Obsah

Život v obci

Aktuality

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

koronavírus

Opakované usmernenia COVID-19

V snahe o elimináciu dôsledkov pandémie Vám dávame na vedomie usmernenia PhDr. Silvie Pekarčíkovej, MPH riaditeľky odboru zdravotníctva ŽSK k postupu pri COVID 19. Uvedené usmernenia obsahujú rady, odporúčania, kroky a postupy, ktoré umožnia rýchlejšie zorientovanie sa v pomoci pre obyvateľov, ktorí to najviac potrebujú. celý text

ostatné | 14. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 20.07.2020

na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 20.07.2020 (pondelok) o 14,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Zákopčí. celý text

ostatné | 9. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
logo slovenská pošta

Pošta Zákopčie - oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť

S účinnosťou od 1.7.2020 bude na Pošte Zákopčie realizovaná zmena hodín pre verejnosť.
Dôvodom zmeny hodín pre verejnosť je zmena organizácie práce. celý text

ostatné | 2. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
očkovanie psov

Čipovanie a očkovanie psov

Obec Zákopčie oznamuje, že čipovanie a očkovanie psov proti besnote sa uskutoční:
31. júla 2020, t. j. v piatok celý text

ostatné | 30. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

ÚVZ vydal opatrenie k podnikateľským prevádzkam s účinnosťou od 1.7.2020

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal opatrenie, ktorý sa týka hygienických opatrení maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby. celý text

ostatné | 26. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
pes

Stratený pes

V časti obce u Kľukov sa našiel pes.
Majiteľ môže kontaktovať pána, u ktorého je v opatere, na tel. č.: 0907438957. celý text

ostatné | 25. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

K aktuálnej situácii v regióne úrad verejného zdravotníctva vydal nasledovné odporúčanie

Vzhľadom na súčasnú zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu zaznamenaním nárastu pozitívnych osôb na ochorenie COVID -19, miestne príslušný regionálny hygienik RÚVZ Čadca rozhodne v čase mimoriadnej situácie nedoporučuje konanie hromadných podujatí v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto. celý text

ostatné | 25. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
ZŠ Zákopčie

Dôležitý oznam - Riaditeľské voľno

Riaditeľka Základnej školy Zákopčie č. 957 v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom Základnej školy Zákopčie, č. 957 z prevádzkových dôvodov na dni 29.06.2020 – 30.06.2020 riaditeľské voľno.

Vysvedčenia budú žiakom odovzdané v piatok dňa 26.6.2020. celý text

ostatné | 25. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Opatrenie ÚVZ k hraniciam, doplnenie bezpečných štátov s účinnosťou od 20.6.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal nové opatrenie k hraniciam resp. doplnil zoznam bezpečných štátov, opatrenie je účinné od 20. júna 2020. celý text

ostatné | 23. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Opatrenie ÚVZ vo vzťahu k prevádzkam a potravinám s účinnosťou od 20. júna 2020

Nové opatrenie ÚVZ vo vzťahu k prevádzkam a potravinám. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal nové Opatrenie č. OLP/5091/2020 a s účinnosťou od 20. júna 2020 vo vzťahu k prevádzkam a hygiene potravín. celý text

ostatné | 23. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Inovácia vedenia V404 Varín - Št. hranica SR/ČR - ZRUŠENIE rokovania

Mesto Čadca v spolupráci s mestom Krásno nad Kysucou, obcami Svrčinovec, Raková, Dunajov a Zákopčie a navrhovateľom stavby - Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Bratislava o z n a m u j e , ž e spoločné verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti "INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN – ŠT. HRANICA SR/ČR“, v zmysle Zákona NR SR č.24 / 2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktoré sa malo konať dňa 18. júna 2020 (štvrtok) o 10:00 hodine v Kultúrnom dome v Čadci (Matičné nám.), sa v uvedenom termíne konať NEBUDE celý text

ostatné | 15. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR dňom 13.6.2020

