Obsah

Život v obci

Aktuality

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

erb obce Zákopčie

Koronavírus: NOVÁ SÉRIA mimoriadnych opatrení a všetky užitočné informácie

Žiadame vás, aby ste si detailne prečítali tento status a zdieľali ho medzi svojich všetkých priateľov, respektíve ho ukázali tým, ktorí nemajú účet na Facebooku. Chodí nám extrémne veľa súkromných správ, pričom nie je možné na všetky odpovedať. Je vysoká pravdepodobnosť, že odpoveď na vašu otázku nájdete v tomto statuse. celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Oznam pre zákonných zástupcov - MŠ

Uzatvorenie všetkých školských zariadení od 30.3.2020 až do odvolania.
Prevádzka MŠ bude prerušená až do odvolania. Dôvodom sú opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu. Posúvajú sa termíny zápisov. celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
seniori

Pozor na podvodníkoch!

V súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu COVID - 19 Vás Ministerstvo vnútra SR Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra upozorňuje, že na území Slovenska boli zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch. celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
logo

Zmena otváracích hodín na pošte

Pošta v Zákopčí bude otvorená pre verejnosť každý deň v čase od 8:30 do 11:30 hod. celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
logo

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážený odberateľ,
v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme,
že v termíne od: 15.04.2020 07:30 do: 15.04.2020 16:30
bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
autobusová doprava

Nové opatrenia - mimoriadna zmena CP v prímestskej autobusovej doprave od 19.3.2020 - sobotný režim

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou SR, s cieľom zabránenia šírenia ochorenia COVID-19, Žilinský samosprávny kraj pristupuje k ďalším opatreniam, a to k ďalšej mimoriadnej zmene cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave, ktorú prevádzkujú dopravné spoločnosti Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. a ARRIVA Liorbus, a.s., Ružomberok.
S platnosťou od 19.3.2020 do odvolania (zatiaľ je predpoklad do 27.3.2020) budú spoje prímestskej autobusovej dopravy premávať ako v sobotu v celom Žilinskom kraji. (to znamená, že budú prevádzkované iba spoje, ktoré premávajú denne (čiže sú bez znamienka) a tie, ktoré premávajú v sobotu.).

celý text

ostatné | 20. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

(piata aktualizácia)
1. Charakteristika ochorenia
Akútny respiračný syndróm spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridae, ktorý patrí medzi betakoronavírusy, kam sa zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERSCoV, ale vykazuje od nich genetickú odlišnosť. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, telesnou teplotou nad 38 °C, zápalom pľúc a v prípade komplikácií môže
skončiť úmrtím. Inkubačný čas je 2 až 14 dní. Koronavírus SARS-CoV-2 sa prenáša z človeka na človeka. celý text

ostatné | 20. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Rozšírenie NÚDZOVÉHO STAVU zo dňa 18.03.2020

Na základe uznesenia vlády SR č. 115 zo dňa 18.03.2020 bol dňa 19.03.2020 v čase 00:00 hod. na postihnutom území Slovenskej republiky vyhlásený rozšírený Núdzový stav. celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Karanténne opatrenia od 19.3.2020 od 6:00

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje "karanténne opatrenia" všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v SR, žijúcim na území SR nad 90 dní alebo zamestnaným na území SR, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7:00 vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje izolácia v domácom prostredí po dobu 14 dní. celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

ZMENA a doplnenie opatrení pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva SR dopĺňa a mení opatrenia pri ohrození verejného zdravia. celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

OZNAM pre občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia

Dôrazne žiadame všetkých občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia, aby dodržiavali spolu s rodinnými príslušníkmi karanténne opatrenia po dobu 14 dní. V opačnom prípade budú nahlásení polícii SR s uložením pokuty. celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
nebezpečenstvo požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z, o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,
VYHLASUJE
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v územnom obvode okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto
od 17.03.2020 od 06:00 hod. - do odvolania. celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Informácie ohľadom platenia daní a poplatkov

