Obsah

Život v obci

Aktuality

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

erb obce Zákopčie

Výzva pre občanov - daň z nehnuteľností a poplatok za odpady

Obec Zákopčie vyzýva občanov, ktorí ešte nemajú uhradenú daň z nehnuteľností a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2020, aby si do konca roka tieto poplatky uhradili priamo na účet obce, alebo poštovou poukážkou, ktorá im bola zaslaná spolu s rozhodnutiami. celý text

ostatné | 23. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
u Holých 1

V obci sa rekonštruovali miestne komunikácie

V dňoch 14. až 16. novembra 2020 sa v obci uskutočnila čiastočná rekonštrukcia miestnych komunikácii a to konkrétne do osady Repčíkovci a časti obce u Holých.
Obec plánuje podľa starostu Jána Slanináka v rámci možnosti postupne každý rok vyčleniť finančné prostriedky na opravy ďalších úsekov v jednotlivých častiach obce.
celý text

ostatné | 23. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
opatrenia

Predĺženie núdzového stavu na obdobie 90 dní

Vláda schválila predĺženie núdzového stavu v súvislosti s pandémiou koronavírusu o ďalších 45 dní. celý text

ostatné | 13. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
informácia_koronavírus

TESTOVANIE V DRUHOM KOLE 7. - 8. NOVEMBRA – OTÁZKY A ODPOVEDE

Pri vychádzaní a pohybe v červených okresoch v termíne 9. – 14. novembra bude potrebný aktuálny test. V ostatných stačí negatívny výsledok potvrdený na certifikáte z testovania 29. októbra až 1. novembra. celý text

ostatné | 6. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
pomník nenarodeným deťom

Pomník nenarodeným deťom

Počas dní spomienok na našich zosnulých bol umiestnený pri kríži na novom cintoríne pomník nenarodeným deťom. Touto cestou by sme chceli poďakovať sponzorovi – „Kamenárstvo Slawomír Miroslaw Gruszecki“ od Kordišov za vyhotovenie tohto diela. celý text

ostatné | 6. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Uznesenie vlády SR č. 704 zo 4.11.2020 k rozšíreniu opatrení vyhláseného núdzového stavu

Vláda obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 9. novembra 2020 do 14. novembra 2020 v čase od 05:00 hod. do 1:00 hod. nasledujúceho dňa, toto obmedzenie sa nevzťahuje na: celý text

ostatné | 6. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
2. kolo testovania

OPRAVA časov testovania - V Zákopčí sa bude testovať na dvoch miestach

Druhé kolo celoplošného testovania obyvateľov Slovenska na COVID-19 sa uskutoční v sobotu 07.11.2020 a nedeľu 08.11.2020 v čase od 8:00 do 20:00 hod. Posledný odber v danom dni urobia zdravotníci už o 19:30 hod., aby stihli testy vyhodnotiť. celý text

ostatné | 5. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Potvrdenie o žití

Česká správa sociálního zabezpečení v Prahe oznamuje svojim klientom, že bude akceptovať zaslanie aj úradne neoverených potvrdení o žití. K potvrdeniu je v tom prípade nutné pripojiť krátke vyjadrenie svojej situácie, ktorá znemožňovala podpis overiť. (Napríklad: domáca karanténa, zákaz vychádzania a pod.) celý text

ostatné | 3. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
logo slovenská pošta

Pošta je v obmedzenom režime

V najbližších dňoch bude obmedzené doručovanie pošty v našej obci. Dnes bude pošta otvorená od 9:30 do 11:30 a od 12:00 do 15:00 hod. celý text

ostatné | 2. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Obnovenie prevádzky Materskej školy Zákopčie

Prevádzka Materskej školy Zákopčie č. 888 po súhlase zriaďovateľa bude obnovená od utorka 03.11.2020 v čase od 6,30 – do 15,30 hod.
Výchovno - vzdelávacia činnosť sa základe opatrení MŠVVaŠ SR bude realizovať v troch triedach, kde budú zabezpečené ucelené kolektívy detí.
Rušia sa zberné triedy v ktorých dochádza ku kontaktu detí z rozličných tried. celý text

ostatné | 30. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
zmena

Zmena režimu prevádzkovania spojov s platnosťou od 30.10.2020

Počas najbližších týždňov budú prímestské autobusy v Žilinskom kraji jazdiť v obmedzenom režime. Dôvodom sú mimoriadne prázdniny stanovené ministerstvom školstva ako i platný zákaz vychádzania v rámci "čiastočného lockdownu." celý text