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 12317/2020 zo dňa 10. júna 2020 núdzový stav vyhlásený na území Slovenskej republiky končí od dňa 14.6.2020, 00:00 hod.
celý text

ostatné | 15. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Vyrozumenie o vykonaní ostrých strelieb na strelnici Raková – oznámenie

V dňoch od 22. júna do 26. júna 2020, v čase od 09:00 do 15:00 hod. budú príslušníci Okresného riaditeľstva PZ Čadca vykonávať ostré streľby na strelnici v Rakovej. celý text

ostatné | 15. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ Zákopčie

Obec Zákopčie podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA
Materskej školy, Zákopčie 888
(s predpokladaným nástupom od 01.08.2020)

celý text

ostatné | 10. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva k prevádzke zariadení účinné od 10.6.2020

Úrad verejného zdravotníctva SR prijal opatrenie k prevádzke zariadení pre deti, seniorov, vo vzťahu k maloobchodným predajniam a ďalšie, ktoré sa týkajú zabezpečenia kvality ovzdušia v budovách. celý text

ostatné | 10. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

VÝZVA na dôsledné dodržiavanie ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy - starostlivosť o poľnohospodársku pôdu

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, citujem:
„Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný
a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou, celý text

ostatné | 8. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Nové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva s platnosťou od 3.6.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnil 4. fázu opatrení pri ohrození verejného zdravia pre prevádzky s platnosťou od 03.06.2020. celý text

ostatné | 4. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
voda - odpočet

Oznam o vykonaní odpočtu vodomerov v obci

Spoločnosť SEVAK, a.s. oznamuje, že od 03.06. 2020 do 05.06. 2020 bude v našej obci vykonávať odpočet vodomerov.
Prosíme občanov, aby sprístupnili meradlá pracovníkom spoločnosti SEVAK, a.s.. celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
autobusová doprava

Špeciálny režim premávania autobusov od 01. júna 2020

Na základe rozhodnutia Žilinského samosprávneho kraja budú spoje prímestskej dopravy v Žilinskom regióne od 01. júna 2020 (pondelok) premávať v špeciálnom režime. V rámci špeciálneho režimu budú pridané ďalšie spoje, ktoré zabezpečia najmä prepravu žiakov do materských škôl a základných škôl. celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
deti

OBNOVENIE výchovno-vzdelávacieho procesu materskej školy

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu a rozhodnutia zriaďovateľa MŠ - obce Zákopčie OBNOVUJEME výchovno- vzdelávací proces materskej školy od 1. júna 2020 v upravenom režime:
- Prevádzka materskej školy bude od 6:30 – 15:30 hod.
- Výchovno - vzdelávacia činnosť NAHLÁSENÝCH DETÍ sa bude realizovať v 2 triedach – s maximálnym počtom 15 detí v skupine. celý text

ostatné | 29. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Oznámenie - Inovácia vedenia V404 Varín - Št. hranica SR/ČR - OPRAVA oznámenia

Mesto Čadca v spolupráci s mestom Krásno nad Kysucou, obcami Svrčinovec, Raková, Dunajov a Zákopčie a navrhovateľom stavby - Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Bratislava o z n a m u j e , ž e dňa 18. júna 2020 (štvrtok) o 10:00 hodine v Kultúrnom dome v Čadci (Matičné nám.) sa bude v zmysle Zákona NR SR č.24 / 2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie konať spoločné verejné prerokovanie
Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti
„INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN – ŠT. HRANICA SR/ČR“. celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
hody 2020

ZRUŠENÉ Kopaničiarske hody 2020

Z dôvodu COVID-19 tento rok Kopaničiarske hody, ktoré sa mali uskutočniť 28. júna 2020, obec organizovať nebude. celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR s účinnosťou k 26.5.2020

