Obsah

Pracovná ponuka - asistent učiteľa

Typ: ostatné
erb obce ZákopčieObec Zákopčie, Stred 824, 023 11 Zákopčie
ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu Asistent učiteľa.

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: Materská škola Zákopčie č. 888, 023 11 Zákopčie

Termín nástupu: 01.09.2020

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 21.08.2020

Rozsah úväzku: 100%

Počet detí materskej školy: 52

Požiadavky na uchádzača

Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II .

Vzdelanie

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy - Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Platové podmienky

Mzda podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. januára 2020.

Požadované doklady

• žiadosť o prijatie do zamestnania,

• profesijný štruktúrovaný životopis,

• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.

• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona 138/2019 Z.z.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi pošlite e-mailom na adresu: obec@zakopcie.sk do 20.08.2020 alebo poštou na adresu: Obec Zákopčie, Stred 824, 023 11 Zákopčie.

Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor, o ktorého termíne budú vopred informovaní.

Kontaktné informácie Obec Zákopčie, Stred 824, 023 11 Zákopčie

Tel.: 041/ 43 44 139

E-mail: obec@zakopcie.sk

Kontaktná osoba Mgr.Iveta Hlušková

Mob.: 0908 926 973

E-mail: mszakopcie@gmail.com


Vytvorené: 12. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 12. 8. 2020 10:52
Autor: Správce Webu