Žiadame obyvateľov, aby na platenie daní, TKO, nájomného a ostatných poplatkov využili bezhotovostné platby na účet:
SK76 5600 0000 0056 0102 5003. Hotovostné platby až do odvolania nebudú na OÚ prijímané. celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
nákup domov

OZNAM o zavedení donáškovej služby pre ohrozenú skupinu našich občanov

Od dnes t.j. 17.03.2020 bude obec Zákopčie zabezpečovať rozvoz nákupov potravín a hygienických potrieb pre ohrozenú skupinu našich občanov (dôchodcov, bezvládnych). Nahlásiť záujem o túto službu je možné v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 11:00 hod. na telefónnom čísle 0910271159. celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia a Usmernenie osôb s povinnosťou karantény

Úrad verejného zdravotníctva SR nariaďuje tieto opatrenia ohľadom izolácie v domácom prostredí na dobu 14 dní.
Ministerstvo vnútra SR vydáva Usmernenie o Umiestnení osôb s povinnosťou karantény, ktoré nemôžu byť umiestnené do domácej karantény. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal opatrenia o zákaze a obmedzení prevádzok a o ohrození verejného zdravia. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo odporúčanie pre samosprávu - obmedzenie stránkových hodín. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
vlakové spojenia

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK), v súlade s usmerneniami Ústredného krízového štábu mení grafikon

ZSSK mení grafikon a uľahčuje vrátenie cestovných dokladov. Už od 13. 03. 2020 sa pripravte na nasledujúce výrazné obmedzenia:
BRATISLAVA  – Na základe rozhodnutia vlády SR a Ústredného krízového štábu (ÚKŠ) Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v reakcii na aktuálnu krízovú situáciu a snahu zamedziť šírenie nového koronavírusu pripravuje kroky, ktoré sa v najbližších dňoch dotknú cestujúcich vo vnútroštátnej i v medzinárodnej preprave. Tie súvisia aj s viacerými nariadeniami a rozhodnutiami ÚKŠ. celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Upozornenie pre občanov - Zmena úradných hodín

Upozorňujeme občanov, aby počas mimoriadnej situácie chodili na Obecný úrad vybavovať veci iba v nevyhnutnom prípade!!!
Platby daní a poplatkov nie sú v tomto období nevyhnutné!!!
Stavebný úrad bude mať úradné hodiny v pondelok. celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Uzatvorenie knižnice pre verejnosť

Vážení čitatelia a návštevníci knižnice,
z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu COVID-19
na území SR vydala Obec Zákopčie, zriaďovateľ knižnice, nariadenie, v zmysle ktorého bude Obecná knižnica v Zákopčí
v období od 13.3.2020 až do odvolania pre verejnosť ZATVORENÁ.
Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
autobusová doprava

Prázdninový režim v prímestskej autobusovej doprave na území Žilinského samosprávneho kraja

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky, vládou SR, s cieľom zabránenia šírenia koronavírusu, ktorá okrem iného rozhodla aj o zatvorení škôl a školských zariadení v celej SR, si Vás dovoľujeme informovať o zavedení prázdninového režimu v prímestskej autobusovej doprave v celom Žilinskom kraji, v trvaní dvoch týždňov, t. j. od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020. celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Uzatvorenie všetkých školských zariadení od pondelka 16.3.2020

Z dôvodu nebezpečenstva nákazy koronavírusom bude od pondelka 16.3.2020 do 27.3.2020 uzatvorená Základná škola a Materská škola v Zákopčí.
O ďalšom postupe budete informovaní priebežne. celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SR

Uznesenie vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky. celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
logo ZŠ Zákopčie

Usmernenie riaditeľky Základnej školy v Zákopčí

Riaditeľka Základnej školy v Zákopčí na základe usmernení MŠVVŠ SR č. 2 a č. 3 v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 vydáva toto usmernenie: celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

ZRUŠENÉ KONANIA spoločných verejných prerokovaní Správy o hodnotení "Inovácia vedenia V404 Varín - št. hranica SR/ČR