Všetkým osobám, ktoré sa k 26. máju 2020, 8:00 hod. nachádzajú z dôvodu prekročenia hraníc Slovenskej republiky v izolácii v zariadeniach určených štátom, sa nariaďuje zdržať sa v tejto izolácii na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 alebo preukázania sa aktivovanou mobilnou aplikáciou na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie podľa § 60a ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. (ďalej len mobilná aplikácia „eKaranténa“). celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Oznámenie - Inovácia vedenia V404 Varín - Št. hranica SR/ČR

Mesto Čadca v spolupráci s mestom Krásno nad Kysucou, obcami Svrčinovec, Raková, Dunajov a Zákopčie a navrhovateľom stavby - Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Bratislava o z n a m u j e , ž e dňa 18. júna 2020 (štvrtok) o 10:00 hodine v Kultúrnom dome v Čadci (Matičné nám.) sa bude v zmysle Zákona NR SR č.24 / 2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie konať spoločné verejné prerokovanie
Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti
„INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN – ŠT. HRANICA SR/ČR“. celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 20.5.2020

Úrad verejného zdravotníctva SR v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike vydal s účinnosťou od 20. mája 2020 nasledovné opatrenia. celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - karanténa 18.5.2020

Národná rada SR v piatok schválila návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá umožní ľuďom prichádzajúcim zo zahraničia ísť do domácej izolácie namiesto štátneho karanténneho centra.

Pôjde o aplikáciu v mobilnom telefóne, ktorú si užívateľ pri príchode na Slovensko inštaluje. Použitie aplikácie bude dobrovoľné. V možnosti naďalej ostáva aj pobyt v štátnej karanténe, ak osobám napríklad podmienky v ich domácnostiach neumožňujú efektívnu izoláciu či bývajú s osobami, ktoré sú v rizikových skupinách, alebo nemajú smartfón. celý text

ostatné | 18. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
požiar

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
ODVOLÁVA
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto
od 19.5.2020 od 06:00 hod. celý text

ostatné | 18. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 6.5.2020 - zastupiteľstvá, pohrebné obrady

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 6. mája 2020 sa týka aj zasadaní zastupiteľstiev. Toto opatrenie súvisí s uvoľňovaním režimu organizovania schôdzí a zasadnutí štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy, ktorých sa bude môcť zúčastniť aj verejnosť. celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
hurá do knižnice

Obecná knižnica v Zákopčí opäť otvorená

Vážení čitatelia a návštevníci knižnice,
od pondelka 11.5.2020 je Obecná knižnica v Zákopčí opäť OTVORENÁ.
Treba však dodržiavať hygienické opatrenia, nariadené Úradom verejného zdravotníctva SR. celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Nové opatrenia ÚVZ SR s účinnosťou od 6.5.2020

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal nové Opatrenie č. OLP/3796/2020 s účinnosťou od 6. mája 2020 do odvolania, ktorým v nadväznosti na Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2731/2020 zo dňa 23. marca 2020 o zákaze organizovania a usporadúvania hromadných podujatí vyňal zo zákazu aj sobášne obrady vrátane civilných pri dodržaní určených podmienok na matričných úradoch s preferenciou vykonávania sobášnych obradov v exteriéroch. celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia 30.4.2020

Všetkým osobám, ktoré od 1. mája 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 a následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti. celý text

ostatné | 5. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Zmena úradných hodín na OÚ od pondelka 4.5.2020

