Menu
Obec Zákopčie
obecZákopčie

Život v obci

Aktuality

Zobrazené 421-490 z 553
erb obce Zákopčie

Nové opatrenia ÚVZ SR s účinnosťou od 6.5.2020

Dátum: 7. 5. 2020

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal nové Opatrenie č. OLP/3796/2020 s účinnosťou od 6. mája 2020 do odvolania, ktorým v nadväznosti na Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2731/2020 zo dňa 23. marca 2020 o zákaze organizovania a usporadúvania hromadných podujatí vyňal zo zákazu aj sobášne obrady vrátane civilných pri dodržaní určených podmienok na matričných úradoch s preferenciou vykonávania sobášnych obradov v exteriéroch.

erb obce Zákopčie

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia 30.4.2020

Dátum: 5. 5. 2020

Všetkým osobám, ktoré od 1. mája 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 a následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

erb obce Zákopčie

Zmena úradných hodín na OÚ od pondelka 4.5.2020

Dátum: 4. 5. 2020

Od pondelka 4.5.2020 je Obecný úrad v Zákopčí otvorený podľa bežných otváracích hodín. Upozorňujeme občanov, aby počas mimoriadnej situácie chodili na Obecný úrad vybavovať veci iba v nevyhnutnom prípade!!!
Platby daní a poplatkov nie sú v tomto období nevyhnutné!!!
Stavebný úrad bude mať úradné hodiny v utorok.
Pri vstupe do budovy použite ochranné rúško.

mobil_sms

Zasielanie oznamov vyhlásených v obecnom rozhlase formou SMS

Dátum: 4. 5. 2020

Získajte aktuálne oznamy, ktoré boli vyhlásené v obecnom rozhlase priamo do mobilného telefónu formou SMS.

obedy

Dovoz obedov zo školskej jedálne ZŠ Zákopčie

Dátum: 30. 4. 2020

Školská jedáleň pri ZŠ Zákopčie zisťuje záujem občanov o dovoz obedov navarených v školskej kuchyni. Obedy by boli rozvážané obecným automobilom priamo nahláseným občanom pri dodržaní všetkých podmienok vydaných RÚVZ v súvislosti z COVID – 19.

erb obce Zákopčie

Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR - prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport

Dátum: 27. 4. 2020

Usmernenie č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.4.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport.

erb obce Zákopčie

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - Otvorenie prevádzok, režimové opatrenia

Dátum: 22. 4. 2020

S účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:

erb obce Zákopčie

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - Informácia o výnimke pre obecné zastupiteľstva

Dátum: 22. 4. 2020

Informácia o výnimke pre obecné zastupiteľstvá.
Dňom 20. apríla 2020, vydal Úrad verejného zdravotníctva SR Opatrenie č. OLP/3354/2020, ktoré na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu za účasti zástupcu Združenia miesta a obcí Slovenska vyníma orgány územnej samosprávy zo zákazu zhromažďovania.

erb obce Zákopčie

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 233 z 16. apríla 2020

Dátum: 20. 4. 2020

Uznesenie vlády SR č. 233/2020 o rozšírení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti u ďalších držiteľov povolenia na prevádzkovanie zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády SR č. 114 z 15. marca 2020.

#

Skládky odpadu v našej obci

Dátum: 8. 4. 2020

Vážení občania, radi by sme Vás požiadali o spoluprácu pri odhaľovaní pôvodcov divokých skládok, ktoré sa dlhodobo tvoria pri zberných miestach v našej obci (u Rulcov, u Balalov, u Polievkov, u Novákov, u Holých ....).

erb obce Zákopčie

Uznesenie vlády SR č. 207 zo 6. apríla 2020

Dátum: 8. 4. 2020

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 207/2020 bolo na území Slovenskej republiky vyhlásené rozšírenie NÚDZOVÉHO STAVU, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 08. apríla 2020 00:00 hod. do 13. apríla 2020 23:59.

erb obce Zákopčie

Osvedčovanie podpisov na Potvrdeniach o žití pre ČSSZ Praha počas mimoriadnej situácie v súvislosti s koranovírusom

Dátum: 1. 4. 2020

ČSSZ si je vědoma, že v důsledku mimořádných opatření týkajících se koronavirové pandemie a vyhlášení nouzového stavu v ČR a v jiných státech došlo k utlumení řady služeb a někteří klienti bydlící v zahraničí, včetně Slovenské republiky, nejsou schopni aktuálně dodržet všechny podmínky a náležitosti vyžadované k prokázání podmínek nároku na výplatu důchodu tj. k prokázání skutečnosti, že jsou naživu.

