Obsah

Oznámenie - Inovácia vedenia V404 Varín - Št. hranica SR/ČR - OPRAVA oznámenia

Typ: ostatné
erb obce ZákopčieMesto Čadca v spolupráci s mestom Krásno nad Kysucou, obcami Svrčinovec, Raková, Dunajov a Zákopčie a navrhovateľom stavby - Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Bratislava o z n a m u j e , ž e dňa 18. júna 2020 (štvrtok) o 10:00 hodine v Kultúrnom dome v Čadci (Matičné nám.) sa bude v zmysle Zákona NR SR č.24 / 2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie konať spoločné verejné prerokovanie
Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti
„INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN – ŠT. HRANICA SR/ČR“.

UPOZORNENIE !!!

SPOLOČNÉ VEREJNÉ PREROKOVANIE PREBEHNE IBA V PRÍPADE ZRUŠENIA MIMORIADNEJ SITUÁCIE V SÚVISLOSTI S COVID-19. O PRÍPADNOM POSUNE TERMÍNU BUDEME INFORMOVAŤ.

Upozorňujeme verejnosť, že môže doručiť svoje písomné stanovisko k Správe o hodnotení do 30 dní odo dňa jej zverejnenia obcou, a to na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR

Odbor posudzovania vplyvov na ŽP

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

Do Správy o hodnotení je možné nahliadnuť na mestských úradoch Čadca a Krásno nad Kysucou a obecných úradoch Svrčinovec, Raková, Dunajov a Zákopčie. Správa je tiež prístupná elektronicky na:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/inovacia-vedenia-v404-varin-st-hranica-sr-cr

Oznámenie - Inovácia vedenia V404 Varín - Št. hranica SR/ČR OPRAVA oznámenia


Príloha

Vytvorené: 27. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 27. 5. 2020 15:19
Autor: Správce Webu