Od pondelka 4.5.2020 je Obecný úrad v Zákopčí otvorený podľa bežných otváracích hodín. Upozorňujeme občanov, aby počas mimoriadnej situácie chodili na Obecný úrad vybavovať veci iba v nevyhnutnom prípade!!!
Platby daní a poplatkov nie sú v tomto období nevyhnutné!!!
Stavebný úrad bude mať úradné hodiny v utorok.
Pri vstupe do budovy použite ochranné rúško. celý text

ostatné | 4. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
mobil_sms

Zasielanie oznamov vyhlásených v obecnom rozhlase formou SMS

Získajte aktuálne oznamy, ktoré boli vyhlásené v obecnom rozhlase priamo do mobilného telefónu formou SMS. celý text

ostatné | 4. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
obedy

Dovoz obedov zo školskej jedálne ZŠ Zákopčie

Školská jedáleň pri ZŠ Zákopčie zisťuje záujem občanov o dovoz obedov navarených v školskej kuchyni. Obedy by boli rozvážané obecným automobilom priamo nahláseným občanom pri dodržaní všetkých podmienok vydaných RÚVZ v súvislosti z COVID – 19. celý text

ostatné | 30. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR - prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport

Usmernenie č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.4.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport. celý text

ostatné | 27. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - Otvorenie prevádzok, režimové opatrenia

S účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem: celý text

ostatné | 22. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - Informácia o výnimke pre obecné zastupiteľstva

Informácia o výnimke pre obecné zastupiteľstvá.
Dňom 20. apríla 2020, vydal Úrad verejného zdravotníctva SR Opatrenie č. OLP/3354/2020, ktoré na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu za účasti zástupcu Združenia miesta a obcí Slovenska vyníma orgány územnej samosprávy zo zákazu zhromažďovania. celý text

ostatné | 22. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
pomáhame ľuďom

Pomoc pre živnostníkov a zamestnancov, ktorým poklesli tržby

Mimoriadna situácia, ktorá je zapríčinená pandémiou koronavírusu postihla aj našich drobných remeselníkov, živnostníkov ale aj ľudí, ktorí robili rôzne služby a zatvorením prevádzok stratili príjem. celý text

ostatné | 22. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
logo slovenská pošta

Zmena otváracích hodín na pošte v Zákopčí

Pošta v Zákopčí je od dnes (20. apríla 2020) otvorená podľa bežných otváracích hodín. celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Veľkoobjemový odpad 2020

Zber veľkoobjemového odpadu v obci

Dňa 12.5.2020 (utorok) sa v obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu.
(Chladničky, práčky, televízory, koberce …) celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 233 z 16. apríla 2020

Uznesenie vlády SR č. 233/2020 o rozšírení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti u ďalších držiteľov povolenia na prevádzkovanie zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády SR č. 114 z 15. marca 2020. celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Oznam o zápise detí do MŠ pre školský rok 2020/2021

Riaditeľka MŠ Zákopčie č. 888, po dohode so zriaďovateľom obce Zákopčie a v súlade s platnou legislatívou, určuje zápis detí pre školský rok 2020/2021nasledovne:
Termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:
od 30. apríla do 31. mája 2020, elektronickou formou. celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Skládky odpadu v našej obci

Vážení občania, radi by sme Vás požiadali o spoluprácu pri odhaľovaní pôvodcov divokých skládok, ktoré sa dlhodobo tvoria pri zberných miestach v našej obci (u Rulcov, u Balalov, u Polievkov, u Novákov, u Holých ....). celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Uznesenie vlády SR č. 207 zo 6. apríla 2020

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 207/2020 bolo na území Slovenskej republiky vyhlásené rozšírenie NÚDZOVÉHO STAVU, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 08. apríla 2020 00:00 hod. do 13. apríla 2020 23:59. celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Osvedčovanie podpisov na Potvrdeniach o žití pre ČSSZ Praha počas mimoriadnej situácie v súvislosti s koranovírusom

ČSSZ si je vědoma, že v důsledku mimořádných opatření týkajících se koronavirové pandemie a vyhlášení nouzového stavu v ČR a v jiných státech došlo k utlumení řady služeb a někteří klienti bydlící v zahraničí, včetně Slovenské republiky, nejsou schopni aktuálně dodržet všechny podmínky a náležitosti vyžadované k prokázání podmínek nároku na výplatu důchodu tj. k prokázání skutečnosti, že jsou naživu. celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
seniori2