V súvislosti s opatreniami krízových štábov proti šíreniu koronavírusu vám v mene organizátorov, navrhovateľa a spracovateľa dokumentácie oznamujeme, že konanie spoločných verejných prerokovaní Správy o hodnotení "Inovácia vedenia V404 Varín - št. hranica SR/ČR, ktoré sa mali konať 12.3. o 16:00 na MsÚ Čadca (pre dotknuté obce okresu Čadca) a 13.3. o 11:00 na MsÚ Kysucké Nové Mesto (pre dotknuté obce okresu Kysucké Nové Mesto) a o 15:00 na OcÚ Varín (pre dotknuté obce okresu Žilina) je ZRUŠENÉ.
O náhradnom termíne Vás budeme informovať. celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Osoba, ktorej bola nariadená domáca izolácia, alebo izolácia v zdravotníckom zariadení je povinná počas celej doby karantény (14 dní) dodržiavať tieto usmernenia: celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
farský kostol v Zákopčí

Nariadenie o zákaze slávenia verejných bohoslužieb na Slovensku

Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Verejné vyhlášky, rozhodnutia - KORONAVÍRUS

Verejné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Verejná vyhláška a usmernenie - KORONAVÍRUS

Uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v Slovenskej republike. celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
logo TJ Slávia Zákopčie

Hlasovanie za projekt - Obnova zanedbaného športového areálu

Jeden z našich projektov zameraných na postupné skvalitnenie športovo-rekreačných podmienok zanedbaného športového areálu futbalového ihriska pri ZŠ v Zákopčí postúpil už do záverečného hlasovania - chceli by sme Vás preto úprimne poprosiť o Vašu podporu. celý text

ostatné | 4. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
pozvánka na prednášku - týždeň mozgu

Pozvánka na odbornú prednášku v rámci Týždňa mozgu

Pozývame Vás na prednášku, kde sa môžete naučiť, ako si zlepšiť svoju pamäť a poznávacie schopnosti. celý text

ostatné | 3. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
preventívne opatrenia

Nové informácie a preventívne opatrenia - KORONAVÍRUS

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zverejnila ďalšie informácie týkajúce sa nákazy koronavírusom COVID-19.
Odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre verejnosť v súvislosti s preventívnymi opatreniami pri ochrane pred prenosom ochorenia. celý text

ostatné | 2. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Spomienkové podujatie pri príležitosti 20. výročia tragickej smrti vdp. Jána Hlaváča

V nedeľu 1. marca 2020 sa uskutočnilo spomienkové podujatie pri príležitosti 20. výročia tragickej smrti vdp. Jána Hlaváča, ktorý pôsobil v našej obci od roku 1993, až do jeho tragickej smrti 1. marca 2000. celý text

ostatné | 2. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
logo ZŠ Zákopčie

Oznam o zápise detí do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2020/2021

Riaditeľka Základnej školy, Zákopčie č. 957
v súlade s legislatívou a VZN Obce Zákopčie č. 1/2018
o určení miesta a času
určuje
zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky – zápis detí do 1. ročníka ZŠ Zákopčie č. 957 na školský rok 2020/2021, ktorý sa bude konať v dňoch 6. apríla a 7. apríla 2020 v priestoroch ZŠ, v miestnostiach č.14 a č.15 v čase od 12,00 hod. do 17,00 hod. celý text

ostatné | 2. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

V súlade s §4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Zákopčie predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z.z.): celý text

ostatné | 26. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Kontajnery na šatstvo

Obec Zákopčie informuje občanov, že boli v našej obci zriadené zatiaľ dva kontajnery na obnosené šatstvo. Jeden kontajner je umiestnený u Flašíka vedľa obchodu MIŠMAX a druhý u Tarabov pri pohostinstve. celý text

ostatné | 24. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Oznámenie - Inovácia vedenia V404 Varín - Št. hranica SR/ČR

