Obsah

logo_tj_slavia TJ Slávia Zákopčie 

Sídlo: Stred 678, 023 11 Zákopčie

IČO: 30227348

DIČ: 2020550818

Registráciu vykonalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky dňa 16.7.1990 – číslo spisu: VVS/1-900/90-1629.

Kontaktné informácie:

adresa: Stred 967, 023 11 Zákopčie

mobil: 00421 944 341 453

email: tjzakopcie@gmail.com

facebook: TJ Slávia Zákopčie

banka: SK52 8330 0000 0021 0188 1002
 

Občianske združenie pod názvom Telovýchovná jednota Slávia Zákopčie oficiálne vzniklo registráciou na Ministerstve vnútra SR dňa 16.7.1990. Od tejto doby v našej obci už viac ako 30 rokov nepretržite pôsobí v oblasti športu a rozvoja telesnej kultúry. S cieľom motivovať najmä deti a mládež k aktívnemu tráveniu svojho voľného času sa činnosť združenia zameriava najmä na údržbu a prevádzku športového areálu futbalového ihriska pri ZŠ v Zákopčí. Športové aktivity sú ideálnym prostriedkom aktívneho odpočinku a regenerácie fyzických i duševných síl. Rekreačno-športová činnosť prináša nielen možnosť zábavy a spoločenského vyžitia, ktoré upevňujú súdržnosť medzi ľuďmi, ale pomocou pohybu dochádza aj k upevňovaniu zdravia a k zlepšovaniu telesnej zdatnosti. Úlohou nás všetkých je preto vytvárať adekvátne podmienky, ktoré by motivovali, ale aj umožňovali čo najväčšej skupine ľudí aktívne využívať svoj voľný čas. Športový areál futbalového ihriska je k dispozícii pre všetkých záujemcov o aktívne trávenie voľného času - budeme radi ak ho budete často a pravidelne využívať.

 

PROSBA o darovanie 2% z daní

Vážení spoluobčania, všetci naši podporovatelia a športoví priaznivci

dovoľte nám vopred Vám poďakovať za prejavenú dôveru, ktorú nám môžete preukázať poukázaním 2% svojich daní v prospech nášho občianskeho združenia, ktoré sa zameriava najmä na údržbu, prevádzku a postupnú obnovu zanedbaného športového areálu futbalového ihriska pri ZŠ v Zákopčí s cieľom motivovať nielen deti a mládež, ale aj dospelých a seniorov k aktívnemu a zmysluplnému tráveniu voľného času.

Každé jedno darované euro nám môže pomôcť - ĎAKUJEME.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (201.79 kB)

 

Aktuality

súťaž - Môj farebný svet

Plagát - súťaž v maľovaní - Môj farebný svet (2.45 MB) Pravidlá súťaže (440.23 kB)

 

Kalendár podujatí

Kalendár podujatí - Športový areál TJ Slávia Zákopčie (445.88 kB)

 

Realizované projekty

1) Raiffeisen banka - Gesto pre mesto – „Obnova zanedbaného športového areálu“

Dotácia: 1 000,00 EUR

Realizáciou tohto projektu sme skvalitnili športovo-rekreačné podmienky zanedbaného športového areálu pri ZŠ v Zákopčí. V rámci projektu sa nám podarilo zrekonštruovať pieskovisko a v jeho blízkosti vybudovať príjemné posedenie pre všetkých ľudí, ktorí by chceli začať aktívnejšie tráviť svoj voľný čas. Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať Raiffeisen banke za poskytnutie finančných prostriedkov a všetkým našim členom, ktorí sa bez nároku na odmenu podieľali na rekonštrukcii tohto pieskoviska - ĎAKUJEME.

2) Nadácia KIA – Dobrovoľníctvo 2021 – „Obnova zanedbaného športovo-kultúrneho areálu“

Dotácia: 1 000,00 EUR

Realizáciou projektu došlo k vytvoreniu príjemnej oddychovej zóny, čím sa vytvoril priestor nielen na spoločné stretávanie sa ľudí naprieč všetkými vekovými kategóriami, ale aj priestor na aktívne trávenie voľného času.  V rámci projektu sa nám podarilo zrekonštruovať stoly s lavičkami, natrieť konštrukciu altánku a rozmiestniť koše na zber komunálneho a triedenie separovaného dopadu. Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať Nadácii KIA za poskytnutie finančných prostriedkov a všetkým našim členom, ktorí sa bez nároku na odmenu podieľali na obnove nášho športovo-kultúrneho areálu - ĎAKUJEME.