Obsah

OBNOVENIE výchovno-vzdelávacieho procesu materskej školy

Typ: ostatné
detiNa základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu a rozhodnutia zriaďovateľa MŠ - obce Zákopčie OBNOVUJEME výchovno- vzdelávací proces materskej školy od 1. júna 2020 v upravenom režime:
- Prevádzka materskej školy bude od 6:30 – 15:30 hod.
- Výchovno - vzdelávacia činnosť NAHLÁSENÝCH DETÍ sa bude realizovať v 2 triedach – s maximálnym počtom 15 detí v skupine.

- Zadelenie detí do tried je striktné a počas mesiaca jún sa nebude meniť.
- Vstup do materskej školy bude možný len s rúškom a je potrebné dezinfikovať si ruky.
- Po vykonaní zdravotného filtra a premeraní telesnej teploty si rúško deti môžu zložiť a ponechajú ho v skrinke (je potrebné, aby každé dieťa malo náhradné rúško).

Povinnosti zákonného zástupcu:

- Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
- Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
- Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné VYHLÁSENIE o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – tlačivo poskytne materská škola.
- Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy denne podpisuje PREHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA
- Nenosí hračky ani pomôcky z domáceho prostredia do materskej školy.
- V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Aj napriek týmto nevyhnutným opatreniam sa veľmi tešíme, že sa opäť uvidíme.


 

 

 


Vytvorené: 29. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 29. 5. 2020 15:27
Autor: Správce Webu