Obsah

Obec Zákopčie

Zákopčie StredZákopčie je obec v okrese Čadca, skladá sa z desiatok osád roztrúsených po kopcoch. Obec leží v severovýchodnej časti Javorníkov, v pramennej oblasti pravostranných prítokov rieky Kysuce. Kataster obce Zákopčie sa rozprestiera na ploche 2 963 ha. Rozlohou je jedna z najväčších kysuckých obcí. Člení sa na doliny: Holovskú, Kordišovskú, Rulcovskú, Polievkovskú a Kľukovskú. Nadmorská výška je od 470 do 875 m.n.m. Najvyšším miestom je Jakubovský vrch. Na Marťakovskom kopci sa nachádza rozhľadňa. Prvá písomná zmienka je z roku 1662. Obec vznikla valašskou kolonizáciou. Dominantou obce je kostol sv. Jána Krstiteľa z roku 1791 postavený v barokovo-klasicistickom slohu. Kostol dal postaviť knieža Anton Esterházy, nemal krypty a bol s ním spojený starý cintorín. Fara bola v obci zriadená v roku 1749 a tiež ju dal postaviť knieža Esterházy.

Základné info

Samosprávny kraj Žilinský
Okres Čadca
Región Kysuce
Počet obyvateľov 1726
Rozloha 2963 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1662
Adresa obecného úradu Obecný úrad Zákopčie
Stred 824
023 11 Zákopčie
Email obec@zakopcie.sk
Telefon: 041/ 43 44 139

 

Aktuality

23.11.2020

erb obce Zákopčie

Výzva pre občanov - daň z nehnuteľností a poplatok za odpady

Obec Zákopčie vyzýva občanov, ktorí ešte nemajú uhradenú daň z nehnuteľností a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2020, aby si do konca roka tieto poplatky uhradili priamo na účet obce, alebo poštovou poukážkou, ktorá im bola zaslaná spolu s rozhodnutiami.

Detail

23.11.2020

u Holých 1

V obci sa rekonštruovali miestne komunikácie

V dňoch 14. až 16. novembra 2020 sa v obci uskutočnila čiastočná rekonštrukcia miestnych komunikácii a to konkrétne do osady Repčíkovci a časti obce u Holých. Obec plánuje podľa starostu Jána Slanináka v rámci možnosti postupne každý rok vyčleniť finančné prostriedky na opravy ďalších úsekov v jednotlivých častiach obce.

Detail

13.11.2020

opatrenia

Predĺženie núdzového stavu na obdobie 90 dní

Vláda schválila predĺženie núdzového stavu v súvislosti s pandémiou koronavírusu o ďalších 45 dní.

Detail

06.11.2020

informácia_koronavírus

TESTOVANIE V DRUHOM KOLE 7. - 8. NOVEMBRA – OTÁZKY A ODPOVEDE

Pri vychádzaní a pohybe v červených okresoch v termíne 9. – 14. novembra bude potrebný aktuálny test. V ostatných stačí negatívny výsledok potvrdený na certifikáte z testovania 29. októbra až 1. novembra.

Detail

06.11.2020

pomník nenarodeným deťom

Pomník nenarodeným deťom

Počas dní spomienok na našich zosnulých bol umiestnený pri kríži na novom cintoríne pomník nenarodeným deťom. Touto cestou by sme chceli poďakovať sponzorovi – „Kamenárstvo Slawomír Miroslaw Gruszecki“ od Kordišov za vyhotovenie tohto diela.

Detail

06.11.2020

erb obce Zákopčie

Uznesenie vlády SR č. 704 zo 4.11.2020 k rozšíreniu opatrení vyhláseného núdzového stavu

Vláda obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 9. novembra 2020 do 14. novembra 2020 v čase od 05:00 hod. do 1:00 hod. nasledujúceho dňa, toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

Detail

05.11.2020

2. kolo testovania

OPRAVA časov testovania - V Zákopčí sa bude testovať na dvoch miestach

Druhé kolo celoplošného testovania obyvateľov Slovenska na COVID-19 sa uskutoční v sobotu 07.11.2020 a nedeľu 08.11.2020 v čase od 8:00 do 20:00 hod. Posledný odber v danom dni urobia zdravotníci už o 19:30 hod., aby stihli testy vyhodnotiť.

Detail

03.11.2020

erb obce Zákopčie

Potvrdenie o žití

Česká správa sociálního zabezpečení v Prahe oznamuje svojim klientom, že bude akceptovať zaslanie aj úradne neoverených potvrdení o žití. K potvrdeniu je v tom prípade nutné pripojiť krátke vyjadrenie svojej situácie, ktorá znemožňovala podpis overiť. (Napríklad: domáca karanténa, zákaz vychádzania a pod.)

Detail

02.11.2020

logo slovenská pošta

Pošta je v obmedzenom režime

V najbližších dňoch bude obmedzené doručovanie pošty v našej obci. Dnes bude pošta otvorená od 9:30 do 11:30 a od 12:00 do 15:00 hod.