Seniori, sme tu pre Vás! Povedzme STOP podvodníkom

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. Tieto informácie sú predovšetkým určené pre zvýšenie bezpečnosti najrizikovejšej cieľovej skupiny – SENIOROV, avšak obsah letáku je prospešný aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva. celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - Uzatvorenie prevádzok, režimové opatrenia

S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti týchto prevádzok. celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 169 z 27. marca 2020

Rozšírenie núdzového stavu celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Koronavírus: NOVÁ SÉRIA mimoriadnych opatrení a všetky užitočné informácie

Žiadame vás, aby ste si detailne prečítali tento status a zdieľali ho medzi svojich všetkých priateľov, respektíve ho ukázali tým, ktorí nemajú účet na Facebooku. Chodí nám extrémne veľa súkromných správ, pričom nie je možné na všetky odpovedať. Je vysoká pravdepodobnosť, že odpoveď na vašu otázku nájdete v tomto statuse. celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Oznam pre zákonných zástupcov - MŠ

Uzatvorenie všetkých školských zariadení od 30.3.2020 až do odvolania.
Prevádzka MŠ bude prerušená až do odvolania. Dôvodom sú opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu. Posúvajú sa termíny zápisov. celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
seniori

Pozor na podvodníkov!

V súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu COVID - 19 Vás Ministerstvo vnútra SR Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra upozorňuje, že na území Slovenska boli zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch. celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

(piata aktualizácia)
1. Charakteristika ochorenia
Akútny respiračný syndróm spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridae, ktorý patrí medzi betakoronavírusy, kam sa zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERSCoV, ale vykazuje od nich genetickú odlišnosť. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, telesnou teplotou nad 38 °C, zápalom pľúc a v prípade komplikácií môže
skončiť úmrtím. Inkubačný čas je 2 až 14 dní. Koronavírus SARS-CoV-2 sa prenáša z človeka na človeka. celý text

ostatné | 20. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Rozšírenie NÚDZOVÉHO STAVU zo dňa 18.03.2020

Na základe uznesenia vlády SR č. 115 zo dňa 18.03.2020 bol dňa 19.03.2020 v čase 00:00 hod. na postihnutom území Slovenskej republiky vyhlásený rozšírený Núdzový stav. celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Karanténne opatrenia od 19.3.2020 od 6:00

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje "karanténne opatrenia" všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v SR, žijúcim na území SR nad 90 dní alebo zamestnaným na území SR, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7:00 vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje izolácia v domácom prostredí po dobu 14 dní. celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

ZMENA a doplnenie opatrení pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva SR dopĺňa a mení opatrenia pri ohrození verejného zdravia. celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

OZNAM pre občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia

Dôrazne žiadame všetkých občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia, aby dodržiavali spolu s rodinnými príslušníkmi karanténne opatrenia po dobu 14 dní. V opačnom prípade budú nahlásení polícii SR s uložením pokuty. celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Informácie ohľadom platenia daní a poplatkov

Žiadame obyvateľov, aby na platenie daní, TKO, nájomného a ostatných poplatkov využili bezhotovostné platby na účet:
SK76 5600 0000 0056 0102 5003. Hotovostné platby až do odvolania nebudú na OÚ prijímané. celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
nákup domov

OZNAM o zavedení donáškovej služby pre ohrozenú skupinu našich občanov

Od dnes t.j. 17.03.2020 bude obec Zákopčie zabezpečovať rozvoz nákupov potravín a hygienických potrieb pre ohrozenú skupinu našich občanov (dôchodcov, bezvládnych). Nahlásiť záujem o túto službu je možné v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 11:00 hod. na telefónnom čísle 0910271159. celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia a Usmernenie osôb s povinnosťou karantény

