Obsah

Obec Zákopčie

rozhľadňa ZákopčieZákopčie je obec v okrese Čadca, skladá sa z desiatok osád roztrúsených po kopcoch. Obec leží v severovýchodnej časti Javorníkov, v pramennej oblasti pravostranných prítokov rieky Kysuce. Kataster obce Zákopčie sa rozprestiera na ploche 2 963 ha. Rozlohou je jedna z najväčších kysuckých obcí. Člení sa na doliny: Holovskú, Kordišovskú, Rulcovskú, Polievkovskú a Kľukovskú. Nadmorská výška je od 470 do 875 m.n.m. Najvyšším miestom je Jakubovský vrch. Na Marťakovskom kopci sa nachádza rozhľadňa. Prvá písomná zmienka je z roku 1662. Obec vznikla valašskou kolonizáciou. Dominantou obce je kostol sv. Jána Krstiteľa z roku 1791 postavený v barokovo-klasicistickom slohu. Kostol dal postaviť knieža Anton Esterházy, nemal krypty a bol s ním spojený starý cintorín. Fara bola v obci zriadená v roku 1749 a tiež ju dal postaviť knieža Esterházy.

Základné info

Samosprávny kraj Žilinský
Okres Čadca
Región Kysuce
Počet obyvateľov 1722
Rozloha 2963 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1662
Adresa obecného úradu Obecný úrad Zákopčie
Stred 824
023 11 Zákopčie
Email obec@zakopcie.sk
Telefon: 041/ 43 44 139

 

Aktuality

29.07.2021

film - Ženy v behu

Letné kino

TJ Slávia Zákopčie v spolupráci s obcou Zákopčie Vás pozývajú vychutnať si príjemnú atmosféru letného kina pod altánkom v športovom areáli futbalového ihriska pri ZŠ Zákopčie.

Detail

28.07.2021

erb obce Zákopčie

Upozornenie pre občanov

Žiadame občanov, aby nevozili na zberný dvor veľkoobjemový odpad mimo pracovnú dobu.

Detail

28.07.2021

revízia kníh

Revízia kníh od 1.8. do 31.8.2021

V zmysle zákona o knižniciach sa v našej knižnici vykoná komplexná riadna revízia knižničného fondu, z dôvodu zistenia skutočného stavu knižničného fondu.

Detail

28.07.2021

erb obce Zákopčie

Stavebný úrad - čerpanie dovolenky

Obecný úrad - stavebný úrad v Zákopčí oznamuje čerpanie dovolenky pracovníčky stavebného úradu Ing. Slávky Pikuliakovej v dňoch 17.8. a 24.8.2021.

Detail

27.07.2021

česká správa sociálního zabezpečení

Aktuálne informácie k zasielaniu potvrdenia o žití pre výplatu dôchodku do zahraničia

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom, poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že potvrdenie o žití nemusí byť úradne osvedčené.

Detail

26.07.2021

skákajúce deti

Rozlúčka s letom 2021 - deň plný zábavy nielen pre deti

Obec Zákopčie, TJ Slávia Zákopčie, Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie – Ústredie pozývajú nielen deti v sobotu 28. augusta 2021 na Rozlúčku s letom 2021, začíname už o 11.00 hod.

Detail

26.07.2021

letné kino

Letné kino

TJ Slávia Zákopčie Vás pozýva vychutnať si atmosféru letného kina pod altánkom v športovom areáli futbalového ihriska pri ZŠ Zákopčie.

Detail

26.07.2021

Zakopecká atletika - Skok do diaľky 2021

Zakopecká atletika - Skok do diaľky 2021

Dňa 15. júla 2021 sa v športovom areáli futbalového ihriska uskutočnila súťaž v skoku do diaľky. V iskrivej atmosfére podávalo 44 súťažiacich výborné výkony.

Detail

16.07.2021

oznam

Oznam - Obecná knižnica v Zákopčí

Z dôvodu čerpania dovolenky bude knižnica zatvorená od 19.7. do 23.7.2021. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

15.07.2021

zakopecká 20-tka 2021

Zakopecká cezpoľná 20-tka 2021

Obec Zákopčie po úspešnom minuloročnom ročníku opäť organizuje beh amatérskych bežcov Zakopecká cezpoľná 20-tka 2021. Podujatie sa uskutoční v sobotu 4. septembra 2021 so štartom o 10:00 hod. v Zákopčí-Ústredí.

Detail

12.07.2021

skok do diaľky

Zakopecká atletika - Skok do diaľky

Dňa 15. júla 2021 sa uskutoční v športovom areáli futbalového ihriska súťaž v skoku do diaľky.

Detail

07.07.2021

zákaz kladenia ohňa

Zvýšme pozornosť počas leta a chráňme sa pred požiarmi

Naše územie zasiahlo v ostatných dňoch teplé ba až horúce počasie, pri ktorom narastá nebezpečenstvo vzniku požiaru najmä v prírodnom prostredí.

Detail

07.07.2021

skúška sirén

Plánovaná skúška sirén - 9.7.2021

Na základe oznámenia Odboru krízového riadenia na Okresnom úrade v Čadci vám oznamujeme, že v piatok, 9.júla 2021 bude o 12:00 hod. vykonaná celoštátna skúška sirény.

Detail

06.07.2021

bezplatné obedy

Výzva rodičom - uplatnenie si bezplatných obedov v školskej jedálni

Obec Zákopčie ako zriaďovateľ Základnej školy Zákopčie oznamuje zákonným zástupcom dieťaťa informácie k poskytnutiu bezplatných obedov v školskom roku 2021/2022...

Detail

01.07.2021

jednota dôchodcov Slovenska

Pozvánka na zájazd - 9.7.2021

Jednota dôchodcov v Zákopčí poriada dňa 9. júla 2021 zájazd do Rajeckej Lesnej, Konskej a Rajeckých Teplíc.

Detail

30.06.2021

štatistický úrad SR

Štatistický úrad uskutoční ďalšie zisťovanie v oblasti pracovných síl

Štatistický úrad SR realizuje na úseku štatistiky práce Výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS), ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách.

Detail

30.06.2021

erb obce Zákopčie

Čerpanie dovolenky na obecnom úrade

Vážení občania, Obecný úrad v Zákopčí oznamuje, že pracovníčky úradu budú čerpať dovolenku. p. Halušková 8.7. – 16.7.2021 p. Pikuliaková 19.7. – 23.7.2021 Ďakujeme za pochopenie.

Detail

28.06.2021

Lesy SR - logo

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Táto výzva sa týka vlastníkov, ktorí sú uvedení v zozname vlastníkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.

Detail

23.06.2021

očkovanie psov 2021

Očkovanie psov proti besnote

Obec Zákopčie oznamuje, že očkovanie psov proti besnote sa uskutoční 29. júla 2021, t. j. vo štvrtok.

Detail

18.06.2021

stredoslovenská distribučná

Oznámenie o prerušení distribúcie EE

Vážený odberateľ, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že dňa 20.7.2021 od 7:15 do 18:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny

Detail