Menu
Obec Zákopčie
obecZákopčie

Verejnoprospešné služby

Základné údaje Organizácie verejnoprospešných služieb

 

Organizácia verejnoprospešných služieb Zákopčie

Stred 824, 023 11 Zákopčie

IČO: 35660406

DIČ: 2020551258

Vedúca: Danica Holešťáková, tel.: 041 43 44 139, 0911 315 606

Hlavná činnosť pre obec Zákopčie:

  • Správa a údržba verejného priestranstva obce
  • Správa cintorína a cintorínske služby
  • Odpadové hospodárstvo
  • Správa a údržba komunikácií
  • Správa a údržba budov
  • Správa a údržba verejného osvetlenia
  • Správa a údržba obecného rozhlasu

  

OZNAM PRE NÁJOMNÍKOV HROBOVÉHO MIESTA

Tí nájomníci, ktorým končí platnosť nájomného za hrobové miesta, si prídu na Obecný úrad v Zákopčí (p. Holešťáková) zaplatiť nájomné za hrobové miesto na ďalších 10 rokov. Žiadame nájomcov hrobových miest, ktorí tak ešte neurobili a bola im doručená výzva, aby poplatok zaplatili čo najskôr. Ak nebudú hrobové miesta zaplatené do tohto termínu, bude nájomná zmluva za hrobové miesta zrušená.

V prípade, že nájomca už nemá záujem o hrobové miesta, môže sa tak vzdať svojim Prehlásením k ukončeniu užívania hrobového miesta.

Povinnosti nájomcu:

Nájomca je povinný každú stavebnú úpravu hrobového miesta /napr. obruba, pomník, hrobka/ pred jej začatím oznámiť a realizovať len s písomným súhlasom správcu pohrebiska (OVPS Zákopčie). Na stránke obce si môžete stiahnúť "Žiadosť o povolenie na úpravu hrobového miesta" - TU , ktorú doručíte správcovi pohrebiska a ten Vám dá súhlas na úpravu.

Poučenie:

Po skončení úprav je nájomca hrobu povinný na svoje náklady terén upraviť a očistiť. Akékoľvek znečistenie, alebo poškodenie cintorínskeho majetku, alebo iných hrobov ide na ťarchu nájomcu hrobového miesta. Stavebný odpad, ktorý vznikne v súvislosti s výkonom úprav hrobového miesta je povinný nájomca bezodkladne vyviesť z areálu cintorína na vlastné náklady. Je vyslovene zakázané likvidovať stavebný odpad odpratávaním do kontajnerov nachádzajúcich sa v areáli cintorína.

VZN o Prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Zákopčie (685.24 kB)

Obec

Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

Posledný vyhlásený oznam v obecnom rozhlase si môžete vypočuť na tel. čísle: 0911 844 206

Zasielanie oznamov formou SMS

mobil_sms

Získajte aktuálne oznamy, ktoré boli vyhlásené v obecnom rozhlase priamo do mobilného telefónu formou SMS.

Je potrebné vytlačiť Súhlas so spracovaním osobných údajov, podpísať a doručiť na Obecný úrad v Zákopčí.

Súhlas dotknutej osoby

Spoznajte

Kysuce

Aerovizuálna prehliadka

Sviatok

Meniny má Henrich, Egon, Enrik, Enriko, Henrik, Henrika, Lota, Šarlota

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:114
TÝŽDEŇ:114
CELKOM:2067996

Partneri