Detail

30.10.2020

erb obce Zákopčie

Obnovenie prevádzky Materskej školy Zákopčie

Prevádzka Materskej školy Zákopčie č. 888 po súhlase zriaďovateľa bude obnovená od utorka 03.11.2020 v čase od 6,30 – do 15,30 hod. Výchovno - vzdelávacia činnosť sa základe opatrení MŠVVaŠ SR bude realizovať v troch triedach, kde budú zabezpečené ucelené kolektívy detí. Rušia sa zberné triedy v ktorých dochádza ku kontaktu detí z rozličných tried.

Detail

29.10.2020

zmena

Zmena režimu prevádzkovania spojov s platnosťou od 30.10.2020

Počas najbližších týždňov budú prímestské autobusy v Žilinskom kraji jazdiť v obmedzenom režime. Dôvodom sú mimoriadne prázdniny stanovené ministerstvom školstva ako i platný zákaz vychádzania v rámci "čiastočného lockdownu."

Detail

29.10.2020

opatrenia

Uznesenie vlády SR č. 693/2020 k obmedzeniu slobody pohybu a pobytu

Nové uznesenie vlády č. 693/2020 k obmedzeniu slobody pohybu a pobytu sa zakazuje vychádzať od 2. novembra 2020 do 8. novembra 2020 v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúceho dňa, toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

Detail

28.10.2020

testovanie

V Zákopčí sa bude testovať na dvoch miestach

Prvé celoplošného testovanie obyvateľov Slovenska na COVID-19 sa uskutoční v sobotu 31.10.2020 a nedeľu 1.11.2020  v čase od 7:00 do 12:00 a od 13:00 do 22:00. Posledný výter v danom dni urobia zdravotníci už o 21.30, aby stihli testy vyhodnotiť.

Detail

27.10.2020

opatrenia

Obecný úrad je pre verejnosť zatvorený

Z dôvodu nových protiepidemiologických opatrení bude od 27. októbra 2020 do odvolania zatvorený pre verejnosť Obecný úrad v Zákopčí. Napriek tomu, že bude obecný úrad pre verejnosť zatvorený, služby občanom bude naďalej poskytovať poštou, telefonicky a mailom.

Detail

27.10.2020

opatrenia

Zatvorená obecná knižnica

Milí čitatelia, z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie Vám oznamujeme, že v zmysle Uznesenia vlády SR č. 678 z 22.10.2020 bude knižnica od 24.10.2020 do odvolania ZATVORENÁ. V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať na webovej stránke knižnice. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

23.10.2020

Október - Mesiac úcty k starším

Október - mesiac úcty k starším

Milé babičky, dedkovia, starí rodičia. Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj. Čo však nezastaví a nespomalí je čas. Čas plynie ako rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom a my sa až v určitých chvíľach zastavíme. Tak, ako po lete prichádza jeseň, tak aj v živote každého človeka mladosť pominie a vystrieda ju staroba. Prichádza nenápadne, pomaly a nedá sa jej vyhnúť. Práve október je mesiac, v ktorom si uvedomujeme, aké vzácne poklady žijú v našej rodine a v našej obci. Sú to naši starí rodička, príbuzní, susedia a spoluobčania. Aj v tieto dni by sme mali upriamiť svoju pozornosť na jeseň života a prejaviť úctu tým skôr narodením.

Detail

23.10.2020

obmedzenie pohybu

Obmedzenie pohybu od 24.10.2020 do 1.11.2020

Lockdown - zákaz vychádzania od 24. októbra do 1. novembra 2020 - od 2. stupňa dištančná výučba na školách - od 24.10. do 1.11. zákaz vychádzania. Výnimky: v čase od 01:00 hod. do 05:00 hod., cesta na testovanie, cesta do zamestnania, doprovod detí do školy, najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť pre blízku osobu, hospodárske zvieratá, pobyt v prírode v okrese bydliska, venčenie zvierat do 100m od bydliska, pohreby, cesta na poštu, do banky, do poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu PH.

Detail

23.10.2020

celoplošné testovanie

Informácie k celoplošnému testovaniu na COVID-19

Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa uskutoční od 30. októbra do 1. novembra 2020 a 6. až 8. novembra 2020, vždy od piatka do nedele. Celoplošné testovanie pomôže zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie vírusu, vďaka čomu získajú naši lekári čas a priestor na to, aby sa postarali o chorých. Tým, že sa prídeme otestovať, zistíme nielen svoj vlastný stav, ale teda pomôžeme ochrániť aj svojich blízkych a ľudí v širšom okolí.

Detail

21.10.2020

erb obce Zákopčie

OZNAMY - Materská škola Zákopčie

So súhlasom zriaďovateľa bude prevádzka MŠ zabezpečená od 29.10. do 30.10.2020 iba pre prihlásené deti. Bežná prevádzka začne 02.11.2020 /v pondelok/.

Detail

19.10.2020

erb obce Zákopčie

Zámer odpredaja pozemkov a odpredaja časti obecného pozemku

Zámer odpredaja pozemkov KN-C 449/7 a 449/8 a časti parcely 449/2 p. Silvii Hrčkovej, bytom Zákopčie Stred 927, v k. ú. Zákopčie, ktoré sú vedené na LV č. 1122, vo vlastníctve obce Zákopčie, spôsobom hodným osobitného zreteľa podľa § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Detail