seniori2

Seniori, sme tu pre Vás! Povedzme STOP podvodníkom

Dátum: 31. 3. 2020

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. Tieto informácie sú predovšetkým určené pre zvýšenie bezpečnosti najrizikovejšej cieľovej skupiny – SENIOROV, avšak obsah letáku je prospešný aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva.

erb obce Zákopčie

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - Uzatvorenie prevádzok, režimové opatrenia

Dátum: 31. 3. 2020

S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti týchto prevádzok.

erb obce Zákopčie

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 169 z 27. marca 2020

Dátum: 30. 3. 2020

Rozšírenie núdzového stavu

erb obce Zákopčie

Koronavírus: NOVÁ SÉRIA mimoriadnych opatrení a všetky užitočné informácie

Dátum: 27. 3. 2020

Žiadame vás, aby ste si detailne prečítali tento status a zdieľali ho medzi svojich všetkých priateľov, respektíve ho ukázali tým, ktorí nemajú účet na Facebooku. Chodí nám extrémne veľa súkromných správ, pričom nie je možné na všetky odpovedať. Je vysoká pravdepodobnosť, že odpoveď na vašu otázku nájdete v tomto statuse.

seniori

Pozor na podvodníkov!

Dátum: 24. 3. 2020

V súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu COVID - 19 Vás Ministerstvo vnútra SR Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra upozorňuje, že na území Slovenska boli zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch.

erb obce Zákopčie

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Dátum: 20. 3. 2020

(piata aktualizácia)
1. Charakteristika ochorenia
Akútny respiračný syndróm spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridae, ktorý patrí medzi betakoronavírusy, kam sa zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERSCoV, ale vykazuje od nich genetickú odlišnosť. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, telesnou teplotou nad 38 °C, zápalom pľúc a v prípade komplikácií môže
skončiť úmrtím. Inkubačný čas je 2 až 14 dní. Koronavírus SARS-CoV-2 sa prenáša z človeka na človeka.

erb obce Zákopčie

Rozšírenie NÚDZOVÉHO STAVU zo dňa 18.03.2020

Dátum: 19. 3. 2020

Na základe uznesenia vlády SR č. 115 zo dňa 18.03.2020 bol dňa 19.03.2020 v čase 00:00 hod. na postihnutom území Slovenskej republiky vyhlásený rozšírený Núdzový stav.

erb obce Zákopčie

Karanténne opatrenia od 19.3.2020 od 6:00

Dátum: 19. 3. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje "karanténne opatrenia" všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v SR, žijúcim na území SR nad 90 dní alebo zamestnaným na území SR, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7:00 vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje izolácia v domácom prostredí po dobu 14 dní.

erb obce Zákopčie

ZMENA a doplnenie opatrení pri ohrození verejného zdravia

Dátum: 18. 3. 2020

Úrad verejného zdravotníctva SR dopĺňa a mení opatrenia pri ohrození verejného zdravia.

erb obce Zákopčie

OZNAM pre občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia

Dátum: 18. 3. 2020

Dôrazne žiadame všetkých občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia, aby dodržiavali spolu s rodinnými príslušníkmi karanténne opatrenia po dobu 14 dní. V opačnom prípade budú nahlásení polícii SR s uložením pokuty.

erb obce Zákopčie

Informácie ohľadom platenia daní a poplatkov

Dátum: 17. 3. 2020

Žiadame obyvateľov, aby na platenie daní, TKO, nájomného a ostatných poplatkov využili bezhotovostné platby na účet:
SK76 5600 0000 0056 0102 5003. Hotovostné platby až do odvolania nebudú na OÚ prijímané.

nákup domov

OZNAM o zavedení donáškovej služby pre ohrozenú skupinu našich občanov

Dátum: 17. 3. 2020

Od dnes t.j. 17.03.2020 bude obec Zákopčie zabezpečovať rozvoz nákupov potravín a hygienických potrieb pre ohrozenú skupinu našich občanov (dôchodcov, bezvládnych). Nahlásiť záujem o túto službu je možné v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 11:00 hod. na telefónnom čísle 0910271159.

erb obce Zákopčie

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia a Usmernenie osôb s povinnosťou karantény

