Obsah

Život v obci

Aktuality

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

erb obce Zákopčie

Zverejnenie e-mailovej adresy pre voľby do Národnej rady SR v roku 2020

Obec Zákopčie zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

obec@zakopcie.sk celý text

ostatné | 15. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Pietna spomienka na všetkých padlých vo vojnách (11.11.2019)

Členovia Jednoty dôchodcov Slovenska, ale aj žiaci ZŠ Zákopčie spolu s riaditeľkou Mgr. Gabrielou Plačkovou si o 11 hodine a 11 minúte, teda v čase, kedy bola oficiálne ukončená 1. svetová vojna, uctili pamiatku na tých, ktorí položili svoje životy v ozbrojených konfliktoch. celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
logo_stredoslovenská_distribučná

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

Vážený odberateľ,
v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme,
že v termíne od:
04.12.2019 7:30 do 4.12.2019 14:30
bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. celý text

ostatné | 8. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
erb obce Zákopčie

Obec Zákopčie príjme učiteľku materskej školy na zástup PN do MŠ Zákopčie 888

Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 7. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
logo akadémie ozbrojených síl

Informácia ohľadom prípravy konania otvorených dverí a prípravy na prijímacie skúšky na Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši v akademickom roku 2020/2021

Deň otvorených dverí na Akadémii ozbrojených síl.
Oznamujeme uchádzačom o vysokoškolské štúdium, že rektorát pripravuje na Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši Deň otvorených dverí s týmto programom: 1/ Zahájenie v aule AOS o 9.30 hod., 2/ Oboznámenie s podmienkami prijatia na štúdium, 3/ Ukážka vojenského výcviku a zbraní, 4/ predstavenie študijných programov a zbraní, 5/ Ukážka priestorov Akadémie, 6/ Ukončenie o 13.00 hod.    celý text

ostatné | 7. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Voľby do NR SR 2020

Informácia pre voliča - Voľby do Národnej rady SR

I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h. celý text

ostatné | 5. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Šachový Holeštiakov memoriál 2019

Pozvánka na šachový Holeštiakov memoriál 2019

Kysucká šachová škola, VZLET Čadca, Matica slovenská Čadca
Vás pozývajú na 4. ročník turnaja
Šachový
HOLEŠTIAKOV MEMORIÁL
žijeme ŠACHOM aj cez Vianoce celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Plagát - Nové knihy z FPU

Nové knihy vďaka FPU 2019

Fond na podporu umenia poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel, na vzdelávacie programy v oblasti umenia a kultúry. Jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry. Z verejných zdrojov prispieva aj na zariadenie a nákup kníh do knižníc. Zámerom nášho projektu bolo zviditeľniť knižnicu ako modernú fungujúcu inštitúciu s verejno-prospešnými službami. Pozdvihnúť význam knižnice, zvýšiť jej prestíž, poukázať na jej prospešnosť a získať podporu verejnosti, čo sa nám aj darí. Vďaka Fondu na podporu umenia sme mohli v roku 2019 nakúpiť 128 nových kníh za 1000 eur. celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Plagát - Výzva na predloženie návrhov na udelenie oceňovania

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2019 v Žilinskom kraji

Rada mládeže Žilinského kraja v 4. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť. celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
logo JDS

Oznam pre členov Jednoty dôchodcov Slovenska

november – akcie
11.11.2019 o 11 hodine a 11 minúte – spomienka na všetkých padlých vo vojnách pri pamätníku padlých pri kostole, červené maky, prípadne iné červené kvety
21.11.2019 o 16.00 hodine stretnutie dôchodcov v priestoroch knižnice u Fľašíka celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Poznávajme históriu

Názov titulku je zároveň aj názvom medzinárodného česko-slovenského projektu, ktorý prebiehal na konci rokov 2018 a 2019 z Fondu malých projektov v rámci programu Interreg V-A. Ako napovedá názov, jeho hlavným cieľom bolo priblížiť účastníkom z oboch strán hraníc bohaté historické, kultúrne a prírodné dedičstvo našich krajov. celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Realizácia projektu v roku 2019

Sme veľmi radi že sa nám minulý týždeň podarilo dokončiť oplotenie pozemku v centre obce, ktorý bude do budúcna slúžiť ako oddychová zóna. Postupne budeme túto časť obce  zveľaďovať,  v jednej  časti sme už zrealizovali výsadbu zelene, pribudlo nám tam aj detské ihrisko. celý text

ostatné | 30. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Aktívny človek = Aktívna spoločnosť

Radi by sme sa pochválili ďalším prvkom v oddychovej zóne, ktorým je WORK OUT - PLAY FITNESS 1 – slúži na posilňovanie chrbtového a brušného svalstva. celý text

ostatné | 21. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Erb obce

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia,
môže požiadať o voľbu poštou a to na celý text

ostatné | 21. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Verejný priestor a verejná infraštruktúra pre rok 2019

Ako ste si možno všimli, začali sme v obci realizovať oddychovú zónu. Ako prvé sme vysadili 30ks stromov typu Javor globosa. Zakúpenie a výsadbu týchto drevín finančne podporil aj Žilinský samosprávny kraj v rámci výzvy: 3/2019 – podprogram „Verejný priestor a verejná infraštruktúra pre rok 2019“. celý text

ostatné | 16. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Naši jubilanti 2019

