Obsah

logo_tj_slavia TJ Slávia Zákopčie 

 

IČO: 30227348

DIČ: 2020550818

 

Kontaktné informácie:

adresa: Stred 967, 023 11 Zákopčie

mobil: 00421 944 341 453

email: tjzakopcie@gmail.com

facebook: TJ Slávia Zákopčie

ZMENA bankového účtu:

nový bankový účet: SK52 8330 0000 0021 0188 1002

Občianske združenie pod názvom Telovýchovná jednota Slávia Zákopčie oficiálne vzniklo registráciou na Ministerstve vnútra SR dňa 16.7.1990. Od tejto doby v našej obci nepretržite pôsobí v oblasti športu a rozvoja telesnej kultúry. S cieľom motivovať najmä deti a mládež k aktívnemu tráveniu svojho voľného času sa činnosť združenia zameriava najmä na údržbu a prevádzku športového areálu futbalového ihriska pri ZŠ v Zákopčí. Športové aktivity sú ideálnym prostriedkom aktívneho odpočinku a regenerácie fyzických i duševných síl. Rekreačno-športová činnosť prináša nielen možnosť zábavy a spoločenského vyžitia, ktoré upevňujú súdržnosť medzi ľuďmi, ale pomocou pohybu dochádza aj k upevňovaniu zdravia a k zlepšovaniu telesnej zdatnosti. Úlohou nás všetkých je preto vytvárať adekvátne podmienky, ktoré by motivovali, ale aj umožňovali čo najväčšej skupine ľudí aktívne využívať svoj voľný čas. Športový areál futbalového ihriska je k dispozícii pre všetkých záujemcov o aktívne trávenie voľného času - budeme radi ak ho budete často a pravidelne využívať.

Kalendár podujatí - Športový areál TJ Slávia Zákopčie