Obsah

Život v obci

Aktuality

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

#

Čítanie rozprávky s pánom starostom

20. marec bol pre naše deti významným dňom. Pri príležitosti mesiaca knihy navštívil našu MŠ starosta obce p. Ján Slaninák, aby deťom prečítal rozprávky. celý text

ostatné | 22. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
#

XIV. ročník Halového päťboja

V Zákopčí dňa 16.3.2018 sa Základná škola stala dejiskom XIV. ročníka Halového päťboja žiakov od 8 do 16 rokov v hasičskom športe, na ktorom sa zúčastnilo 174 detí z štrnástich dobrovoľných hasičských zborov. Organizátormi súťaže boli Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie. celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Slovenská liga v behu na 60 m cez prekážky v hasičskom športe

Mladí hasiči z DHZ Zákopčie-Tarabov sa 16. marca 2019 v Banskej Bystrici zúčastnili úvodného 1. kola Slovenskej ligy v behu na 60 m cez prekážky v hasičskom športe. celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Starosta číta deťom

Dnes 18.03.2019 starosta obce Ján Slaninák v rámci marca mesiaca knihy bol v našej Základnej škole čítať deťom prvého až štvrtého ročníka knihu od spisovateľky Andrey Gregušovej „GRÉTA“. celý text

ostatné | 18. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Voľby prezidenta  SR 2019 - Zákopčie

Výsledky prezidentských volieb SR v Zákopčí

1. kolo – 16. marca 2019 celý text

ostatné | 18. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
zápis detí do ZŠ

Zápis detí do základnej školy pre rok 2019/2020

Riaditeľka Základnej školy, Zákopčie č. 957
v súlade s legislatívou a VZN Obce Zákopčie č. 1/2018
o určení miesta a času určuje

zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky – zápis detí do 1. ročníka ZŠ Zákopčie č. 957 na školský rok 2019/2020, ktorý sa bude konať v dňoch 01. apríla a 2. apríla 2019 v priestoroch ZŠ, v miestnostiach č.14 a č.15 v čase od 12,00 hod. do 17,00 hod. celý text

ostatné | 13. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
euro voľby

Zverejnenie emailovej adresy pre voľby do Európskeho parlamentu 2019

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

obec@zakopcie.sk celý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Zápis detí do MŠ Zákopčie

Oznam o zápise detí do materskej školy Zákopčie

Riaditeľka Materskej školy Zákopčie č. 888, po dohode so zriaďovateľom Obce Zákopčie a v súlade s platnou legislatívou, určuje zápis detí do materskej školy pre školský rok 2019/2020 nasledovne:
Termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:
od 30. apríla – do 10. mája 2019, v čase od 10:30 – do 12:00 hod..
Miesto podávania žiadostí: Materská škola Zákopčie č. 888, 023 11 Zákopčie. celý text

ostatné | 11. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
logo

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, celý text

ostatné | 11. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
logo

Príprava uchádzačov na prijímacie skúšky na Akadémiu ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Termín prípravy je od 18. do 22. marca 2019

Záujemcovia o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl môžu využiť informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu stredoškolákov na prijímacie skúšky. Bližšie informácie poskytneme záujemcom, pokiaľ nás osobne navštívia v Liptovskom Mikuláši, alebo nám zatelefonujú na číslo 0905 622 170. Osobnú návštevu je potrebné predom nahlásiť. Je možné prísť aj v sobotu a nedeľu. Telefonicky zodpovieme na otázky denne v dobe od 10:00 do 24:00 hod., a to aj v sobotu a v nedeľu. celý text

ostatné | 11. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Hlasovanie voličov do prenosnej volebnej schránky 1

Hlasovanie voličov do prenosnej volebnej schránky

Hlasovanie voličov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu v deň konania volieb dostaviť do volebnej miestnosti. celý text

ostatné | 11. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
odpad

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

V súlade s §4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Zákopčie predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z.z.): celý text

ostatné | 11. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Ples obce Zákopčie 2019

Ples obce Zákopčie sa konal v sobotu 2. marca 2019 v Kultúrnom dome u Tarabov. celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

I
Dátum a čas konania volieb

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h. celý text

ostatné | 4. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
voľby_EP

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 1. februára 2019

o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu celý text

ostatné | 4. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Uvítanie detí do života 2019

