Menu
Obec Zákopčie
obecZákopčie

VZN obce

2023

VZN č. 3/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Zákopčie

VZN č.3_2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Zákopčie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 254,98 kB
Stiahnuté: 41×
Vložené: 14. 4. 2023

VZN č. 2/2023 o podmienkach prideľovania nájomných bytov postavených s podporou štátu

VZN_c_2_2023_o_podmienkach_pridelovania_najomnych_bytov_postavenych_s_podporou_statu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 338,72 kB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 14. 4. 2023

VZN č. 1/2023 o spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch a finančnej zábezpeky za užívanie bytu

VZN_c_1_2023_o_sposobe_vypoctu_ najomneho_v_najomnych_bytoch_postavenych_s_podporou_statu_v_obci_Zakopcie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 513,47 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 15. 3. 2023

2022

VZN č. 1/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN_1_2022 o miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 410,19 kB
Stiahnuté: 94×
Vložené: 16. 12. 2022

VZN č. 2/2022 o dani z nehnuteľnosti

VZN_c_2_2022_o_dani_z_nehnutelnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 642,76 kB
Stiahnuté: 78×
Vložené: 16. 12. 2022

VZN č. 3/2022 o miestnych daniach

VZN_c_3_2022_o_miestnych_daniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 461,59 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 16. 12. 2022

VZN č. 4/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Zákopčie

VZN_c_4_2022_o_vyske_prispevku_na_ciastocnu_uhradu_vydavkov_v_skolach_a_skolskych_zariadeniach_zriadenych_obcou_Zakopcie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 845,21 kB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 16. 12. 2022

Dodatok č. 1/2022 k VZN č. 1/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Zákopčie

dodatok_c_1_k_VZN_1_2020_prevadzkovy_poriadok_pohrebisko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 649,25 kB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 16. 12. 2022

Dodatok č. 3/2022 k VZN č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia na území obce Zákopčie

dodatok_c_3_k_VZN_1_2012_o_urceni_vysky_dotacie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 427,23 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 16. 12. 2022

Dodatok č. 2/2022 k VZN č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia

dodatok__2_2022_k_VZN_1_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,16 kB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 27. 9. 2022

Dodatok č. 1/2022 k VZN č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia

dodatok_c__1_2022_k_VZN_1_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,34 kB
Stiahnuté: 57×
Vložené: 21. 6. 2022

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Zákopčie

Dodatok č.2 k VZN obce Zákopčie č. 03_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 317 kB
Stiahnuté: 77×
Vložené: 16. 3. 2022

2021

Dodatok č. 1/2021 k VZN č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia

dodatok_c_1_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,41 kB
Stiahnuté: 75×
Vložené: 17. 12. 2021

2020

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zákopčie

Dodatok_c_1_k_VZN_c_1_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 684,84 kB
Stiahnuté: 158×
Vložené: 11. 1. 2021

Dodatok č. 2/2020 k VZN č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia

dodatok_c_2_2020_k_VZN_1_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,1 kB
Stiahnuté: 142×
Vložené: 7. 1. 2021

Dodatok č. 3/2020 k VZN č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia

dodatok_3_2020_k_vzn_1_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,77 kB
Stiahnuté: 154×
Vložené: 7. 1. 2021

VZN č. 3/2020 - Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach

VZN_3_2020_Vyska_prispevku_na_ciastočnu_uhradu_vydavkov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,1 kB
Stiahnuté: 217×
Vložené: 21. 7. 2020

VZN č. 2/2020 - Ochranné pásmo pohrebísk

VZN 2_2020 - Ochranne_pasmo_pohrebisk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 646,09 kB
Stiahnuté: 154×
Vložené: 21. 7. 2020

VZN č. 1/2020 - Prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN 1_2020 - Prevadzkovy_poriadok_pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 685,24 kB
Stiahnuté: 159×
Vložené: 21. 7. 2020

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a škol. zariadeniach

dodatok 12020 k vzn 32020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 156,29 kB
Stiahnuté: 172×
Vložené: 7. 1. 2021

Dodatok č. 1/2020 k VZN č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia

dodatok_c_1_2020_k_VZN_1_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 75,3 kB
Stiahnuté: 224×
Vložené: 5. 2. 2020

2019

Dodatok č. 3/2019 k VZN č. 1/2012 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy pre MŠ a školské zariadenia

dodatok_c_3_k_VZN_1_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,32 kB
Stiahnuté: 174×
Vložené: 18. 12. 2019

Dodatok č. 2/2019 k VZN č. 1/2012 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy pre MŠ a školské zariadenia

dodatok_c_2_2019_k_vzn_1_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,04 kB
Stiahnuté: 170×
Vložené: 6. 12. 2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a škol. zariadeniach

dodatok_1_VZN_1_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 699,39 kB
Stiahnuté: 194×
Vložené: 2. 10. 2019

VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN_o_odpadoch_2_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,91 kB
Stiahnuté: 223×
Vložené: 16. 12. 2019

Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenie

Dodatok_1_2019_k_VZN_1_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 310,93 kB
Stiahnuté: 265×
Vložené: 29. 1. 2019

VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a škol. zariadeniach

VZN_1_2019_OBEC_ZAKOPCIE.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 667,88 kB
Stiahnuté: 281×
Vložené: 18. 6. 2019

2018

Dodatok č. 1 k VZN o hospodárení s majetkom obce

Dodatok_k_VZN_o_hospodareni_s_majetkom_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,06 kB
Stiahnuté: 399×
Vložené: 22. 6. 2018

VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej škol. dochádzky

VZN_o_urceni_miesta_a_casu_zapisu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,63 kB
Stiahnuté: 383×
Vložené: 21. 3. 2018

Dodatok č. 6 k VZN č. 9/2009

Dodatok_c_6_k_VZN_c_9_2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 101,7 kB
Stiahnuté: 344×
Vložené: 26. 9. 2018

Dodatok č. 1/2018 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa

dodatok_k_VZN_o_urceni_vysky_dotacie_na_prevadzku_a_mzdy_na_dieta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,28 kB
Stiahnuté: 380×
Vložené: 22. 6. 2018

VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

VZN_o_eGovernmente.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 116,43 kB
Stiahnuté: 400×
Vložené: 21. 3. 2018

Dodatok č. 5 k VZN č. 9/2009 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a škol. zariadeniach

Dodatok c. 5 k VZN c. 9_2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,73 kB
Stiahnuté: 393×
Vložené: 21. 3. 2018

Dodatok č. 1 k zásadam odmeňovania poslancov

Dodatok_k_zasadam_odmenovania_poslancov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 90,27 kB
Stiahnuté: 431×
Vložené: 22. 6. 2018

2017

Príloha č. 1 pre rok 2018 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku škol. zariadení

priloha1_vyska_dotacie_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 190,49 kB
Stiahnuté: 978×
Vložené: 9. 1. 2018

Príloha č. 1 pre rok 2017 - dodatok č. 1 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku škol. zariadení

priloha1_dodatok_vyska_dotacie_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,28 kB
Stiahnuté: 1,137×
Vložené: 9. 1. 2018

2016

Príloha č. 1 pre rok 2017 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škol. zariadení

vyska_dotacie_skol_zariadenia_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,79 kB
Stiahnuté: 848×
Vložené: 9. 1. 2018

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN_o_nakladani_s_odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,59 kB
Stiahnuté: 993×
Vložené: 9. 1. 2018

2015

Dodatok č. 1 k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dodatok_vzn_odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 329,03 kB
Stiahnuté: 315×
Vložené: 14. 12. 2015

Príloha č. 1 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na žiaka

priloha_vzn_prevadzka_skola.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 200,21 kB
Stiahnuté: 299×
Vložené: 14. 12. 2015

VZN č. 2/2015 o umiestňovanie volebných plagátov

vzn_umiestnovanie_plagatov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,95 kB
Stiahnuté: 310×
Vložené: 3. 12. 2015

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou

VZN_o_sposobe_nahradneho_zasobovania_vodou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,64 kB
Stiahnuté: 287×
Vložené: 1. 4. 2015

2014

Príloha k VZN o určení výšky dotácie pre MŠ a škol. zariadenia

priloha_k_vzn_o_urceni_vysky_dotacie_pre_MS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 61,79 kB
Stiahnuté: 322×
Vložené: 7. 1. 2014

VZN č. 1/2014 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obcou Zákopčie

vzn c. 1_2014_o_poplatkoch_prac_ukonov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 50,2 kB
Stiahnuté: 345×
Vložené: 24. 3. 2014

VZN č. 2/2014 o podmienkach držania psov na území obce Zákopčie

vzn_o_podmienkach_drzania_psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,45 kB
Stiahnuté: 279×
Vložené: 24. 3. 2014

Dodatok č. 4 k VZN č. 9/2009

dodatok c. 4_vzn_9_2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 58,63 kB
Stiahnuté: 309×
Vložené: 16. 6. 2014

Príloha k VZN č. 1/2014 - sadzobník poplatkov

priloha c._1_k_vzn1_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 45,54 kB
Stiahnuté: 309×
Vložené: 24. 3. 2014

2013

Dodatok č.3 k VZN obce č. 9/2009 o výške príspevku v škol. zariadeniach

dodatok c. 3_vzn_c. 9_2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 212,85 kB
Stiahnuté: 270×
Vložené: 7. 10. 2013