Dátum: 16. 3. 2020

Úrad verejného zdravotníctva SR nariaďuje tieto opatrenia ohľadom izolácie v domácom prostredí na dobu 14 dní.
Ministerstvo vnútra SR vydáva Usmernenie o Umiestnení osôb s povinnosťou karantény, ktoré nemôžu byť umiestnené do domácej karantény.

erb obce Zákopčie

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Dátum: 16. 3. 2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal opatrenia o zákaze a obmedzení prevádzok a o ohrození verejného zdravia. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo odporúčanie pre samosprávu - obmedzenie stránkových hodín.

vlakové spojenia

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK), v súlade s usmerneniami Ústredného krízového štábu mení grafikon

Dátum: 13. 3. 2020

ZSSK mení grafikon a uľahčuje vrátenie cestovných dokladov. Už od 13. 03. 2020 sa pripravte na nasledujúce výrazné obmedzenia:
BRATISLAVA  – Na základe rozhodnutia vlády SR a Ústredného krízového štábu (ÚKŠ) Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v reakcii na aktuálnu krízovú situáciu a snahu zamedziť šírenie nového koronavírusu pripravuje kroky, ktoré sa v najbližších dňoch dotknú cestujúcich vo vnútroštátnej i v medzinárodnej preprave. Tie súvisia aj s viacerými nariadeniami a rozhodnutiami ÚKŠ.

autobusová doprava

Prázdninový režim v prímestskej autobusovej doprave na území Žilinského samosprávneho kraja

Dátum: 12. 3. 2020

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky, vládou SR, s cieľom zabránenia šírenia koronavírusu, ktorá okrem iného rozhodla aj o zatvorení škôl a školských zariadení v celej SR, si Vás dovoľujeme informovať o zavedení prázdninového režimu v prímestskej autobusovej doprave v celom Žilinskom kraji, v trvaní dvoch týždňov, t. j. od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020.

erb obce Zákopčie

Uzatvorenie všetkých školských zariadení od pondelka 16.3.2020

Dátum: 12. 3. 2020

Z dôvodu nebezpečenstva nákazy koronavírusom bude od pondelka 16.3.2020 do 27.3.2020 uzatvorená Základná škola a Materská škola v Zákopčí.
O ďalšom postupe budete informovaní priebežne.

erb obce Zákopčie

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SR

Dátum: 12. 3. 2020

Uznesenie vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

logo ZŠ Zákopčie

Usmernenie riaditeľky Základnej školy v Zákopčí

Dátum: 11. 3. 2020

Riaditeľka Základnej školy v Zákopčí na základe usmernení MŠVVŠ SR č. 2 a č. 3 v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 vydáva toto usmernenie:

erb obce Zákopčie

ZRUŠENÉ KONANIA spoločných verejných prerokovaní Správy o hodnotení "Inovácia vedenia V404 Varín - št. hranica SR/ČR

Dátum: 11. 3. 2020

V súvislosti s opatreniami krízových štábov proti šíreniu koronavírusu vám v mene organizátorov, navrhovateľa a spracovateľa dokumentácie oznamujeme, že konanie spoločných verejných prerokovaní Správy o hodnotení "Inovácia vedenia V404 Varín - št. hranica SR/ČR, ktoré sa mali konať 12.3. o 16:00 na MsÚ Čadca (pre dotknuté obce okresu Čadca) a 13.3. o 11:00 na MsÚ Kysucké Nové Mesto (pre dotknuté obce okresu Kysucké Nové Mesto) a o 15:00 na OcÚ Varín (pre dotknuté obce okresu Žilina) je ZRUŠENÉ.
O náhradnom termíne Vás budeme informovať.

erb obce Zákopčie

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Dátum: 11. 3. 2020

Osoba, ktorej bola nariadená domáca izolácia, alebo izolácia v zdravotníckom zariadení je povinná počas celej doby karantény (14 dní) dodržiavať tieto usmernenia:

erb obce Zákopčie

Verejné vyhlášky, rozhodnutia - KORONAVÍRUS

Dátum: 10. 3. 2020

Verejné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

erb obce Zákopčie

Verejná vyhláška a usmernenie - KORONAVÍRUS

Dátum: 9. 3. 2020

Uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v Slovenskej republike.

preventívne opatrenia

Nové informácie a preventívne opatrenia - KORONAVÍRUS

Dátum: 2. 3. 2020

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zverejnila ďalšie informácie týkajúce sa nákazy koronavírusom COVID-19.
Odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre verejnosť v súvislosti s preventívnymi opatreniami pri ochrane pred prenosom ochorenia.