Úrad verejného zdravotníctva SR nariaďuje tieto opatrenia ohľadom izolácie v domácom prostredí na dobu 14 dní.
Ministerstvo vnútra SR vydáva Usmernenie o Umiestnení osôb s povinnosťou karantény, ktoré nemôžu byť umiestnené do domácej karantény. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal opatrenia o zákaze a obmedzení prevádzok a o ohrození verejného zdravia. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo odporúčanie pre samosprávu - obmedzenie stránkových hodín. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
vlakové spojenia

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK), v súlade s usmerneniami Ústredného krízového štábu mení grafikon

ZSSK mení grafikon a uľahčuje vrátenie cestovných dokladov. Už od 13. 03. 2020 sa pripravte na nasledujúce výrazné obmedzenia:
BRATISLAVA  – Na základe rozhodnutia vlády SR a Ústredného krízového štábu (ÚKŠ) Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v reakcii na aktuálnu krízovú situáciu a snahu zamedziť šírenie nového koronavírusu pripravuje kroky, ktoré sa v najbližších dňoch dotknú cestujúcich vo vnútroštátnej i v medzinárodnej preprave. Tie súvisia aj s viacerými nariadeniami a rozhodnutiami ÚKŠ. celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
autobusová doprava

Prázdninový režim v prímestskej autobusovej doprave na území Žilinského samosprávneho kraja

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky, vládou SR, s cieľom zabránenia šírenia koronavírusu, ktorá okrem iného rozhodla aj o zatvorení škôl a školských zariadení v celej SR, si Vás dovoľujeme informovať o zavedení prázdninového režimu v prímestskej autobusovej doprave v celom Žilinskom kraji, v trvaní dvoch týždňov, t. j. od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020. celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Uzatvorenie všetkých školských zariadení od pondelka 16.3.2020

Z dôvodu nebezpečenstva nákazy koronavírusom bude od pondelka 16.3.2020 do 27.3.2020 uzatvorená Základná škola a Materská škola v Zákopčí.
O ďalšom postupe budete informovaní priebežne. celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SR

Uznesenie vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky. celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
logo ZŠ Zákopčie

Usmernenie riaditeľky Základnej školy v Zákopčí

Riaditeľka Základnej školy v Zákopčí na základe usmernení MŠVVŠ SR č. 2 a č. 3 v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 vydáva toto usmernenie: celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

ZRUŠENÉ KONANIA spoločných verejných prerokovaní Správy o hodnotení "Inovácia vedenia V404 Varín - št. hranica SR/ČR

V súvislosti s opatreniami krízových štábov proti šíreniu koronavírusu vám v mene organizátorov, navrhovateľa a spracovateľa dokumentácie oznamujeme, že konanie spoločných verejných prerokovaní Správy o hodnotení "Inovácia vedenia V404 Varín - št. hranica SR/ČR, ktoré sa mali konať 12.3. o 16:00 na MsÚ Čadca (pre dotknuté obce okresu Čadca) a 13.3. o 11:00 na MsÚ Kysucké Nové Mesto (pre dotknuté obce okresu Kysucké Nové Mesto) a o 15:00 na OcÚ Varín (pre dotknuté obce okresu Žilina) je ZRUŠENÉ.
O náhradnom termíne Vás budeme informovať. celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Osoba, ktorej bola nariadená domáca izolácia, alebo izolácia v zdravotníckom zariadení je povinná počas celej doby karantény (14 dní) dodržiavať tieto usmernenia: celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Verejné vyhlášky, rozhodnutia - KORONAVÍRUS

Verejné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Verejná vyhláška a usmernenie - KORONAVÍRUS

Uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v Slovenskej republike. celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
preventívne opatrenia

Nové informácie a preventívne opatrenia - KORONAVÍRUS

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zverejnila ďalšie informácie týkajúce sa nákazy koronavírusom COVID-19.
Odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre verejnosť v súvislosti s preventívnymi opatreniami pri ochrane pred prenosom ochorenia. celý text

ostatné | 2. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 3
posledná