Mesto Čadca v spolupráci s mestom Krásno nad Kysucom, obcami Svrčinovec, Raková, Dunajov a Zákopčie a navrhovatel'om stavby - Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Bratislava
oznamuje, že
dňa 12. marca 2020 (štvrtok) o 16:00 hodine
v malej zasadačke MsÚ v Čadci (1. posch., č. 117)
sa bude v zmysle Zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie konať
spoločné verejné prerokovanie
Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti
„INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN – ŠT. HRANICA SR/ČR“. celý text

ostatné | 18. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
#

1. ročník Plesu obce Zákopčie 2020

V sobotu 15. februára 2020 sa Kultúrnom dome u Tarabov uskutočnil 1. ročník Plesu obce Zákopčie.
Počas príchodu privítal všetkých hostí starosta obce Zákopčie Ján Slaninák a ľudová hudba Kamenčan zo Zákamenného, ktorá vyplňovala svojím programom aj všetky prestávky počas plesu. celý text

ostatné | 17. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Prednáška o prvej pomoci pre žiakov ZŠ

Dňa 13. februára 2020 sa v Obecnej knižnici v Zákopčí uskutočnil workshop pre žiakov prvého stupňa základnej školy na tému „Prvá pomoc pre deti“, ktorú odprezentovali pracovníci Zdravotnej záchrannej služby, Bc. Pavlína Maráčková a Bc. Vladimír Sojka. celý text

ostatné | 13. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
výzva seniorom

Nepodceňujte používanie reflexných prvkov

Z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov a najmä seniorov na cestách v Žilinskom kraji, často aj s tragickými následkami, vyzývame občanov na dôležitosť, ba až nutnosť používania ochranných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti, v ranných a večerných hodinách. Ďalej zdôrazňujeme, aby ste kráčali po chodníkoch, a kde nie je vybudovaný, tak po správnom okraji cesty. Myslite na svoju bezpečnosť a chráňte svoj život. celý text

ostatné | 5. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Uvítanie detí do života 2020

V našej obci sa vo štvrtok 30. januára 2020 uskutočnilo slávnostné uvítanie detí do života. V roku 2019 sa do radov našich najmladších občanov zapísalo 21 detí. celý text

ostatné | 31. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Prednáška pre seniorov - Ako sa nestať obeťou podvodníkov

V utorok 28.1.2020 zorganizovala Jednota dôchodcov Slovenska v spolupráci s Mestskou políciou v Čadci prednášku zameranú na poskytnutie rád seniorom, na ktorej sa dozvedeli - ako sa nestať obeťou podvodníkov. celý text

ostatné | 29. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností EU SILC

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. celý text

ostatné | 27. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
logo JDS

Oznam pre členov Jednoty dôchodcov Slovenska

Dňa 13. februára 2020 o 14:00 hod. schôdza členov JDS v Obecnej knižnici u Fľašíka. celý text

ostatné | 21. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
podujatia v obci

Podujatia v našej obci

V mesiaci december 2019 a január 2020 sa v našej obci uskutočnilo niekoľko športových podujatí. celý text

ostatné | 10. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Vianočné posedenie členov Jednoty dôchodcov Slovenska

V priestoroch obecnej knižnice sa dňa 18.12.2019 uskutočnilo vianočné posedenie s malým občerstvením, ktoré usporiadala Jednota dôchodcov Slovenska v Zákopčí. celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Zakopčianske Vianoce 2019

V sobotu 14. decembra 2019 sa pred Obecnou knižnicou u Fľašíka konali Zakopčianske Vianoce. celý text

ostatné | 16. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Zmena poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 13.12.2019 pristúpila k zmene poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. celý text

ostatné | 16. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
zimná údržba

Zimná údržba miestnych komunikácií

Oznamujeme občanom, aby si svoje motorové vozidlá parkovali na svojich pozemkoch, dvoroch a nie na bočných a verejných komunikáciách, nakoľko začalo obdobie odhŕňania snehu. celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Verejný účet na pomoc ľuďom v Prešove

