Výstavba nového 11-bytového nájomného domu

V obci Zákopčie, v časti Stred bude v máji 2016 dokončená výstavba nového bytového domu. Každý byt bude mať samostatné plynové kúrenie, kuchynskú linku, sociálne zariadenie a 3-izbové byty budú mať balkóny. Bytovka bude postavená za pomoci dotácie vo výške 227 780 eur z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 
 

Mliečny expres - zmena času predaja

Poľnohospodárske družstvo AGROFIN so sídlom Dolný Hričov oznamuje zmenu harmonogramu predaja mlieka a mliečnych výrobkov v našej obci.
Predaj sa bude uskutočňovať v pravidelných časových intervaloch okrem sviatkov. 

 _milchprodukte

             KAŽDÝ PIATOK                                

v čase od 14:40 - 14:55 hod. u Fľašíka

v čase od 15:00 - 15:20 hod. U Tarabov


 

Zmena harmonogramu je platná od 22.01.2016.

 

Oznámenie o plánovanej odstávke elektrickej energie v našej obci

Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. bude v našej obci obmedzená distribúcia elektriny pre odberné miesta uvedené v prílohách.

 

Dňa 2.2.2016 v čase od 7:00 - 18:30 hod. - TU

Dňa 3.2.2016 v čase od 7:00 - 18:30 hod. - TU

Dňa 4.2.2016 v čase od 7:00 - 18:30 hod. - TU

Dňa 5.2.2016 v čase od 7:00 - 18:30 hod. - TU

Dňa 8.2.2016 v čase od 9:30 - 15:30 hod. - TU

Dňa 9.2.2016 v čase od 7:00 - 18:30 hod. - TU

Dňa 10.2.2016 v čase od 7:00 - 18:30 hod. - TU

Dňa 11.2.2016 v čase od 7:00 - 18:30 hod. - TU

Dňa 12.2.2016 v čase od 7:00 - 18:30 hod. - TU

Dňa 16.2.2016 v čase od 7:00 - 18:30 hod. - TU

Dňa 18.2.2016 v čase od 7:00 - 18:30 hod. - TU

Dňa 23.2.2016 v čase od 7:00 - 18:30 hod. - TU

Dňa 24.2.2016 v čase od 7:00 - 18:30 hod. - TU

Dňa 25.2.2016 v čase od 7:00 - 18:30 hod. - TU

Dňa 26.2.2016 v čase od 7:00 - 18:30 hod. - TU

Dňa 29.2.2016 v čase od 8:30 - 15:30 hod. - TU

Dňa 1.3.2016 v čase od 7:00 - 18:30 hod. - TU

 

GENERÁLNY PARDÓN pre vozidlá bez platnej technickej a emisnej kontroly

Dôležité informácie určené pre všetkých občanov týkajúce sa udelenia tzv. GENERÁLNEHO PARDÓNU. Ide zjednodušene povedané o časovú toleranciu nesplnenia povinnosti vykonania Technickej a emisnej kontroly na vozidlách, ktoré tejto kontrole podliehajú. Čiže ak má niekto ,,prepadnutú TK, EK" na svojom vozidle, počas lehoty GENERÉLNEHO PARDÓNU (od 1.1.2016 – do 29.2.2016) pokutu nedostane.

Bližšie informácie - TU

 

Upozornenie pre občanov

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. upozorňuje, že vzhľadom k aktuálnemu mrazivému počasiu hrozí nebezpečenstvo zamrznutia vodomerov a potrubí vo vodomerných šachtách a v suterénoch hlavne neobývaných domov.
Vyzýva preto všetkých svojich odberateľov a majiteľov nehnuteľností, aby si vo všeobecnom i vlastnom záujme bezodkladne prekontrolovali stav týchto zariadení a vykonali účinné opatrenia pred ich zamrznutím, hlavne riadnym uzatvorením poklopov vodomerných šácht a pivničných priestorov, v prípade potreby aj aplikáciou izolačných materiálov. Táto výzva platí aj pre prípadné ďalšie obdobia hlbokých mrazov počas celého zimného obdobia. Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. ďakuje svojim odberateľom za pochopenie.
 

Zrušené hrobové miesta

V zmysle § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. uplynula dňa 31.10.2015 3-ročná výpovedná lehota na zaplatenie prenájmu hrobových miest. 
Nezaplatené hrobové miesta, ktoré neboli k tomuto dňu zaplatené, sú zrušené a príslušenstvo hrobu sa považuje za opustenú vec.

Tel. č.: 041/43 44 139, 0911 315 606

 


Stránka 1 z 6

info_tabula

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionárny operačný program.

www.ropka.sk

V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v obci Zákopčie začalo s projektom „Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Zákopčie".

zak-foto-right

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!