Obsah

Život v obci

Aktuality

Správy

prvá
z 3
ďalší posledná

Neduďme leniví, trieďme odpad!

Celá Európa separuje odpad. Pre milióny obyvateľov starého kontinentu je triedenie odpadu každodennou rutinou, pomocou ktorej prispievajú svojou troškou k tomu, aby ich životné prostredie bolo krajšie a čistejšie. celý text

ostatné | 4. 11. 2016 | Autor:
#

Zákopecká hasičská 60-tkaV sobotu 2.7.2016 sa stretlo 47 detí nielen z Kysúc, ale i z Oravy, spod Tatier a z Kolárovic na súťaži Zákopecká hasičská 60 – tka, ktorú organizoval DHZ obce Zákopčie Tarabov. Táto súťaž sa konala prvý krát v obci Zákopčie a druhý krát na Kysuciach. Minulý rok sa konal kemp v Podvysokej, kde Kysučania získali prvý kontakt s touto disciplínou v hasičskom športe.

Slniečko svietilo. Trať bola upravená. Atmosféra perfektná. Guláš chutný. A toto všetko ovplyvnilo aj výsledky žiakov, z ktorých niektorí prekonali svoj osobný rekord (Marek Švajka: 12,16 s). Mnohé deti súťažili prvý krát a už sa tešia na ďalšie súťaže.


celý text

ostatné | 4. 7. 2016 | Autor:

Ako naložiť s použitými pneumatikami

S účinnosťou od 1. januára 2016 začal platiť nový zákon č. 79/2015 O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. celý text

ostatné | 20. 5. 2016 | Autor:

Okresný úrad Čadca - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Informácie pre vodičov,
v akej lehote má byť vykonaná kontrola (či už sa jedná o technickú kontrolu, alebo emisnú kontrolu) na vozidle resp. aká lehota je stanovená zákonom 725/2004 Z.z. pre vozidlo tej alebo inej triedy. celý text

ostatné | 26. 2. 2016 | Autor:
#

Výstavba nového 11-bytového nájomného domu

V obci Zákopčie, v časti Stred sa v máji 2016 dokončila výstavba nového bytového domu. Každý byt má samostatné plynové kúrenie, kuchynskú linku, sociálne zariadenie a 3-izbové byty majú balkóny. Bytovka bola postavená za pomoci dotácie vo výške 227 780 eur z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. celý text

ostatné | 29. 1. 2016 | Autor:
#

Mliečny expres - zmena času predaja

Poľnohospodárske družstvo AGROFIN so sídlom Dolný Hričov oznamuje zmenu harmonogramu predaja mlieka a mliečnych výrobkov v našej obci. celý text

ostatné | 21. 1. 2016 | Autor:

OZNAM pre pacientovOd 1.11.2015 je ambulancia praktického lekára MUDr. Drexlerovej presťahovaná do Čadce.


celý text

ostatné | 30. 10. 2015 | Autor:

Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska

Od 10.3.2015 platí nový Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska. celý text

ostatné | 13. 3. 2015 | Autor:
#

Oplotenie na cintoríne

Začiatkom októbra sa dokončili práce na projekte: „Rekonštrukcia a dobudovanie oplotenia cintorína v Zákopčí. celý text

ostatné | 13. 10. 2014 | Autor:

Rady pre odberateľov ako sa chrániť pred rizikom neoprávneného odberu zemného plynu

Čo je neoprávnený odber?
Ide o odber plynu: celý text

ostatné | 30. 10. 2013 | Autor:

Rady pre všetkých odberateľov zemného plynu pri starostlivosti o odberné plynové zariadenie

Odberné plynové zariadenie (OPZ) je zariadenie určené na odber plynu. Ide o rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po plynové spotrebiče (napr. plynový kotol, sporák, ohrievač vody, gamatky). celý text

ostatné | 30. 10. 2013 | Autor:

Zber a spracovanie starých vozidiel

Spoločnosť ŽOS - EKO s.r.o. Vrútky najväčší a najspoľahlivejší spracovateľ starých vozidiel na Strednom Slovensku Vám oznamuje, že Vám ponúka bezplatnú službu týkajúcu sa odberu a ekologického spracovania autovraku. celý text

ostatné | 25. 10. 2013 | Autor:
#

Budovanie skladu a oplotenia pri materskej škole

V areáli materskej školy sa v júli začalo s výstavbou skladu a oplotenia. Zároveň sa premiestnilo detské ihrisko do nového areálu škôlky. Práce vykonávajú zamestnanci Organizácie verejno-prospešných služieb v Zákopčí spolu s pracovníkmi verejnoprospešných prác. celý text

ostatné | 8. 8. 2012 | Autor:
#

Nezodpovednosť pri separácii domového odpadu

Na odpad prestávame myslieť po tom, čo ho vytriedime a odhodíme. Tým sa však druhý život PET fliaš, papiera, či skla len začína. celý text

ostatné | 23. 5. 2012 | Autor:
#

Vodozádržné opatrenia

Po získaní financií z Úradu vlády Slovenskej republiky prebehla v našej obci realizácia projektu: Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR. Realizáciu zabezpečila obec s firmou LESOSTAV SEVER, s.r.o. Žilina. Cieľom projektu bolo vybudovať systém preventívnych protipovodňových opatrení pre zabezpečenie zníženia rizík povodní. Na účel výstavby vytvorila obec 5 nových pracovných miest. Hrádze sú postavené z prírodných materiálov, ktoré sa budovali v odľahlých častiach obce. V miestnej časti u Hrošov sa vybudovala betónová hrádza. Základnou funkciou hrádzi bude zachytávanie prívalovej vody tak, aby zachytená časť vody postupne vsiakla. celý text

ostatné | 18. 10. 2011 | Autor:
#

Prestavba školy na bytový dom

Do nových nájomných bytov v Zákopčí, ktoré vznikli v budove bývalej Základnej školy u Tarabov, sa už nasťahovali noví nájomníci. Obec sa rozhodla z budovy starej školy vybudovať bytový dom, v ktorom našlo nové bývanie deväť rodín. celý text

ostatné | 18. 10. 2011 | Autor:
#

Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce

V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v obci Zákopčie uskutočnil projekt „Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Zákopčie". celý text

ostatné | 4. 4. 2011 | Autor:
prvá
z 3
ďalší posledná