So zármutkom sme prijali informáciu o tragickej udalosti na prešovskom sídlisku v súvislosti s výbuchom plynu v bytovke. Je to situácia, ktorú iba veľmi ťažko spracujeme, ešte ťažšie sa s ňou dokážeme vysporiadať a vieme, ako veľmi silno zasiahla do osudov mnohých obyvateľov a ich rodín. celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
logo akademia ozbrojených síl

Príprava študentov na prijímacie skúšky a na vysokoškolské štúdium na slovenské a české vysoké školy a na Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

Cieľ, obsah a organizačné zabezpečenie prípravy
Záujemcovia o vysokoškolské štúdium môžu využiť informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši (nie sú v právnom vzťahu s Akadémiou OS), ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu študentov na vysokoškolské štúdium. Príprava prebieha v predmetoch matematika, fyzika, psychodiagnostické testy, Študent si môže vybrať, o ktoré predmety má záujem a v akom rozsahu. celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
Kvetinárstvo Hrčková

Zmena otváracích hodín - Kvetinárstvo Hrčková

V predajni kvetinárstva u Fľašíka 1043 bude zmena otváracích hodín. celý text

ostatné | 3. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Rekonštrukcia spoločenskej sály

Obec začala s rekonštrukciou spoločenskej sály v bývalej budove požiarnej zbrojnice u Fľašíka. Ako prvé sme vymenili okná. Na nové okná obec získala nenávratný finančný príspevok z ministerstva financií SR vo výške 5 000 €. celý text

ostatné | 22. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Zverejnenie e-mailovej adresy pre voľby do Národnej rady SR v roku 2020

Obec Zákopčie zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

obec@zakopcie.sk celý text

ostatné | 15. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Pietna spomienka na všetkých padlých vo vojnách (11.11.2019)

Členovia Jednoty dôchodcov Slovenska, ale aj žiaci ZŠ Zákopčie spolu s riaditeľkou Mgr. Gabrielou Plačkovou si o 11 hodine a 11 minúte, teda v čase, kedy bola oficiálne ukončená 1. svetová vojna, uctili pamiatku na tých, ktorí položili svoje životy v ozbrojených konfliktoch. celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Obec Zákopčie príjme učiteľku materskej školy na zástup PN do MŠ Zákopčie 888

Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 7. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Voľby do NR SR 2020

Informácia pre voliča - Voľby do Národnej rady SR

I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h. celý text

ostatné | 5. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Plagát - Nové knihy z FPU

Nové knihy vďaka FPU 2019

Fond na podporu umenia poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel, na vzdelávacie programy v oblasti umenia a kultúry. Jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry. Z verejných zdrojov prispieva aj na zariadenie a nákup kníh do knižníc. Zámerom nášho projektu bolo zviditeľniť knižnicu ako modernú fungujúcu inštitúciu s verejno-prospešnými službami. Pozdvihnúť význam knižnice, zvýšiť jej prestíž, poukázať na jej prospešnosť a získať podporu verejnosti, čo sa nám aj darí. Vďaka Fondu na podporu umenia sme mohli v roku 2019 nakúpiť 128 nových kníh za 1000 eur. celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Plagát - Výzva na predloženie návrhov na udelenie oceňovania

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2019 v Žilinskom kraji

Rada mládeže Žilinského kraja v 4. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť. celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Poznávajme históriu

Názov titulku je zároveň aj názvom medzinárodného česko-slovenského projektu, ktorý prebiehal na konci rokov 2018 a 2019 z Fondu malých projektov v rámci programu Interreg V-A. Ako napovedá názov, jeho hlavným cieľom bolo priblížiť účastníkom z oboch strán hraníc bohaté historické, kultúrne a prírodné dedičstvo našich krajov. celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Realizácia projektu v roku 2019

Sme veľmi radi že sa nám minulý týždeň podarilo dokončiť oplotenie pozemku v centre obce, ktorý bude do budúcna slúžiť ako oddychová zóna. Postupne budeme túto časť obce  zveľaďovať,  v jednej  časti sme už zrealizovali výsadbu zelene, pribudlo nám tam aj detské ihrisko. celý text

ostatné | 30. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Aktívny človek = Aktívna spoločnosť

