Obsah

Aktivity v spolupráci so ZŠ

Vo štvrtok 6.6.2019 sa naše deti zúčastnili na divadelnom predstavení v ZŠ „Zlatá priadka“, v podaní žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ.
Po predstavení nasledovali hry na multifunkčnom ihrisku.