#

Spomienkové podujatie pri príležitosti 20. výročia tragickej smrti vdp. Jána Hlaváča

Dátum: 2. 3. 2020

V nedeľu 1. marca 2020 sa uskutočnilo spomienkové podujatie pri príležitosti 20. výročia tragickej smrti vdp. Jána Hlaváča, ktorý pôsobil v našej obci od roku 1993, až do jeho tragickej smrti 1. marca 2000.

logo ZŠ Zákopčie

Oznam o zápise detí do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2020/2021

Dátum: 2. 3. 2020

Riaditeľka Základnej školy, Zákopčie č. 957
v súlade s legislatívou a VZN Obce Zákopčie č. 1/2018
o určení miesta a času
určuje
zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky – zápis detí do 1. ročníka ZŠ Zákopčie č. 957 na školský rok 2020/2021, ktorý sa bude konať v dňoch 6. apríla a 7. apríla 2020 v priestoroch ZŠ, v miestnostiach č.14 a č.15 v čase od 12,00 hod. do 17,00 hod.

erb obce Zákopčie

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

Dátum: 26. 2. 2020

V súlade s §4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Zákopčie predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z.z.):

#

Kontajnery na šatstvo

Dátum: 24. 2. 2020

Obec Zákopčie informuje občanov, že boli v našej obci zriadené zatiaľ dva kontajnery na obnosené šatstvo. Jeden kontajner je umiestnený u Flašíka vedľa obchodu MIŠMAX a druhý u Tarabov pri pohostinstve.

#

1. ročník Plesu obce Zákopčie 2020

Dátum: 17. 2. 2020

V sobotu 15. februára 2020 sa Kultúrnom dome u Tarabov uskutočnil 1. ročník Plesu obce Zákopčie.
Počas príchodu privítal všetkých hostí starosta obce Zákopčie Ján Slaninák a ľudová hudba Kamenčan zo Zákamenného, ktorá vyplňovala svojím programom aj všetky prestávky počas plesu.

#

Prednáška o prvej pomoci pre žiakov ZŠ

Dátum: 13. 2. 2020

Dňa 13. februára 2020 sa v Obecnej knižnici v Zákopčí uskutočnil workshop pre žiakov prvého stupňa základnej školy na tému „Prvá pomoc pre deti“, ktorú odprezentovali pracovníci Zdravotnej záchrannej služby, Bc. Pavlína Maráčková a Bc. Vladimír Sojka.

výzva seniorom

Nepodceňujte používanie reflexných prvkov

Dátum: 5. 2. 2020

Z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov a najmä seniorov na cestách v Žilinskom kraji, často aj s tragickými následkami, vyzývame občanov na dôležitosť, ba až nutnosť používania ochranných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti, v ranných a večerných hodinách. Ďalej zdôrazňujeme, aby ste kráčali po chodníkoch, a kde nie je vybudovaný, tak po správnom okraji cesty. Myslite na svoju bezpečnosť a chráňte svoj život.

#

Uvítanie detí do života 2020

Dátum: 31. 1. 2020

V našej obci sa vo štvrtok 30. januára 2020 uskutočnilo slávnostné uvítanie detí do života. V roku 2019 sa do radov našich najmladších občanov zapísalo 21 detí.

#

Prednáška pre seniorov - Ako sa nestať obeťou podvodníkov

Dátum: 29. 1. 2020

V utorok 28.1.2020 zorganizovala Jednota dôchodcov Slovenska v spolupráci s Mestskou políciou v Čadci prednášku zameranú na poskytnutie rád seniorom, na ktorej sa dozvedeli - ako sa nestať obeťou podvodníkov.

erb obce Zákopčie

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností EU SILC

Dátum: 27. 1. 2020

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.

logo JDS

Oznam pre členov Jednoty dôchodcov Slovenska

Dátum: 21. 1. 2020

Dňa 13. februára 2020 o 14:00 hod. schôdza členov JDS v Obecnej knižnici u Fľašíka.

podujatia v obci

Podujatia v našej obci

Dátum: 10. 1. 2020

V mesiaci december 2019 a január 2020 sa v našej obci uskutočnilo niekoľko športových podujatí.

#

Vianočné posedenie členov Jednoty dôchodcov Slovenska

Dátum: 19. 12. 2019

V priestoroch obecnej knižnice sa dňa 18.12.2019 uskutočnilo vianočné posedenie s malým občerstvením, ktoré usporiadala Jednota dôchodcov Slovenska v Zákopčí.

#

Zakopčianske Vianoce 2019

Dátum: 16. 12. 2019

V sobotu 14. decembra 2019 sa pred Obecnou knižnicou u Fľašíka konali Zakopčianske Vianoce.

erb obce Zákopčie

Zmena poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum: 16. 12. 2019

Obec na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 13.12.2019 pristúpila k zmene poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Kvetinárstvo Hrčková

Zmena otváracích hodín - Kvetinárstvo Hrčková

Dátum: 3. 12. 2019

V predajni kvetinárstva u Fľašíka 1043 bude zmena otváracích hodín.

#

Rekonštrukcia spoločenskej sály

Dátum: 22. 11. 2019

Obec začala s rekonštrukciou spoločenskej sály v bývalej budove požiarnej zbrojnice u Fľašíka. Ako prvé sme vymenili okná. Na nové okná obec získala nenávratný finančný príspevok z ministerstva financií SR vo výške 5 000 €.

#

Pietna spomienka na všetkých padlých vo vojnách (11.11.2019)

Dátum: 11. 11. 2019

Členovia Jednoty dôchodcov Slovenska, ale aj žiaci ZŠ Zákopčie spolu s riaditeľkou Mgr. Gabrielou Plačkovou si o 11 hodine a 11 minúte, teda v čase, kedy bola oficiálne ukončená 1. svetová vojna, uctili pamiatku na tých, ktorí položili svoje životy v ozbrojených konfliktoch.

erb obce Zákopčie

Obec Zákopčie príjme učiteľku materskej školy na zástup PN do MŠ Zákopčie 888

Dátum: 7. 11. 2019

Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Voľby do NR SR 2020

Informácia pre voliča - Voľby do Národnej rady SR

Dátum: 5. 11. 2019

I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.

Plagát - Nové knihy z FPU

Nové knihy vďaka FPU 2019

Dátum: 4. 11. 2019

Fond na podporu umenia poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel, na vzdelávacie programy v oblasti umenia a kultúry. Jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry. Z verejných zdrojov prispieva aj na zariadenie a nákup kníh do knižníc. Zámerom nášho projektu bolo zviditeľniť knižnicu ako modernú fungujúcu inštitúciu s verejno-prospešnými službami. Pozdvihnúť význam knižnice, zvýšiť jej prestíž, poukázať na jej prospešnosť a získať podporu verejnosti, čo sa nám aj darí. Vďaka Fondu na podporu umenia sme mohli v roku 2019 nakúpiť 128 nových kníh za 1000 eur.

Plagát - Výzva na predloženie návrhov na udelenie oceňovania

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2019 v Žilinskom kraji

Dátum: 4. 11. 2019

Rada mládeže Žilinského kraja v 4. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.

#

Poznávajme históriu

Dátum: 4. 11. 2019

Názov titulku je zároveň aj názvom medzinárodného česko-slovenského projektu, ktorý prebiehal na konci rokov 2018 a 2019 z Fondu malých projektov v rámci programu Interreg V-A. Ako napovedá názov, jeho hlavným cieľom bolo priblížiť účastníkom z oboch strán hraníc bohaté historické, kultúrne a prírodné dedičstvo našich krajov.

#

Realizácia projektu v roku 2019

Dátum: 30. 10. 2019

Sme veľmi radi že sa nám minulý týždeň podarilo dokončiť oplotenie pozemku v centre obce, ktorý bude do budúcna slúžiť ako oddychová zóna. Postupne budeme túto časť obce  zveľaďovať,  v jednej  časti sme už zrealizovali výsadbu zelene, pribudlo nám tam aj detské ihrisko.

#

Aktívny človek = Aktívna spoločnosť

Dátum: 21. 10. 2019

Radi by sme sa pochválili ďalším prvkom v oddychovej zóne, ktorým je WORK OUT - PLAY FITNESS 1 – slúži na posilňovanie chrbtového a brušného svalstva.

#

Verejný priestor a verejná infraštruktúra pre rok 2019

Dátum: 16. 10. 2019

Ako ste si možno všimli, začali sme v obci realizovať oddychovú zónu. Ako prvé sme vysadili 30ks stromov typu Javor globosa. Zakúpenie a výsadbu týchto drevín finančne podporil aj Žilinský samosprávny kraj v rámci výzvy: 3/2019 – podprogram „Verejný priestor a verejná infraštruktúra pre rok 2019“.

