Obsah

Oznam o organizácii vyučovania od 15.3.2021

Typ: ostatné
erb obce ZákopčieV súlade s Rozhodnutím ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 2.3.2021, v súlade s uznesením Krízového štábu obce Zákopčie zo dňa 12.3.2021 a v súlade s usmernením RÚVZ v Čadci bude škola pokračovať od 16.3.2021 v prezenčnom vyučovaní ...

prednostne pre žiakov I. stupňa a deti MŠ zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života. Okres Čadca je od 15.3.2021 je podľa nariadení MZ SR zaradený podľa COVID automatu do IV. stupňa varovania. Z zmysle Usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 8.3.2021 k otváraniu škôl je potrebné pri obnovení prezenčnej výučby dodržať podmienku testovania sa rodičov (zákonných zástupcov) pri prezenčnej výučbe. Platnosť testu pre IV. stupeň varovania je 7 dní.

Vážení rodičia, dovoľujeme si pripomenúť, že pri nástupe detí a žiakov do školy stále  platí:

  • Predloženie Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti  Priloha_11a alebo Priloha_11c.

  • Negatívny výsledok testu jedného zákonného zástupcu dieťaťa na COVID 19 nie starší ako 7 dní, resp. Potvrdenie o výnimke.

  • Uvedené dokumenty je nutné predložiť v papierovej podobe pri nástupe žiaka do školy.

  • Žiaci II. stupňa pokračujú dištančne - online.

MŠ zostáva v prevádzke. Vzhľadom na aktuálnu situáciu odporúčame zvážiť účasť dieťaťa na prezenčnom vyučovaní v MŠ. (V materskej škole pokračuje prezenčné vyučovanie pri dodržaní príslušných opatrení.

Vážení rodičia ďakujeme, že v priestoroch MŠ dodržiavate nastavené hygienické opatrenia a rešpektujete pokyny zamestnancov MŠ. V zmysle vyhlášky UVZ-SR je do priestorov MŠ zakázaný vstup osobám bez platného negatívneho výsledku testu, prípadne potvrdením o výnimke).

Milí rodičia, ďakujeme Vám za zodpovedný prístup, trpezlivosť a dodržiavanie opatrení, ktoré sme nastavili v našej škole tak, aby sme zamedzili šíreniu ochorenia COVID-19.

Ďalšie informácie:

  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie, alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a školu. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo  príslušným regionálnym hygienikom.

  • Žiaci prvého stupňa aj keď dosiahli vek 10 rokov sa netestujú.

  • Stále platia aktuálne hygienické opatrenia pre prezenčné vyučovanie v škole.

Vzhľadom na to, že organizácia vyučovania sa v odôvodnených prípadoch môže veľmi rýchlo zmeniť, odporúčame Vám sledovať webovú stránku školy www.zszakopcie.edupage.org webovú stránku obce www.zakopcie.sk a oznamy od učiteľov.

 

V Zákopčí, dňa 12.3.2021

 


Vytvorené: 15. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 15. 3. 2021 13:45
Autor: Správce Webu