Obsah

Obec Zákopčie

Zákopčie StredZákopčie je obec v okrese Čadca, skladá sa z desiatok osád roztrúsených po kopcoch. Obec leží v severovýchodnej časti Javorníkov, v pramennej oblasti pravostranných prítokov rieky Kysuce. Kataster obce Zákopčie sa rozprestiera na ploche 2 963 ha. Rozlohou je jedna z najväčších kysuckých obcí. Člení sa na doliny: Holovskú, Kordišovskú, Rulcovskú, Polievkovskú a Kľukovskú. Nadmorská výška je od 470 do 875 m.n.m. Najvyšším miestom je Jakubovský vrch. Na Marťakovskom kopci sa nachádza rozhľadňa. Prvá písomná zmienka je z roku 1662. Obec vznikla valašskou kolonizáciou. Dominantou obce je kostol sv. Jána Krstiteľa z roku 1791 postavený v barokovo-klasicistickom slohu. Kostol dal postaviť knieža Anton Esterházy, nemal krypty a bol s ním spojený starý cintorín. Fara bola v obci zriadená v roku 1749 a tiež ju dal postaviť knieža Esterházy.

Základné info

Samosprávny kraj Žilinský
Okres Čadca
Región Kysuce
Počet obyvateľov 1726
Rozloha 2963 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1662
Adresa obecného úradu Obecný úrad Zákopčie
Stred 824
023 11 Zákopčie
Email obec@zakopcie.sk
Telefon: 041/ 43 44 139

 

Aktuality

30.10.2020

erb obce Zákopčie

Obnovenie prevádzky Materskej školy Zákopčie

Prevádzka Materskej školy Zákopčie č. 888 po súhlase zriaďovateľa bude obnovená od utorka 03.11.2020 v čase od 6,30 – do 15,30 hod. Výchovno - vzdelávacia činnosť sa základe opatrení MŠVVaŠ SR bude realizovať v troch triedach, kde budú zabezpečené ucelené kolektívy detí. Rušia sa zberné triedy v ktorých dochádza ku kontaktu detí z rozličných tried.

Detail

29.10.2020

zmena

Zmena režimu prevádzkovania spojov s platnosťou od 30.10.2020

Počas najbližších týždňov budú prímestské autobusy v Žilinskom kraji jazdiť v obmedzenom režime. Dôvodom sú mimoriadne prázdniny stanovené ministerstvom školstva ako i platný zákaz vychádzania v rámci "čiastočného lockdownu."

Detail

29.10.2020

opatrenia

Uznesenie vlády SR č. 693/2020 k obmedzeniu slobody pohybu a pobytu

Nové uznesenie vlády č. 693/2020 k obmedzeniu slobody pohybu a pobytu sa zakazuje vychádzať od 2. novembra 2020 do 8. novembra 2020 v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúceho dňa, toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

Detail

28.10.2020

testovanie

V Zákopčí sa bude testovať na dvoch miestach

Prvé celoplošného testovanie obyvateľov Slovenska na COVID-19 sa uskutoční v sobotu 31.10.2020 a nedeľu 1.11.2020  v čase od 7:00 do 12:00 a od 13:00 do 22:00. Posledný výter v danom dni urobia zdravotníci už o 21.30, aby stihli testy vyhodnotiť.

Detail

27.10.2020

opatrenia

Obecný úrad je pre verejnosť zatvorený

Z dôvodu nových protiepidemiologických opatrení bude od 27. októbra 2020 do odvolania zatvorený pre verejnosť Obecný úrad v Zákopčí. Napriek tomu, že bude obecný úrad pre verejnosť zatvorený, služby občanom bude naďalej poskytovať poštou, telefonicky a mailom.

Detail

27.10.2020

opatrenia

Zatvorená obecná knižnica

Milí čitatelia, z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie Vám oznamujeme, že v zmysle Uznesenia vlády SR č. 678 z 22.10.2020 bude knižnica od 24.10.2020 do odvolania ZATVORENÁ. V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať na webovej stránke knižnice. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

23.10.2020

Október - Mesiac úcty k starším

Október - mesiac úcty k starším

Milé babičky, dedkovia, starí rodičia. Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj. Čo však nezastaví a nespomalí je čas. Čas plynie ako rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom a my sa až v určitých chvíľach zastavíme. Tak, ako po lete prichádza jeseň, tak aj v živote každého človeka mladosť pominie a vystrieda ju staroba. Prichádza nenápadne, pomaly a nedá sa jej vyhnúť. Práve október je mesiac, v ktorom si uvedomujeme, aké vzácne poklady žijú v našej rodine a v našej obci. Sú to naši starí rodička, príbuzní, susedia a spoluobčania. Aj v tieto dni by sme mali upriamiť svoju pozornosť na jeseň života a prejaviť úctu tým skôr narodením.

Detail

23.10.2020

logo slovenská pošta

Označenie domácností v karanténe

Slovenská pošta žiada občanov, ktorí sa nachádzajú v domácej karanténe, aby si viditeľne označili svoje rodinné domy a byty (napr. na poštovú schránku, prípadne vstupné dvere), že ich domácnosť sa nachádza v karanténe. Označenie tak chráni pracovníkov pošty a slúži ako prevencia proti ďalšiemu šíreniu COVID-19. Za pochopenie a ústretovosť občanov vopred ďakujeme.

