Menu
Obec Zákopčie
obecZákopčie

Zamestnanci OU

Ján Slaninák – starosta obce

Obec Zákopčie, Stred 824, 023 11 Zákopčie
tel.: 041/ 43 44 139, 0911 270 159
e-mail: obec@zakopcie.sk
e-mail: jan.slaninak@zakopcie.sk
web: www.zakopcie.sk


Terézia Halušková – Úsek vnútorných vecí a matriky, sociálne veci a školstvo

 • Spisová služba a vnútorné veci,
 • Priestupky a sťažnosti, prístup k informáciám
 • Evidencia obyvateľstva
 • Matrika
 • Pokladňa
 • Sociálne veci a školstvo

Zdeňka Pikuliaková – Úsek životného prostredia, výstavby, evidencie pozemkov a správy dane z nehnuteľnosti

 • Životné prostredie, ochrana prírody
 • Mapové podklady a informatívna evidencia pozemkov
 • Lesné a vodné hospodárstvo
 • Správa daní a poplatkov
 • Pasportizácia komunikácií, budov, inžinierskych sieti

Ing. Slávka Pikuliaková – Stavebný úsek

 • Stavebný poriadok
 • Stavebné povolenia
 • Drobné stavby
 • Výrub stromov

Anna Jarníková Fongusová – Úsek finančný a správa obecného majetku

 • Financie a účtovníctvo
 • Ekonomika, ekonomické rozbory
 • Rozpočet obce, úpravy rozpočtu
 • Hospodárske zmluvy
 • Zoznam a inventarizácia majetku

Ľubomíra Linetová – Úsek personalistiky a miezd, bytové hospodárstvo

 • Mzdy a účtovníctvo
 • Personalistika
 • Bytový fond
 • Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku
 • Materiálno-technické zabezpečenie OÚ

Silvia Kupková – Úsek kultúry, školstva a športu, Obecná knižnica, Krízové riadenie

 • Vedenie knižnice
 • Zabezpečovanie kultúrnych podujatí
 • Vedenie kroniky a fotodokumentácie
 • Agenda kultúry, školstva a športu
 • Ochrana kultúrnych pamiatok
 • Osvetová činnosť
 • Pracovník poverený obhospodarovaním materiálu CO a PO a prácou v aplikačnom programe EPSIS JISHM
 • Krízové riadenie a civilná ochrana
 • Správca webovej stránky

Danica Holešťáková – Úsek správy a údržby majetku, Organizácia verejnoprospešných služieb, Úsek verejnoprospešných prác

 • Vedenie organizácie verejnoprospešných služieb
 • Správa a údržba verejného priestranstva obce
 • Správa cintorína a cintorínske služby
 • Odpadové hospodárstvo
 • Správa a údržba komunikácií, budov, verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
 • Riadenie verejnoprospešných prác v obci
 • Úrad práce
 • Požiarna ochrana
 • Bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci

Ing. Marcel Nekoranec – Úsek kontroly

 • Hlavný kontrolór obce

Organizácia verejnoprospešných služieb

 • Jaroslav Golis
 • Miroslav Roman
 • Vladimír Haluška
 • Pavol Hlobík
 • Martin Jalovičár
 • Správa a údržba verejného priestranstva obce
 • Správa cintorína a cintorínske služby
 • Odpadové hospodárstvo
 • Správa a údržba komunikácií, budov, verejného osvetlenia a obecného rozhlasu

Samospráva

Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

Posledný vyhlásený oznam v obecnom rozhlase si môžete vypočuť na tel. čísle: 0911 844 206

Zasielanie oznamov formou SMS

mobil_sms

Získajte aktuálne oznamy, ktoré boli vyhlásené v obecnom rozhlase priamo do mobilného telefónu formou SMS.

Je potrebné vytlačiť Súhlas so spracovaním osobných údajov, podpísať a doručiť na Obecný úrad v Zákopčí.

Súhlas dotknutej osoby

Spoznajte

Kysuce

Aerovizuálna prehliadka

Sviatok

Meniny má Henrich, Egon, Enrik, Enriko, Henrik, Henrika, Lota, Šarlota

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:138
TÝŽDEŇ:138
CELKOM:2068020

Partneri