ostatné | 29. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
opatrenia

Uznesenie vlády SR č. 693/2020 k obmedzeniu slobody pohybu a pobytu

Nové uznesenie vlády č. 693/2020 k obmedzeniu slobody pohybu a pobytu sa zakazuje vychádzať od 2. novembra 2020 do 8. novembra 2020 v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúceho dňa, toto obmedzenie sa nevzťahuje na: celý text

ostatné | 29. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
testovanie

V Zákopčí sa bude testovať na dvoch miestach

Prvé celoplošného testovanie obyvateľov Slovenska na COVID-19 sa uskutoční v sobotu 31.10.2020 a nedeľu 1.11.2020  v čase od 7:00 do 12:00 a od 13:00 do 22:00. Posledný výter v danom dni urobia zdravotníci už o 21.30, aby stihli testy vyhodnotiť. celý text

ostatné | 28. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
opatrenia

Obecný úrad je pre verejnosť zatvorený

Z dôvodu nových protiepidemiologických opatrení bude od 27. októbra 2020 do odvolania zatvorený pre verejnosť Obecný úrad v Zákopčí.
Napriek tomu, že bude obecný úrad pre verejnosť zatvorený, služby občanom bude naďalej poskytovať poštou, telefonicky a mailom. celý text

ostatné | 27. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
opatrenia

Zatvorená obecná knižnica

Milí čitatelia,
z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie Vám oznamujeme, že v zmysle Uznesenia vlády SR č. 678 z 22.10.2020 bude knižnica od 24.10.2020 do odvolania ZATVORENÁ.
V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať na webovej stránke knižnice.
Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 27. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
Október - Mesiac úcty k starším

Október - mesiac úcty k starším

Milé babičky, dedkovia, starí rodičia.
Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj. Čo však nezastaví a nespomalí je čas. Čas plynie ako rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom a my sa až v určitých chvíľach zastavíme. Tak, ako po lete prichádza jeseň, tak aj v živote každého človeka mladosť pominie a vystrieda ju staroba. Prichádza nenápadne, pomaly a nedá sa jej vyhnúť. Práve október je mesiac, v ktorom si uvedomujeme, aké vzácne poklady žijú v našej rodine a v našej obci. Sú to naši starí rodička, príbuzní, susedia a spoluobčania. Aj v tieto dni by sme mali upriamiť svoju pozornosť na jeseň života a prejaviť úctu tým skôr narodením. celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
obmedzenie pohybu

Obmedzenie pohybu od 24.10.2020 do 1.11.2020

Lockdown - zákaz vychádzania od 24. októbra do 1. novembra 2020
- od 2. stupňa dištančná výučba na školách
- od 24.10. do 1.11. zákaz vychádzania. Výnimky: v čase od 01:00 hod. do 05:00 hod., cesta na testovanie, cesta do zamestnania, doprovod detí do školy, najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť pre blízku osobu, hospodárske zvieratá, pobyt v prírode v okrese bydliska, venčenie zvierat do 100m od bydliska, pohreby, cesta na poštu, do banky, do poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu PH. celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
celoplošné testovanie

Informácie k celoplošnému testovaniu na COVID-19

Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa uskutoční od 30. októbra do 1. novembra 2020 a 6. až 8. novembra 2020, vždy od piatka do nedele. Celoplošné testovanie pomôže zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie vírusu, vďaka čomu získajú naši lekári čas a priestor na to, aby sa postarali o chorých. Tým, že sa prídeme otestovať, zistíme nielen svoj vlastný stav, ale teda pomôžeme ochrániť aj svojich blízkych a ľudí v širšom okolí. celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

OZNAMY - Materská škola Zákopčie

So súhlasom zriaďovateľa bude prevádzka MŠ zabezpečená od 29.10. do 30.10.2020 iba pre prihlásené deti.
Bežná prevádzka začne 02.11.2020 /v pondelok/. celý text

ostatné | 21. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Zámer odpredaja pozemkov a odpredaja časti obecného pozemku

Zámer odpredaja pozemkov KN-C 449/7 a 449/8 a časti parcely 449/2 p. Silvii Hrčkovej, bytom Zákopčie Stred 927, v k. ú. Zákopčie, ktoré sú vedené na LV č. 1122, vo vlastníctve obce Zákopčie, spôsobom hodným osobitného zreteľa podľa § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 19. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
opatrenia