Detail

23.10.2020

obmedzenie pohybu

Obmedzenie pohybu od 24.10.2020 do 1.11.2020

Lockdown - zákaz vychádzania od 24. októbra do 1. novembra 2020 - od 2. stupňa dištančná výučba na školách - od 24.10. do 1.11. zákaz vychádzania. Výnimky: v čase od 01:00 hod. do 05:00 hod., cesta na testovanie, cesta do zamestnania, doprovod detí do školy, najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť pre blízku osobu, hospodárske zvieratá, pobyt v prírode v okrese bydliska, venčenie zvierat do 100m od bydliska, pohreby, cesta na poštu, do banky, do poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu PH.

Detail

23.10.2020

celoplošné testovanie

Informácie k celoplošnému testovaniu na COVID-19

Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa uskutoční od 30. októbra do 1. novembra 2020 a 6. až 8. novembra 2020, vždy od piatka do nedele. Celoplošné testovanie pomôže zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie vírusu, vďaka čomu získajú naši lekári čas a priestor na to, aby sa postarali o chorých. Tým, že sa prídeme otestovať, zistíme nielen svoj vlastný stav, ale teda pomôžeme ochrániť aj svojich blízkych a ľudí v širšom okolí.

Detail

21.10.2020

erb obce Zákopčie

OZNAMY - Materská škola Zákopčie

So súhlasom zriaďovateľa bude prevádzka MŠ zabezpečená od 29.10. do 30.10.2020 iba pre prihlásené deti. Bežná prevádzka začne 02.11.2020 /v pondelok/.

Detail

19.10.2020

erb obce Zákopčie

Zámer odpredaja pozemkov a odpredaja časti obecného pozemku

Zámer odpredaja pozemkov KN-C 449/7 a 449/8 a časti parcely 449/2 p. Silvii Hrčkovej, bytom Zákopčie Stred 927, v k. ú. Zákopčie, ktoré sú vedené na LV č. 1122, vo vlastníctve obce Zákopčie, spôsobom hodným osobitného zreteľa podľa § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Detail

16.10.2020

opatrenia

Nové opatrenia ÚVZ SR - rúška, prevádzky

Od 15.10.2020 platia nové opatrenia ohľadom nosenia rúšok na verejnosti v exteriéroch a interiéroch a opatrenia pre prevádzky a zariadenia.

Detail

14.10.2020

povinná registrácia ošípaných

Oznam pre chovateľov: Povinná registrácia chovu ošípaných už od 1 ks

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca (ďalej len “RVPS ”) v zmysle § 16 ods. 1. a ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte AMO (afrického moru ošípaných) v okolitých krajinách a s tým súvisiace možné zavlečenie nákazy aj na územie SR je jedným z elementov v rámci aktivít a krokov týkajúcich sa pripravenosti na nákazu mať prehľad o súčasnom stave počtu chovov ošípaných.

Detail

14.10.2020

optika

Bezplatné meranie zraku

Dňa 19.10.2020 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžete si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pri obecnom úrade, v čase od 9:00 do 10:00 hod, v prípade záujmu aj dlhšie.

Detail

14.10.2020

logo_ posta

Oznam - Slovenská pošta v Zákopčí

Vo štvrtok (15.10.2020) bude pošta v Zákopčí otvorená až od 10:00 hod.

Detail

13.10.2020

opatrenia

Na Slovensku sa sprísnia protiepidemické opatrenia

O nových sprísnených opatreniach informovali členovia Ústredného krízového štábu po jeho zasadnutí v nedeľu 11. októbra. Od štvrtka 15. októbra 2020 budú platiť tieto opatrenia:

Detail

12.10.2020

erb obce Zákopčie

Zmena úradných hodín na Obecnom úrade v Zákopčí

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na Slovensku sa od 12.10.2020 menia úradné hodiny až do odvolania.

Detail

12.10.2020

akadémia ozbrojených síl

Príprava študentov na prijímacie skúšky a na vysokoškolské štúdium na slovenské a české vysoké školy a na Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Cieľ, obsah a organizačné zabezpečenie prípravy Záujemcovia o vysokoškolské štúdium môžu využiť informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši (nie sú v právnom vzťahu s Akadémiou OS), ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu študentov na vysokoškolské štúdium. Príprava prebieha v predmetoch matematika, fyzika, psychodiagnostické testy, Študent si môže vybrať, o ktoré predmety má záujem a v akom rozsahu.

Detail

05.10.2020

slávenie svätých omší

Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách

Dišpenz platí od 1. októbra 2020, až do odvolania. O udelení dišpenzu biskupi informovali svojich kňazov v diecézach. Kňazov zároveň požiadali, aby najmä veriacich, ktorí sú vo vyššej miere ohrození poprosili, nech uprednostnia sledovania bohoslužieb prostredníctvom médií či internetu. Ide najmä o ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď.

Detail