Radi by sme sa pochválili ďalším prvkom v oddychovej zóne, ktorým je WORK OUT - PLAY FITNESS 1 – slúži na posilňovanie chrbtového a brušného svalstva. celý text

ostatné | 21. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Erb obce

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia,
môže požiadať o voľbu poštou a to na celý text

ostatné | 21. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Verejný priestor a verejná infraštruktúra pre rok 2019

Ako ste si možno všimli, začali sme v obci realizovať oddychovú zónu. Ako prvé sme vysadili 30ks stromov typu Javor globosa. Zakúpenie a výsadbu týchto drevín finančne podporil aj Žilinský samosprávny kraj v rámci výzvy: 3/2019 – podprogram „Verejný priestor a verejná infraštruktúra pre rok 2019“. celý text

ostatné | 16. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Naši jubilanti 2019

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a našich jubilantov, ktorí v tomto roku dovŕšili okrúhle jubileum 70, 80 a 90 rokov sa v KD u Tarabov konalo kultúrne vystúpenie Ľudovej hudby Capkovci zo Skalitého. celý text

ostatné | 14. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Návšteva seniorov v zariadeniach sociálnych služieb

Tak, ako po lete prichádza jeseň, tak aj v živote každého človeka mladosť pominie a vystrieda ju staroba. Pri príležitosti mesiaca „október mesiac úcty k starším“, navštívili starosta obce Ján Slaninák s pracovníčkou OÚ Zdeňkou Pikuliakovou zariadenia sociálnych služieb v Čadci na Horelici, Žarci a v Parku obyvateľov našej obce, ktorí sú umiestnení v týchto zariadeniach. celý text

ostatné | 10. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Vizualizácia oddychovej zóny

Oddychová zóna v obci Zákopčie

Obec Zákopčie chce touto cestou informovať občanov a návštevníkov obce o začatí realizovania nového zámeru vybudovania centrálnej oddychovej zóny v našej obci. Tento nový priestor bude slúžiť celej širokej verejnosti od malých deti až po seniorov. celý text

ostatné | 8. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
otvorenie zariadenia pre seniorov

Otvorenie nového zariadenia pre seniorov

Vážení občania,
starnutie a kvalita života počas neho sú témy, ktoré sa nás dotýkajú čím ďalej tým viac.
S pribúdajúcim vekom a predlžovaním priemernej vekovej krivky klesá kvalita života či už po fyzickej alebo psychickej stránke. V týchto životných situáciách, kedy sa samotný senior alebo jeho príbuzný rozhoduje ako ďalej, by sme radi podali pomocnú ruku a zabezpečili týmto našim občanom radostnú a plnohodnotnú starobu. celý text

ostatné | 24. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Nový školský rok 2019/2020 MŠ v Zákopčí s rozšírenými priestormi

Starosta obce Ján Slaninák spolu s Obecným zastupiteľstvom schválili zámer priestorového rozšírenia MŠ v Zákopčí. Hlavným dôvodom bolo vyhovieť požiadavkám rodičov o prijatie čo najväčšieho počtu detí a teda vyriešiť dlhšie pretrvávajúci problém. celý text

ostatné | 17. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
jednota dôchodcov slovenska

Schôdze Jednoty dôchodcov Slovenska

Členské schôdze Jednoty dôchodcov Slovenska budú každý mesiac, vždy 3. štvrtok v mesiaci v Obecnej knižnici Zákopčie. celý text

ostatné | 13. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Výstava k 75. výročiu SNP

V dňoch 5. a 6. septembra 2019 sa v Obecnej knižnici v Zákopčí konala výstava vojenských uniforiem, modelov lietadiel, tankov, fotografií a kníh spojená s prednáškou o histórii SNP, ktorú odprezentoval a poskytol predmety s vojenskou tématikou p. Ohrádka. celý text

ostatné | 9. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná