Obsah

Život v obci

Aktuality

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

plagát na deň detí 2019

Pozvánka na DEŇ DETÍ

Farnosť Zákopčie spolu s obcou Zákopčie
Vás srdečne pozývajú na
DEŇ DETÍ celý text

ostatné | 20. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
Plagát hody 2019

Pozvánka na Kopaničiarske hody 2019

Dňa 23. júna 2019 sa v našej obci uskutoční už 12. ročník Kopaničiarskych hodov.
celý text

ostatné | 15. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
logo

Odpočet elektrickej energie

Vážení občania,
Stredoslovenská distribúcia a.s. Vám oznamuje, že dňa 19. mája t.j. NEDEĽA v čase od 13:00 do 15:00 hodiny sa bude v našej obci, len osady KONTROVCI, REPČÍKOVCI a TUTKOVCI konať odpočet elektrickej energie pre všetkých dodávateľov.
celý text

ostatné | 14. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Deň rodiny 2019

Základná škola v spolupráci s Obcou Zákopčie a Dobrovoľným hasičským zborom Zákopčie – Tarabov usporiadala v nedeľu 12. mája podujatie „Deň rodiny“, v priestoroch kultúrneho domu u Tarabov. celý text

ostatné | 13. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
Plagát eKasa

Povinnosť online napojenia všetkých pokladníc na systém finančnej správy eKasa od 01.07.2019.

Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1.júla 2019.  Finančná správa v tejto súvislosti dáva do pozornosti nasledovný oznam: celý text

ostatné | 6. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
Právne poradenstvo

Právne poradenstvo

Advokát JUDr. Vladimír Duraj, ktorý zastupuje našu obec, bude každý prvý utorok v mesiaci poskytovať občanom zdarma právne poradenstvo. celý text

ostatné | 3. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
odvolanie času

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

ODVOLÁVA

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU celý text

ostatné | 30. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
logo

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

oznamujeme, celý text

ostatné | 24. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
Veľkoobjemový odpad

Zber veľkoobjemového odpadu

Dňa 14.5.2019 (utorok) sa v našej obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu. celý text

ostatné | 23. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
zápis

Oznam o zápise detí do materskej školy

Riaditeľka Materskej školy Zákopčie č. 888, po dohode so zriaďovateľom Obce Zákopčie a v súlade s platnou legislatívou, určuje zápis detí do materskej školy pre školský rok 2019/2020 nasledovne:
Termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie: celý text

ostatné | 4. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
voľby

Voľby prezidenta SR - 2. kolo

Výsledky volieb za obec Zákopčie celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
erb

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák.č. 282/2015.

Okresný úrad Žilina
Odbor výstavby a bytovej politiky
Oddelenie štátnej stavebnej správy
Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina


Žilina 26.3.2019 celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Čítanie rozprávky s pánom starostom

20. marec bol pre naše deti významným dňom. Pri príležitosti mesiaca knihy navštívil našu MŠ starosta obce p. Ján Slaninák, aby deťom prečítal rozprávky. celý text

ostatné | 22. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
#

XIV. ročník Halového päťboja

V Zákopčí dňa 16.3.2018 sa Základná škola stala dejiskom XIV. ročníka Halového päťboja žiakov od 8 do 16 rokov v hasičskom športe, na ktorom sa zúčastnilo 174 detí z štrnástich dobrovoľných hasičských zborov. Organizátormi súťaže boli Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie. celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Slovenská liga v behu na 60 m cez prekážky v hasičskom športe

Mladí hasiči z DHZ Zákopčie-Tarabov sa 16. marca 2019 v Banskej Bystrici zúčastnili úvodného 1. kola Slovenskej ligy v behu na 60 m cez prekážky v hasičskom športe. celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Starosta číta deťom

Dnes 18.03.2019 starosta obce Ján Slaninák v rámci marca mesiaca knihy bol v našej Základnej škole čítať deťom prvého až štvrtého ročníka knihu od spisovateľky Andrey Gregušovej „GRÉTA“. celý text

ostatné | 18. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Voľby prezidenta  SR 2019 - Zákopčie

Výsledky prezidentských volieb SR v Zákopčí

1. kolo – 16. marca 2019 celý text

ostatné | 18. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
euro voľby

Zverejnenie emailovej adresy pre voľby do Európskeho parlamentu 2019

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

obec@zakopcie.sk celý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Hlasovanie voličov do prenosnej volebnej schránky 1

Hlasovanie voličov do prenosnej volebnej schránky

Hlasovanie voličov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu v deň konania volieb dostaviť do volebnej miestnosti. celý text

ostatné | 11. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
odpad

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

V súlade s §4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Zákopčie predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z.z.): celý text

ostatné | 11. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Ples obce Zákopčie 2019

Ples obce Zákopčie sa konal v sobotu 2. marca 2019 v Kultúrnom dome u Tarabov. celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

I
Dátum a čas konania volieb

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h. celý text

ostatné | 4. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
voľby_EP

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 1. februára 2019

o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu celý text

ostatné | 4. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Uvítanie detí do života 2019

Obec Zákopčie opäť raz omladla, rozjasnila sa detským smiechom i plačom detí. Dňa 30. januára 2019 v spoločenskej miestnosti Obecnej knižnice ich prijal starosta obce Ján Slaninák. celý text

ostatné | 1. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
Vývoz komunálneho odpadu 1

Vývoz komunálneho odpadu

V čase vývozu komunálneho odpadu žiadame občanov, aby si popolnice pripravili ich k vývozu. celý text

ostatné | 7. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
knižnica

Ponuka služieb v knižnici a informačnom stredisku

Služby kultúrneho a informačného strediska: celý text

ostatné | 10. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Slávnostné otvorenie knižnice a informačného strediska

V stredu (5.12.2018) sa v našej obci uskutočnilo slávnostné otvorenie obecnej knižnice a informačno-kultúrneho strediska. celý text

ostatné | 7. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
voľby

Výsledky volieb do zastupiteľstva obce a starostu obce Zákopčie

Miestna volebná komisia v Zákopčí zverejňuje výsledky volieb v obci Zákopčie. celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
pes

Zmena zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti

Od 1. septembra 2018 vstupuje do platnosti novela zákona o veterinárnej starostlivosti, upravujúca trvalé značenie psov. Čipovanie – označenie psa mikročipom - je povinné. Majiteľ psa je povinný mať ho začipovaného.
Dočipovanie nateraz neoznačených psov sú povinní majitelia psov dať vykonať veterinárnemu lekárovi najneskôr do 31.10.2019. Po tomto termíne kontrolné orgány Štátnej veterinárnej správy môžu postihovať majiteľov zvierat pri zistení nedodržania zákona o značení spoločenských zvierat, teda hlavne psov. celý text

ostatné | 17. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Opatrenia pre obhospodarovateľov lesa

Okresný úrad Čadca - pozemkový a lesný odbor vydal toto rozhodnutie pre obhospodarovateľov lesa. celý text

ostatné | 5. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 3
posledná