Obec Zákopčie opäť raz omladla, rozjasnila sa detským smiechom i plačom detí. Dňa 30. januára 2019 v spoločenskej miestnosti Obecnej knižnice ich prijal starosta obce Ján Slaninák. celý text

ostatné | 1. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
voľby prezidenta

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

INFORMÁCIE PRE VOLIČA celý text

ostatné | 10. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Zimná údržba miestnych komunikácií 1

Zimná údržba miestnych komunikácií

Žiadame občanov, aby neparkovali svoje motorové vozidlá na obecných komunikáciách, chodníkoch a tiež na prístupových cestách do odľahlých osád. celý text

ostatné | 7. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Vývoz komunálneho odpadu 1

Vývoz komunálneho odpadu

V čase vývozu komunálneho odpadu žiadame občanov, aby si od popolníc odhádzali sneh a pripravili ich k vývozu. celý text

ostatné | 7. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
knižnica

Ponuka služieb v knižnici a informačnom stredisku

Služby kultúrneho a informačného strediska: celý text

ostatné | 10. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Slávnostné otvorenie knižnice a informačného strediska

V stredu (5.12.2018) sa v našej obci uskutočnilo slávnostné otvorenie obecnej knižnice a informačno-kultúrneho strediska. celý text

ostatné | 7. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
voľby

Výsledky volieb do zastupiteľstva obce a starostu obce Zákopčie

Miestna volebná komisia v Zákopčí zverejňuje výsledky volieb v obci Zákopčie. celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
pes

Zmena zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti

Od 1. septembra 2018 vstupuje do platnosti novela zákona o veterinárnej starostlivosti, upravujúca trvalé značenie psov. Čipovanie – označenie psa mikročipom - je povinné. Majiteľ psa je povinný mať ho začipovaného.
Dočipovanie nateraz neoznačených psov sú povinní majitelia psov dať vykonať veterinárnemu lekárovi najneskôr do 31.10.2019. Po tomto termíne kontrolné orgány Štátnej veterinárnej správy môžu postihovať majiteľov zvierat pri zistení nedodržania zákona o značení spoločenských zvierat, teda hlavne psov. celý text

ostatné | 17. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Opatrenia pre obhospodarovateľov lesa

Okresný úrad Čadca - pozemkový a lesný odbor vydal toto rozhodnutie pre obhospodarovateľov lesa. celý text

ostatné | 5. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Všeobecné informácie pre ohlasovne pobytu k zákonu č. 177/2018 Z. z.

Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). celý text

ostatné | 22. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Mimoriadna situácia v obci

V nedeľu popoludní 5.8.2018 sa obcou prehnala silná búrka s krúpami, ktorá spôsobila lokálnu povodeň. celý text

ostatné | 6. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Výzva pre občanov, resp. vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor
vyzýva občanov, resp. vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy na dôsledné dodržiavanie ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy – starostlivosť o poľnohospodársku pôdu. celý text

ostatné | 11. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznam pre nájomníkov hrobového miesta

Tí nájomníci, ktorým končí platnosť nájomného za hrobové miesta 31.12.2017, si prídu na Obecný úrad v Zákopčí (p. Kolosová) zaplatiť nájomné za hrobové miesto na ďalších 10 rokov. Tento poplatok je potrebné zaplatiť do 31.3.2018. celý text

ostatné | 23. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
Zrušenie mobilných telefónnych čísel 1

Zrušenie mobilných telefónnych čísel

Mobilné telefónne čísla na zamestnancov obecného úradu (Matrika, Správa dane, Ekonomické oddelenie, Personálne oddelenie) fungujú len do 28.2.2018.

Zamestnancov môžete kontaktovať cez pevnú linku. Čísla nájdete na stránke obce v Kontaktoch. celý text

ostatné | 15. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
separovaný odpad

Zmena pri separovanom odpade

Na žiadosť odberateľa separovaného odpadu - Združenie TKO Semeteš, n.o.
prechádzame z farebných vriec na transparentné.
Naďalej sa budú separovať 4 zložky: papier, sklo, plasty a kovy,
ale s tým, že všetky vrecia budú priesvitné, bez farebného rozlíšenia. celý text

ostatné | 9. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná