapu opráv miestnych komunikácii v obci.

Detail

16.05.2022

Deň rodiny 2022

Deň rodiny 2022

V Kultúrnom dome u Tarabov sa v nedeľu 15. mája, pri príležitosti Dňa rodiny, stretli mamy, babky a celé rodiny.

Detail

09.05.2022

stredoslovenská distribučná

Oznámenie o prerušení distribúcie EE 9.6.2022

Dňa 9.6.2022 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa Stredoslovenská distribučná, a.s..

Detail

09.05.2022

pozvánka - Deň rodiny

Pozvánka na Deň rodiny 2022

Obec Zákopčie, Základná škola Zákopčie a Materská škola Zákopčie Vás pozývajú v nedeľu 15. mája 2022 o 14.00 hod. do Kultúrneho domu u Tarabov na Deň rodiny.

Detail

06.05.2022

sociálna poisťovňa

13. dôchodok: Oznamovanie dôchodku zo zahraničia treba stihnúť do 5. júna

Sociálna poisťovňa tento rok vyplatí dôchodcom 13. dôchodok skôr, a to v júli 2022.

Detail

04.05.2022

stredoslovenská distribučná

Oznámenie o prerušení distribúcie EE 30.5.2022

Dňa 30.5.2022 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa Stredoslovenská distribučná, a.s..

Detail

29.04.2022

mliečny expres

Oznam - Mliečny expres

Dnes, t. j. 29.04.2022 nepríde do našej obce predávať pojazdný mliečny expres.

Detail

22.04.2022

streľby

Ostré streľby na strelnici v Rakovej

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 25. apríla do 29. apríla 2022, v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod. sa uskutočnia ostré streľby na strelnici v Rakovej.

Detail

13.04.2022

pozdrav

Veľkonočné prianie

Prianie starostu obce.

Detail

04.04.2022

materská škola Zákopčie

Oznam o zápise detí do MŠ

Termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie: od 02. mája do 06. mája 2022.

Detail

01.04.2022

mliečny expres

Mliečny expres

Dnes 01.04.2022 nepríde do našej obce predávať pojazdný Mliečny expres z dôvodu PN pána šoféra.

Detail