Pozvánka na futbalový turnaj 2016

plagat_turnaj_2016


 


Telovýchovná jednota Slávia Zákopčie srdečne pozýva na 6. ročník futbalového turnaja O putovný pohár Fedora Flašíka, ktorý sa uskutoční dňa 3.7.2016 so začiatkom o 11:00 hod. 

Na turnaji sa okrem domácich zúčastnia Telovýchovná jednota Slávia Staškov, Telovýchovná jednota Kysučan Ochodnica                   a Telovýchovná jednota Slovan Podvysoká. 


"Tešíme sa na Vašu návštevu."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                                          

                        

                 

 

 

Oznámenie o prerušení distribúcie EE

Vážený odberateľ,

 

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám

oznamujeme,

že v termíne od: 20.07.2016 08:00 do: 20.07.2016 17:30

bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 7214385, 7214369, 7319085 (Zákopčie , Zákopčie) a 7331500 (č.d. 825) z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do Vášho odberného miesta, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s ust. § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, t.j. ak bolo obmedzenie, alebo prerušenie distribúcie elektriny vykonané v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

 

Dispečing prevádzkovateľa
distribučnej sústavy
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

 

Odporúčania pre občanov v súvislosti s vysokými teplotami

Vysoké teploty 

Extrémne vysoké až tropické teploty prinášajú rad zdravotných rizík, ktoré môžu spôsobovať vážne kolapsové stavy, za istých podmienok vedúce až k prípadným úmrtiam osôb chorých najmä na kardiovaskulárne ochorenia, vysoký krvný tlak, termoregulácie a závažné hormonálne ochorenia. Záťaž teplom môže viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním.

Horúčavy môžu u človeka spôsobiť:
- dehydratáciu,
- úpal,
- prehriatie,
- kŕče,
- kolaps organizmu.

Ohrozené skupiny:
- deti do 4 rokov,
- starší ľudia nad 65 rokov,
- ženy – tehotné, dojčiace, s redukčnými diétami,
- dlhodobo chorí – s kardiovaskulárnymi, respiračným i alebo mentálnymi ochoreniami,
- ľudia s nadváhou,
- ľudia užívajúci niektoré typy liekov (na odvodnenie, vysoký krvný tlak, nespavosť...),
- ťažko zdravotne postihnutí ľudia,
- ľudia s určitými profesiami (ťažko fyzicky pracujúci, športovci a podobne),
- ľudia obývajúci podkrovia, sociálne zariadenia, žijúci osamelo.

Ďalšie informácie...
 

Očkovanie psov

Obecný úrad v Zákopčí Vám oznamuje, že očkovanie psov proti besnote vykoná MVDr. Hadraba, súkromný veterinárny lekár.

 

                                                 dňa 14. júla 2016, t. j. štvrtok    


                                                od 8:00 - u Holých      

                                                     8:30 - u Kordišov                                               

                                                     8:50 - pri kostole

                                                     9:10 - u Fľašíka

                                                     9:40 - u Hrošov

                                                   10:00 - u Tarabov

                                                   10:20 - u Rulcov

                                                   10:45 - u Kľukov

                                                   11:00 - u Baľaľov

                                                   11:30 - u Polievkov

 

Povinná vakcinácia proti besnote psa staršieho ako 3 mesiace je hradená chovateľom.

 

Poplatok vo výške 5 eur bude vyberaný na mieste očkovania MVDr. Hadrabom.

 

                                                                     Ing. František Hažík

                                                                          starosta obce

 

 

Oznam pre čitateľov

Od januára sa vyberá poplatok za kalendárny rok 2016.

Deti do 15 rokov 0,70 eur, deti od 15 rokov a dospelí 1,40 eur, dôchodcovia 0,70 eur.

Žiadame všetkých čitateľov, ktorí dlhodobo nevracajú knihy, aby tak urobili čo najskôr.

 

Ako naložiť s použitými pneumatikami

          S účinnosťou od 1. januára 2016 začal platiť nový zákon č. 79/2015 O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa jeho znenia, nemôžu byť pneumatiky umiestnené vo veľkoobjemovom odpade, ktorý zbiera obec dvakrát ročne. Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov.
Podľa § 69 uvedeného zákona, spätný zber odpadových pneumatík zabezpečuje distribútor pneumatík. Tento zber musí byť bezplatný, bez podmienky na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.
Distribútorom je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu, za distribútora pneumatík sa považuje ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja. 

Preto vyzývame všetkých občanov, aby svoje použité pneumatiky neumiestňovali do veľkoobjemového odpadu, a aby sa opotrebovaných pneumatík nezbavovali odhadzovaním na verejné priestranstvá a na brehy vodných tokov. Použité pneumatiky odovzdajte v najbližšom pneuservise bez ohľadu, kde ste pneumatiky zakúpili. Žiadame rešpektovať novú legislatívu v odpadovom hospodárstve.
 


Stránka 1 z 7

info_tabula

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionárny operačný program.

www.ropka.sk

V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v obci Zákopčie začalo s projektom „Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Zákopčie".

zak-foto-right

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!