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a našich jubilantov, ktorí v tomto roku dovŕšili okrúhle jubileum 70, 80 a 90 rokov sa v KD u Tarabov konalo kultúrne vystúpenie Ľudovej hudby Capkovci zo Skalitého. celý text

ostatné | 14. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Návšteva seniorov v zariadeniach sociálnych služieb

Tak, ako po lete prichádza jeseň, tak aj v živote každého človeka mladosť pominie a vystrieda ju staroba. Pri príležitosti mesiaca „október mesiac úcty k starším“, navštívili starosta obce Ján Slaninák s pracovníčkou OÚ Zdeňkou Pikuliakovou zariadenia sociálnych služieb v Čadci na Horelici, Žarci a v Parku obyvateľov našej obce, ktorí sú umiestnení v týchto zariadeniach. celý text

ostatné | 10. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Vizualizácia oddychovej zóny

Oddychová zóna v obci Zákopčie

Obec Zákopčie chce touto cestou informovať občanov a návštevníkov obce o začatí realizovania nového zámeru vybudovania centrálnej oddychovej zóny v našej obci. Tento nový priestor bude slúžiť celej širokej verejnosti od malých deti až po seniorov. celý text

ostatné | 8. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
otvorenie zariadenia pre seniorov

Otvorenie nového zariadenia pre seniorov

Vážení občania,
starnutie a kvalita života počas neho sú témy, ktoré sa nás dotýkajú čím ďalej tým viac.
S pribúdajúcim vekom a predlžovaním priemernej vekovej krivky klesá kvalita života či už po fyzickej alebo psychickej stránke. V týchto životných situáciách, kedy sa samotný senior alebo jeho príbuzný rozhoduje ako ďalej, by sme radi podali pomocnú ruku a zabezpečili týmto našim občanom radostnú a plnohodnotnú starobu. celý text

ostatné | 24. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Nový školský rok 2019/2020 MŠ v Zákopčí s rozšírenými priestormi

Starosta obce Ján Slaninák spolu s Obecným zastupiteľstvom schválili zámer priestorového rozšírenia MŠ v Zákopčí. Hlavným dôvodom bolo vyhovieť požiadavkám rodičov o prijatie čo najväčšieho počtu detí a teda vyriešiť dlhšie pretrvávajúci problém. celý text

ostatné | 17. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
jednota dôchodcov slovenska

Schôdze Jednoty dôchodcov Slovenska

Členské schôdze Jednoty dôchodcov Slovenska budú každý mesiac, vždy 3. štvrtok v mesiaci v Obecnej knižnici Zákopčie. celý text

ostatné | 13. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Výstava k 75. výročiu SNP

V dňoch 5. a 6. septembra 2019 sa v Obecnej knižnici v Zákopčí konala výstava vojenských uniforiem, modelov lietadiel, tankov, fotografií a kníh spojená s prednáškou o histórii SNP, ktorú odprezentoval a poskytol predmety s vojenskou tématikou p. Ohrádka. celý text

ostatné | 9. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Nultý ročník Zakopeckej cezpoľnej 20- tky

V sobotu 7. septembra 2019 sa uskutočnil nultý ročník amatérskeho behu Zakopecká cezpoľná 20-tka v celkovej dĺžke 20 700 m, ktorý organizovala Obec Zákopčie. Behu sa zúčastnilo 40 pretekárov. celý text

ostatné | 9. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
obec Zákopčie

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Čadci v súlade s § 4 písm. b) a s §21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
O D V O L Á V A
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto
od 09. 09. 2019 od 06:00 hod.

celý text

ostatné | 6. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Farský deň 2019

V sobotu 17. augusta 2019 sa v našej obci konal Farský deň. Začiatok bol pri farskom kostole v Zákopčí, odkiaľ sa putovalo ku kaplnke u Holešov. celý text

ostatné | 26. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
mobil_sms

Zasielanie oznamov vyhlásených v obecnom rozhlase formou SMS

Získajte aktuálne oznamy, ktoré boli vyhlásené v obecnom rozhlase priamo do mobilného telefónu formou SMS. celý text

ostatné | 16. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Kysucké 60-tky

V nedeľu 7. júla 2019 sa na futbalovom ihrisku u Flašíka uskutočnilo 3. kolo slovenskej ligy v behu na 60 m cez prekážky mladých hasičov - Kysucké 60-tky, ktoré organizovala Základná škola Zákopčie, Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie - Tarabov s podporou Nádacie Kia Motors Slovakia. celý text

ostatné | 8. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Kopaničiarske hody 2019

Opäť máme za sebou úspešný, tento rok už 12. ročník Kopaničiarskych hodov v Zákopčí. celý text

ostatné | 24. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Ľudoví remeselníci v Zákopčí

V Zákopčí sa 19. a 20.6.2019 roztrhlo vrece s ľudovými remeselníkmi. Počas podujatia s názvom „Zachovávanie tradície ľudového remesla“ mali možnosť všetci si vyskúšať svoju zručnosť pri práci s drevom, hlinou a drôtom. celý text

ostatné | 21. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
pes

Upozornenie pre majiteľov psov

Na základe opakujúcich sa sťažností od občanov na voľný pohyb psov v našej obci, žiadame majiteľov a držiteľov psov, aby si zabezpečili psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im voľný pohyb po obci. celý text

ostatné | 4. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 3
posledná