Nové opatrenia ÚVZ SR - rúška, prevádzky

Od 15.10.2020 platia nové opatrenia ohľadom nosenia rúšok na verejnosti v exteriéroch a interiéroch a opatrenia pre prevádzky a zariadenia. celý text

ostatné | 16. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
povinná registrácia ošípaných

Oznam pre chovateľov: Povinná registrácia chovu ošípaných už od 1 ks

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca (ďalej len “RVPS ”) v zmysle § 16 ods. 1. a ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte AMO (afrického moru ošípaných) v okolitých krajinách a s tým súvisiace možné zavlečenie nákazy aj na územie SR je jedným z elementov v rámci aktivít a krokov týkajúcich sa pripravenosti na nákazu mať prehľad o súčasnom stave počtu chovov ošípaných. celý text

ostatné | 14. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
optika

Bezplatné meranie zraku

Dňa 19.10.2020 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava.
Môžete si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy.
Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pri obecnom úrade, v čase od 9:00 do 10:00 hod, v prípade záujmu aj dlhšie. celý text

ostatné | 14. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
logo_ posta

Oznam - Slovenská pošta v Zákopčí

Vo štvrtok (15.10.2020) bude pošta v Zákopčí otvorená až od 10:00 hod. celý text

ostatné | 14. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
opatrenia

Na Slovensku sa sprísnia protiepidemické opatrenia

O nových sprísnených opatreniach informovali členovia Ústredného krízového štábu po jeho zasadnutí v nedeľu 11. októbra.
Od štvrtka 15. októbra 2020 budú platiť tieto opatrenia: celý text

ostatné | 13. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Zmena úradných hodín na Obecnom úrade v Zákopčí

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na Slovensku sa od 12.10.2020 menia úradné hodiny až do odvolania. celý text

ostatné | 12. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
akadémia ozbrojených síl

Príprava študentov na prijímacie skúšky a na vysokoškolské štúdium na slovenské a české vysoké školy a na Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Cieľ, obsah a organizačné zabezpečenie prípravy
Záujemcovia o vysokoškolské štúdium môžu využiť informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši (nie sú v právnom vzťahu s Akadémiou OS), ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu študentov na vysokoškolské štúdium. Príprava prebieha v predmetoch matematika, fyzika, psychodiagnostické testy, Študent si môže vybrať, o ktoré predmety má záujem a v akom rozsahu. celý text

ostatné | 12. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
slávenie svätých omší

Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách

Dišpenz platí od 1. októbra 2020, až do odvolania. O udelení dišpenzu biskupi informovali svojich kňazov v diecézach. Kňazov zároveň požiadali, aby najmä veriacich, ktorí sú vo vyššej miere ohrození poprosili, nech uprednostnia sledovania bohoslužieb prostredníctvom médií či internetu. Ide najmä o ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď. celý text

ostatné | 5. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
opatrenia

Nové opatrenie pre prevádzky a organizovanie hromadných podujatí od 1.10.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal nové opatrenie pre prevádzky a organizovanie hromadných podujatí. Nové opatrenia sa týkajú aj samosprávnych orgánov. celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Núdzový stav na území SR a nové opatrenia ÚVZ SR

Na základe uznesenia vlády č. 587/2020, vláda SR vyhlasuje v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov dňom 1. októbra 2020 na postihnutom území Slovenskej republiky núdzový stav. celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
SODB

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Domy a byty sčítavali aj počas leta
Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. celý text

ostatné | 25. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo - 9.10.2020

Starosta obce Zákopčie
V Zákopčí 25.09.2020
POZVÁNKA

na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 09.10.2020 (piatok) o 13,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Zákopčí. celý text

ostatné | 25. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
opatrenia

Opatrenie ÚVZ SR pre vstup na územie SR účinné od 18.9.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje nové opatrenia pre osoby, ktoré vstúpia na územie SR platné od 18.9.2020. celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
Zakopecká 20-tka 2020

Zakopecká cezpoľná 20-tka 2020

V sobotu 12.9.2020 sa po druhýkrát uskutočnil beh amatérskych bežcov Zakopecká cezpoľná 20-tka 2020, ktorý organizovala za prísnych hygienických opatrení Obec Zákopčie, so štartom a cieľom v Zákopčí - Ústredí v celkovej dĺžke 20 700 m. Behu naprieč Zákopčím a jeho nádhernou prírodnou scenériou sa tento rok zúčastnilo celkovo 43 pretekárov. celý text

ostatné | 16. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
nosenie rúšok

Aktuálne opatrenia ÚVZ SR k noseniu rúšok

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou: celý text

ostatné | 16. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
Veľkoobjemový odpad 2020

Zber veľkoobjemového odpadu v obci

Dňa 29.9.2020 (utorok) sa v obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu.
(Chladničky, práčky, televízory, koberce …) celý text

ostatné | 16. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

ÚVZ zmena organizácie hromadných podujatí

ÚVZ SR vydal 9. septembra 2020 nové Opatrenie č. OLP/7092/2020, ktorým s účinnosťou od 10. septembra 2020 až do odvolania zakazuje právnickým osobám usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb. celý text

ostatné | 11. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Farský deň u Holešov 2020

V utorok 1. septembra sa konal v našej obci Farský deň.
Kvôli nepriaznivému počasiu sa neuskutočnila púť od kostola a program začal svätou omšou v kaplnke u Holešov, počas ktorej vystúpil náš spevácky zbor sv. Jána Krstiteľa a FS Svrčinka zo Svrčinovca. celý text

ostatné | 7. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Hasičská súťaž - Územné kolo DHZ a dorastu

Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie - Tarabov v spolupráci s Územnou organizáciou Dobrovoľnej požiarnej ochrany Čadca a s finančnou podporou Nadácie PONTIS zorganizovali v sobotu 5.9.2020, na futbalovom ihrisku v Zákopčí u Fľašíka, za prísnych hygienických opatrení, územné kolo DHZ a dorastu (disciplíny požiarny útok s vodou na nástrekové terče a štafeta 8x50 m - spôsobom cik-cak). celý text

ostatné | 7. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
odvolanie času ZNVP

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci v súlade s § 4 písm. b) a s §21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
O D V O L Á V A
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto
od 03. 09. 2020 od 06:00 hod. celý text

ostatné | 2. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Opatrenia ÚVZ SR s účinnosťou od 1.9.2020

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal nové opatrenia účinné od 1. septembra 2020 pre prevádzkovateľov zariadení, hromadné podujatia, pri vstupe na územie SR, pre zamestnávateľov a pre nosenie rúšok. celý text

ostatné | 31. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Nové opatrenia ÚVZ platné od 01.09.2020

Po zhodnotení epidemiologickej situácie nielen na území SR, ale aj v zahraničí sa Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a konzílium odborníkov rozhodlo od 1. septembra 2020 pristúpiť k nasledovným zmenám: celý text

ostatné | 28. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
robme dobré veci spolu

Robme dobré veci spolu

Nadácia pre podporu rodiny ŽSK žiada občanov o spoluprácu. Ak poznáte niektorých občanov obce, ktorí by potrebovali pomoc v náhlych ťažkých a tragických situáciách, prosím posuňte im túto informáciu. celý text

ostatné | 21. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Cestovné odporúčanie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19

Cestovné odporúčanie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je vydané v súlade s platnými opatreniami a odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č.: OLP/5455/2020, OLP/5761/2020 a s odporúčaniami konzília odborníkov zo dňa 13. augusta 2020. celý text

ostatné | 19. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
mobil

Nájdený mobilný telefón

Na obecný úrad bol doručený nájdený mobilný telefón značky SONY. Nálezca ho našiel u Rulcov medzi osadami Zbunov a Raščákov na lúke. Majiteľ si ho môže prísť vyzdvihnúť po identifikácii a zadaní hesla na obecný úrad ku pani Haluškovej. celý text

ostatné | 17. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

ÚVZ SR: Zasadalo odborné konzílium, od prvého septembra nás čakajú zmeny

Po zhodnotení epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí sa Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné konzílium rozhodli pristúpiť k nasledovným zmenám:
RIZIKOVÉ KRAJINY:
Do 1. septembra 2020 sa nebude meniť zoznam tzv. menej rizikových krajín. Vyšpecifikujú sa v nich však regióny, v ktorých sa v ostatnom období zhoršila epidemiologická situácia vo výskyte ochorenia COVID-19. Bude platiť odporúčanie zvážiť nevyhnutnosť cestovania do týchto regiónov. Rizikové regióny v menej rizikových krajinách budú v dohľadnom čase vyšpecifikované na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR.
Epidemiológovia v čase pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19 naďalej odporúčajú zvážiť nevyhnutnosť cestovania do zahraničia. celý text

ostatné | 17. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Čerpanie dovolenky na obecnom úrade

Vážení občania,
Obecný úrad v Zákopčí bude od 17. do 21.8.2020 fungovať v obmedzenom režime z dôvodu čerpania dovoleniek pracovníčok Z. Pikuliakovej, Ľ. Linetovej, D. Kolosovej.
Starosta obce Ján Slaninák nebude prítomný na úrade od 17.8. do 28.8.2020.
T. Halušková bude čerpať dovolenku od 24.8. do 31.8.2020.
Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 17. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Pracovná ponuka - asistent učiteľa

Obec Zákopčie, Stred 824, 023 11 Zákopčie
ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu Asistent učiteľa. celý text

ostatné | 12. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Možnosť využitia sálového priestoru v obecnej budove v Zákopčí u Fľašíka

Obec Zákopčie ponúka občanom a širokej verejnosti novo zrekonštruované priestory sály v obecnej budove u Fľašíka.
celý text

ostatné | 11. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
zakopecká 20-tka 2020

Zakopecká cezpoľná 20-tka 2020

Obec Zákopčie po úspešnom skúšobnom ročníku opäť poriada beh amatérskych bežcov Zakopecká cezpoľná 20-tka 2020.
Podujatie sa uskutoční v sobotu 12. septembra 2020 so štartom o 10.00 hod. v Zákopčí-Ústredí. celý text

ostatné | 10. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
osobnosť ŽSK

Nájdime osobnosť Žilinského kraja

Žilinský samosprávny kraj ocení významné osobnosti. Tipy na tohtoročných laureátov na najvyššie krajské ocenenie môže predkladať široká verejnosť do konca augusta do 31. augusta. celý text

ostatné | 31. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Oznámenie - Inovácia vedenia V404 Varín - Št. hranica SR/ČR

Mesto Čadca v spolupráci s mestom Krásno nad Kysucou, obcami Svrčinovec, Raková, Dunajov a Zákopčie a navrhovateľom stavby - Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Bratislava
o z n a m u j e , ž e
dňa 14. augusta 2020 (piatok) o 10:30 hodine
v Kultúrnom dome v Čadci (Matičné nám.)
sa bude v zmysle Zákona NR SR č.24 / 2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov konať
spoločné verejné prerokovanie
Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti
„INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN - ŠT. HRANICA SR/ČR“. celý text

ostatné | 29. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
koronavírus

Opakované usmernenia COVID-19

V snahe o elimináciu dôsledkov pandémie Vám dávame na vedomie usmernenia PhDr. Silvie Pekarčíkovej, MPH riaditeľky odboru zdravotníctva ŽSK k postupu pri COVID 19. Uvedené usmernenia obsahujú rady, odporúčania, kroky a postupy, ktoré umožnia rýchlejšie zorientovanie sa v pomoci pre obyvateľov, ktorí to najviac potrebujú. celý text

ostatné | 14. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
logo slovenská pošta

Pošta Zákopčie - oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť

S účinnosťou od 1.7.2020 bude na Pošte Zákopčie realizovaná zmena hodín pre verejnosť.
Dôvodom zmeny hodín pre verejnosť je zmena organizácie práce. celý text

ostatné | 2. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

ÚVZ vydal opatrenie k podnikateľským prevádzkam s účinnosťou od 1.7.2020

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal opatrenie, ktorý sa týka hygienických opatrení maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby. celý text

ostatné | 26. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
pes

Stratený pes

V časti obce u Kľukov sa našiel pes.
Majiteľ môže kontaktovať pána, u ktorého je v opatere, na tel. č.: 0907438957. celý text

ostatné | 25. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

K aktuálnej situácii v regióne úrad verejného zdravotníctva vydal nasledovné odporúčanie

Vzhľadom na súčasnú zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu zaznamenaním nárastu pozitívnych osôb na ochorenie COVID -19, miestne príslušný regionálny hygienik RÚVZ Čadca rozhodne v čase mimoriadnej situácie nedoporučuje konanie hromadných podujatí v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto. celý text

ostatné | 25. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Opatrenie ÚVZ k hraniciam, doplnenie bezpečných štátov s účinnosťou od 20.6.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal nové opatrenie k hraniciam resp. doplnil zoznam bezpečných štátov, opatrenie je účinné od 20. júna 2020. celý text

ostatné | 23. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Opatrenie ÚVZ vo vzťahu k prevádzkam a potravinám s účinnosťou od 20. júna 2020

