Obsah

Obec Zákopčie

rozhľadňa Zákopčie360. výročie prvej písomnej zmienky o obci ZÁKOPČIE (1662 - 2022) Zákopčie je obec v okrese Čadca, skladá sa z desiatok osád roztrúsených po kopcoch. Obec leží v severovýchodnej časti Javorníkov, v pramennej oblasti pravostranných prítokov rieky Kysuce. Kataster obce Zákopčie sa rozprestiera na ploche 2 963 ha. Rozlohou je jedna z najväčších kysuckých obcí. Člení sa na doliny: Holovskú, Kordišovskú, Rulcovskú, Polievkovskú a Kľukovskú. Nadmorská výška je od 470 do 875 m.n.m. Najvyšším miestom je Jakubovský vrch. Na Marťakovskom kopci sa nachádza rozhľadňa. Prvá písomná zmienka je z roku 1662. Obec vznikla valašskou kolonizáciou. Dominantou obce je kostol sv. Jána Krstiteľa z roku 1791 postavený v barokovo-klasicistickom slohu. Kostol dal postaviť knieža Anton Esterházy, nemal krypty a bol s ním spojený starý cintorín. Fara bola v obci zriadená v roku 1749 a tiež ju dal postaviť knieža Esterházy.

Základné info

Samosprávny kraj Žilinský
Okres Čadca
Región Kysuce
Počet obyvateľov 1721
Rozloha 2963 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1662
Adresa obecného úradu Obecný úrad Zákopčie
Stred 824
023 11 Zákopčie
Email obec@zakopcie.sk
Telefon: 041/ 43 44 139

 

Aktuality

24.01.2022

erb obce Zákopčie

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností EU SILC

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.

Detail

24.01.2022

výjazdové očkovanie

ZAOČKOVANIE proti COVID-19 formou VÝJAZDOVÉHO TÍMU VÚC ŽILINA pre imobilných občanov

Imobilní občania a občania, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu dostať na očkovanie a majú záujem o zaočkovanie proti COVID-19 formou VÝJAZDOVÉHO TÍMU VÚC ŽILINA, môžu o túto službu požiadať prostredníctvom Obecného úradu v Zákopčí.

Detail

14.01.2022

skúška sirén

Plánovaná skúška sirén - 14.1.2022

Na základe oznámenia Odboru krízového riadenia na Okresnom úrade v Čadci vám oznamujeme, že v piatok, 14. januára 2022 bude o 12:00 hod. vykonaná celoštátna skúška sirény.

Detail

14.01.2022

erb obce Zákopčie

Zmena čísla bankového účtu obce

Nové číslo bankového účtu obce: IBAN: SK39 7500 0000 0040 2884 3710 ČSOB Banka

Detail

10.01.2022

triedime odpad

Zmena v separovaní odpadu!

Od 1.1.2022 sa mení spôsob triedenia separovaného odpadu.

Detail

27.12.2021

erb obce Zákopčie

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Porasty v ochrannom pásme vedenia NN 232 TS Zákopčie u Kordišov - NN Majer.

Detail

22.12.2021

erb obce Zákopčie

Zverejnenie zámeru obce Zákopčie odpredať podiel zo svojho majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Zákopčie v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a  na základe uznesenia obecného zastupiteľstva v Zákopčí č. 92/2021 zo dňa 14. 12. 2021 zverejňuje zámer predať podiel zo svojho majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Detail

21.12.2021

erb obce Zákopčie

Obecný úrad bude zatvorený od 27.12. do 31.12.2021

Vážení občania, oznamujeme Vám, že Obecný úrad v Zákopčí bude v období od 27.12.2021 do 31.12.2021 ZATVORENÝ z dôvodu čerpania dovolenky pracovníkov úradu.

Detail

20.12.2021

krásne Vianoce

Prajeme Vám pokojné a požehnané Vianoce

Krásne prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších a úspešný nový rok 2022 Vám praje obec Zákopčie.

Detail

15.12.2021

Mikuláš v MŠ

Mikuláš v MŠ

Aj keď s malým oneskorením, ale predsa dnes do našej materskej školy zavítal Mikuláš.

Detail

14.12.2021

odovzdávanie kalendárov v obci

Distribúcia kalendárov a vitamínov pre občanov

V ostatných dňoch boli do domácnosti distribuované kalendáre a vitamíny pre ľudí starších ako 65 rokov.

Detail

08.12.2021

logo Slovenská pošta

Oznam Slovenskej pošty

Zajtra 9.12.2021 bude z technických príčin celý deň ZATVORENÁ pošta u Fľašíka.

Detail

08.12.2021

propagačný materiál obce Zákopčie

Propagačný materiál obce Zákopčie

Obec ponúka na predaj nový propagačný materiál (kľúčenky, magnetky, dáždniky, hrnčeky a iné. Zakúpiť si ich môžete v Obecnej knižnici v Zákopčí.

Detail

08.12.2021

výdajné okienko

Výdajné okienko v knižnici

Milí čitatelia, od stredy 8.12.2021 si môžete v knižnici prevziať svoje vopred objednané knihy.

Detail

08.12.2021

skúška sirén

Plánovaná skúška sirén - 10.12.2021

Na základe oznámenia Odboru krízového riadenia na Okresnom úrade v Čadci vám oznamujeme, že v piatok, 10. decembra 2021 bude o 12:00 hod. vykonaná celoštátna skúška sirény.

Detail

07.12.2021

erb obce Zákopčie

Pozvánka na OZ - 14.12.2021

Obecné zastupiteľstvo sa uskutoční dňa 14. decembra 2021 (utorok) o 12:30 hod.

Detail

07.12.2021

stolový kalendár obce Zákopčie 2022

Stolový kalendár na rok 2022

Vážení občania, obec Zákopčie pripravila pre Vás stolové kalendáre na rok 2022 s fotografiami obce, s vyznačením dátumov zvozu TKO, separovaného a veľkoobjemového odpadu.

Detail

06.12.2021

štatistické zisťovanie

Štatistický úrad SR oznamuje: Od 7.12.2021 do 12.1.2023 bude prebiehať zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

Štatistický úrad SR realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Účelom zisťovania je získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 7. decembra 2021 do 12. januára 2023.

Detail

06.12.2021

zimná údržba

Výzva majiteľom motorových vozidiel - zákaz parkovania na chodníkoch a obecných komunikáciách

Obecný úrad Zákopčie žiada občanov, aby neparkovali svoje motorové vozidlá na obecných komunikáciách, chodníkoch a tiež na prístupových cestách do odľahlých osád.

Detail

02.12.2021

Vianoce - Envipak

Bude mať počas vianočných sviatkov dôvod na oslavu aj naša Zem?

Vianočné sviatky sú obdobím hojnosti, radosti a pokoja. Trávime spolu viac času, viac nakupujeme, obdarúvame sa, a tým pádom tvoríme aj viac odpadu. Vianoce by nemali byť o plytvaní, zbytočných darčekoch a nadmernej spotrebe jedla.

Detail