Obsah

Potvrdenie o žití nemusí byť úradne overené

Typ: ostatné
CSSZČeská správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom, poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že potvrdenie o žití ešte nemusí byť úradne osvedčené, len musí byť udaný dôvod prečo.

Tlačivo treba vypísať, vlastnoručne podpísať a na miesto úradnej pečiatky je potrebné napísať text "Nie je možné úradne overiť z dôvodu COVID-19 - vyhlásenie núdzového stavu". Vyplnené tlačivo treba poslať poštou.

ČSSZ informuje, že s účinnosťou od 01. 01. 2021 po dobu trvania pandemickej situácie bude akceptovať Potvrdenie o žití aj bez úradného overenia vlastnoručného podpisu oprávneného príjemcu dôchodku. 

Tlačová správa ČSSZ - potvrdenie o žití


Príloha

Vytvorené: 10. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 10. 5. 2021 09:01
Autor: Správce Webu