#

Naši jubilanti 2019

Dátum: 14. 10. 2019

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a našich jubilantov, ktorí v tomto roku dovŕšili okrúhle jubileum 70, 80 a 90 rokov sa v KD u Tarabov konalo kultúrne vystúpenie Ľudovej hudby Capkovci zo Skalitého.

#

Návšteva seniorov v zariadeniach sociálnych služieb

Dátum: 10. 10. 2019

Tak, ako po lete prichádza jeseň, tak aj v živote každého človeka mladosť pominie a vystrieda ju staroba. Pri príležitosti mesiaca „október mesiac úcty k starším“, navštívili starosta obce Ján Slaninák s pracovníčkou OÚ Zdeňkou Pikuliakovou zariadenia sociálnych služieb v Čadci na Horelici, Žarci a v Parku obyvateľov našej obce, ktorí sú umiestnení v týchto zariadeniach.

Vizualizácia oddychovej zóny

Oddychová zóna v obci Zákopčie

Dátum: 8. 10. 2019

Obec Zákopčie chce touto cestou informovať občanov a návštevníkov obce o začatí realizovania nového zámeru vybudovania centrálnej oddychovej zóny v našej obci. Tento nový priestor bude slúžiť celej širokej verejnosti od malých deti až po seniorov.

otvorenie zariadenia pre seniorov

Otvorenie nového zariadenia pre seniorov

Dátum: 24. 9. 2019

Vážení občania,
starnutie a kvalita života počas neho sú témy, ktoré sa nás dotýkajú čím ďalej tým viac.
S pribúdajúcim vekom a predlžovaním priemernej vekovej krivky klesá kvalita života či už po fyzickej alebo psychickej stránke. V týchto životných situáciách, kedy sa samotný senior alebo jeho príbuzný rozhoduje ako ďalej, by sme radi podali pomocnú ruku a zabezpečili týmto našim občanom radostnú a plnohodnotnú starobu.

#

Nový školský rok 2019/2020 MŠ v Zákopčí s rozšírenými priestormi

Dátum: 17. 9. 2019

Starosta obce Ján Slaninák spolu s Obecným zastupiteľstvom schválili zámer priestorového rozšírenia MŠ v Zákopčí. Hlavným dôvodom bolo vyhovieť požiadavkám rodičov o prijatie čo najväčšieho počtu detí a teda vyriešiť dlhšie pretrvávajúci problém.

jednota dôchodcov slovenska

Schôdze Jednoty dôchodcov Slovenska

Dátum: 13. 9. 2019

Členské schôdze Jednoty dôchodcov Slovenska budú každý mesiac, vždy 3. štvrtok v mesiaci v Obecnej knižnici Zákopčie.

#

Výstava k 75. výročiu SNP

Dátum: 9. 9. 2019

V dňoch 5. a 6. septembra 2019 sa v Obecnej knižnici v Zákopčí konala výstava vojenských uniforiem, modelov lietadiel, tankov, fotografií a kníh spojená s prednáškou o histórii SNP, ktorú odprezentoval a poskytol predmety s vojenskou tématikou p. Ohrádka.

#

Nultý ročník Zakopeckej cezpoľnej 20- tky

Dátum: 9. 9. 2019

V sobotu 7. septembra 2019 sa uskutočnil nultý ročník amatérskeho behu Zakopecká cezpoľná 20-tka v celkovej dĺžke 20 700 m, ktorý organizovala Obec Zákopčie. Behu sa zúčastnilo 40 pretekárov.

Zobrazené 421-490 z 553

Život v obci

Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

Posledný vyhlásený oznam v obecnom rozhlase si môžete vypočuť na tel. čísle: 0911 844 206

Zasielanie oznamov formou SMS

mobil_sms

Získajte aktuálne oznamy, ktoré boli vyhlásené v obecnom rozhlase priamo do mobilného telefónu formou SMS.

Je potrebné vytlačiť Súhlas so spracovaním osobných údajov, podpísať a doručiť na Obecný úrad v Zákopčí.

Súhlas dotknutej osoby

Spoznajte

Kysuce

Aerovizuálna prehliadka

Sviatok

Meniny má Ambróz, Amarant, Amaranta, Ambrózia

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:568
TÝŽDEŇ:3898
CELKOM:1586691

Partneri