Obsah

Kontakty

Adresa

Obecný úrad Zákopčie
Stred 824
023 11 Zákopčie

Spojenie

Tel.: 041/ 43 44 139
 
Informácie o poslednom ozname vyhlásenom v obecnom rozhlase si môžete vypočuť na telefónnom čísle:
Obecný rozhlas: 0911844206

Informácie

IČO:00314358
DIČ: 2020553337
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.,
IBAN: SK76 5600 0000 0056 0102 5003
 
pondelok 7:30 - 15:30 hod.
utorok - Stavebný úsek: Ing. Slávka Pikuliaková 7:30 - 15:30 hod.
streda 7:30 - 15:30 hod.
štvrtok - nestránkový deň
piatok 7:30 - 11:30 hod.
 
od 11:30 - 12:00 hod. - obedňajšia prestávka

 

Starosta obce:

Ján Slaninák

Mob.: 0911 270 159

E-mail: obec@zakopcie.sk