Nové opatrenie ÚVZ vo vzťahu k prevádzkam a potravinám. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal nové Opatrenie č. OLP/5091/2020 a s účinnosťou od 20. júna 2020 vo vzťahu k prevádzkam a hygiene potravín. celý text

ostatné | 23. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR dňom 13.6.2020

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 12317/2020 zo dňa 10. júna 2020 núdzový stav vyhlásený na území Slovenskej republiky končí od dňa 14.6.2020, 00:00 hod.
celý text

ostatné | 15. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva k prevádzke zariadení účinné od 10.6.2020

Úrad verejného zdravotníctva SR prijal opatrenie k prevádzke zariadení pre deti, seniorov, vo vzťahu k maloobchodným predajniam a ďalšie, ktoré sa týkajú zabezpečenia kvality ovzdušia v budovách. celý text

ostatné | 10. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

VÝZVA na dôsledné dodržiavanie ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy - starostlivosť o poľnohospodársku pôdu

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, citujem:
„Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný
a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou, celý text

ostatné | 8. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Nové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva s platnosťou od 3.6.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnil 4. fázu opatrení pri ohrození verejného zdravia pre prevádzky s platnosťou od 03.06.2020. celý text

ostatné | 4. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
autobusová doprava

Špeciálny režim premávania autobusov od 01. júna 2020

Na základe rozhodnutia Žilinského samosprávneho kraja budú spoje prímestskej dopravy v Žilinskom regióne od 01. júna 2020 (pondelok) premávať v špeciálnom režime. V rámci špeciálneho režimu budú pridané ďalšie spoje, ktoré zabezpečia najmä prepravu žiakov do materských škôl a základných škôl. celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
deti

OBNOVENIE výchovno-vzdelávacieho procesu materskej školy

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu a rozhodnutia zriaďovateľa MŠ - obce Zákopčie OBNOVUJEME výchovno- vzdelávací proces materskej školy od 1. júna 2020 v upravenom režime:
- Prevádzka materskej školy bude od 6:30 – 15:30 hod.
- Výchovno - vzdelávacia činnosť NAHLÁSENÝCH DETÍ sa bude realizovať v 2 triedach – s maximálnym počtom 15 detí v skupine. celý text

ostatné | 29. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Oznámenie - Inovácia vedenia V404 Varín - Št. hranica SR/ČR - OPRAVA oznámenia

Mesto Čadca v spolupráci s mestom Krásno nad Kysucou, obcami Svrčinovec, Raková, Dunajov a Zákopčie a navrhovateľom stavby - Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Bratislava o z n a m u j e , ž e dňa 18. júna 2020 (štvrtok) o 10:00 hodine v Kultúrnom dome v Čadci (Matičné nám.) sa bude v zmysle Zákona NR SR č.24 / 2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie konať spoločné verejné prerokovanie
Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti
„INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN – ŠT. HRANICA SR/ČR“. celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR s účinnosťou k 26.5.2020

Všetkým osobám, ktoré sa k 26. máju 2020, 8:00 hod. nachádzajú z dôvodu prekročenia hraníc Slovenskej republiky v izolácii v zariadeniach určených štátom, sa nariaďuje zdržať sa v tejto izolácii na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 alebo preukázania sa aktivovanou mobilnou aplikáciou na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie podľa § 60a ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. (ďalej len mobilná aplikácia „eKaranténa“). celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 20.5.2020

Úrad verejného zdravotníctva SR v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike vydal s účinnosťou od 20. mája 2020 nasledovné opatrenia. celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - karanténa 18.5.2020

Národná rada SR v piatok schválila návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá umožní ľuďom prichádzajúcim zo zahraničia ísť do domácej izolácie namiesto štátneho karanténneho centra.

Pôjde o aplikáciu v mobilnom telefóne, ktorú si užívateľ pri príchode na Slovensko inštaluje. Použitie aplikácie bude dobrovoľné. V možnosti naďalej ostáva aj pobyt v štátnej karanténe, ak osobám napríklad podmienky v ich domácnostiach neumožňujú efektívnu izoláciu či bývajú s osobami, ktoré sú v rizikových skupinách, alebo nemajú smartfón. celý text

ostatné | 18. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 6.5.2020 - zastupiteľstvá, pohrebné obrady

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 6. mája 2020 sa týka aj zasadaní zastupiteľstiev. Toto opatrenie súvisí s uvoľňovaním režimu organizovania schôdzí a zasadnutí štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy, ktorých sa bude môcť zúčastniť aj verejnosť. celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 3
posledná