Dodatok k VZN o miestnych daniach

dodatok_k_vzn_miestne_dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 65,06 kB
Stiahnuté: 236×
Vložené: 16. 12. 2013

VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN_prevadzkovy_ poriadok_pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,44 kB
Stiahnuté: 195×
Vložené: 11. 2. 2013

VZN o dani z nehnuteľnosti 2013

vzn_o_dani_z_neh_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 91,98 kB
Stiahnuté: 341×
Vložené: 18. 12. 2012

VZN o miestnych daniach 2013

vzn_o_miestnych_daniach_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,27 kB
Stiahnuté: 222×
Vložené: 18. 12. 2012

VZN o určovaní podmienok prenajímania nájomných bytov

vzn_najom_byty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 258,97 kB
Stiahnuté: 224×
Vložené: 13. 12. 2013

2012

Dodatok č. 1 k VZN Obce Zákopčie č. 2/2012 o dani z nehnuteľností

dodatok_c.1_k_vzn_o_dani_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 52,25 kB
Stiahnuté: 204×
Vložené: 10. 12. 2014

Dodatok č. 2 k VZN č.4/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dodatok c. 2_vzn_odpady_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 104,5 kB
Stiahnuté: 207×
Vložené: 12. 12. 2016

VZN o dani z nehnuteľnosti 2012

vzn_rok_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,63 kB
Stiahnuté: 207×
Vložené: 21. 12. 2011

VZN o určení výšky dotácie pre MŠ a škol. zariadenia

vzn_o_urceni_vysky_dotacie_pre_ms.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 62,46 kB
Stiahnuté: 238×
Vložené: 18. 12. 2012

VZN č. 4/2012 o miestnom poplatku za komunálny odpad

vzn_poplatok_tko_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 62,43 kB
Stiahnuté: 217×
Vložené: 19. 7. 2019

2011

VZN - 2011

vzn_rok_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,87 kB
Stiahnuté: 230×
Vložené: 5. 4. 2011

VZN - čistenie a údržba

vzn_cistenie_udrzba.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 72,04 kB
Stiahnuté: 221×
Vložené: 5. 4. 2011

VZN - hroby

vzn_hroby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 85,24 kB
Stiahnuté: 261×
Vložené: 5. 4. 2011

VZN - o správnych poplatkoch

vzn_o_spravnych_poplatkoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,89 kB
Stiahnuté: 237×
Vložené: 21. 9. 2011

VZN - ochrana detí

vzn_ochrana_deti_a_soc_pravna kuratela.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 69,64 kB
Stiahnuté: 201×
Vložené: 5. 4. 2011

VZN - opatrovateľské služby

vzn_opatrovatelske-sluzby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,74 kB
Stiahnuté: 207×
Vložené: 5. 4. 2011

VZN - referendum

vzn_referendum.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 78,94 kB
Stiahnuté: 232×
Vložené: 16. 8. 2011

VZN - využívanie miestnych komunikácií

vzn_vyuzivanie_miestnych_komunikacii.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 85,28 kB
Stiahnuté: 253×
Vložené: 14. 9. 2011

VZN - zápis detí

vzn_zapis_deti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,61 kB
Stiahnuté: 286×
Vložené: 5. 4. 2011

VZN povodňové plány pre podnikateľov

vzn_povodnove_plany_ podnikatelov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 64,99 kB
Stiahnuté: 209×
Vložené: 21. 12. 2011

VZN príspevok v školách a školských zariadeniach

vzn_prispevok_skoly_skolske_zariadenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,64 kB
Stiahnuté: 291×
Vložené: 21. 9. 2011

2010

Dodatok k VZN o TKO č. 8/2010

tko_dodatok_k_vzn_8_2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 64,13 kB
Stiahnuté: 246×
Vložené: 16. 12. 2011

VZN - TKO

vzn_tko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,93 kB
Stiahnuté: 320×
Vložené: 12. 11. 2010

VZN o hospodárení s majetkom obce

vzn_o_hospodareni_majetku_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 650,72 kB
Stiahnuté: 216×
Vložené: 30. 5. 2018

Samospráva

Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

Posledný vyhlásený oznam v obecnom rozhlase si môžete vypočuť na tel. čísle: 0911 844 206

Zasielanie oznamov formou SMS

mobil_sms

Získajte aktuálne oznamy, ktoré boli vyhlásené v obecnom rozhlase priamo do mobilného telefónu formou SMS.

Je potrebné vytlačiť Súhlas so spracovaním osobných údajov, podpísať a doručiť na Obecný úrad v Zákopčí.

Súhlas dotknutej osoby

Spoznajte

Kysuce

Aerovizuálna prehliadka

Sviatok

Meniny má Levoslav, Leodegar, Levoslava, Dugo

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:261
TÝŽDEŇ:261
CELKOM:1926832

Partneri